Καρμική Επιτροπή και Θέματα Αφθονίας!

Αυτό το Σάββατο, 15/10/16, στις προσωπικές σας Συνεδρίες από Απόσταση, θα εργαστούμε με την Ιόχρους Φλόγα! Η Ιόχρους Φλόγα, αντιστοιχεί στην Μωβ Ακτίνα του Αρχαγγέλου Ζακχιήλ και το Σάββατο είναι η ημέρα, που αντιστοιχεί σε αυτή την Ακτίνα. Οι ποιότητες της Μωβ Ακτίνας είναι μεταξύ άλλων, η Μετουσίωση, η Μεταστοιχείωση και η Μεταμόρφωση! Η αγαπημένη Δασκάλα του Ελέους και της Συμπόνιας κυρία Κουάν Γιν, υπηρετεί με αγάπη την ίδια Ακτίνα και είναι μέλος της Καρμικής Επιτροπής, έτσι μας βοηθάει με την απαλοιφή του Κάρμα μας, μας απελευθερώνει από αρνητικές ενέργειες και ανοίγει τον δρόμο μας, απομακρύνοντας με ευκολία, όλα τα εμπόδια! Σε αυτή την Συνεδρία θα λάβετε την σχετική θεραπεία & ευλογία της Κουάν Γιν, καθώς επίσης και Ανώτερη Επικοινωνία.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή, 16/10/16, ημέρα που αντιστοιχεί στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και με Πανσέληνο στον Κριό, θα εργαστούμε με θέματα Αφθονίας, μίας που είναι μία πολύ ευνοϊκή όψη, για αυτή την εργασία! Ο Αρχάγγελος μας βοηθά να περάσουμε στο επόμενο ύψος φωτός στα θέματα της προσωπικής μας Αφθονίας και το κάνει με τον πιο δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο! Για μία ακόμη φορά, θα λάβετε ευλογία, θεραπεία και Ανώτερη Επικοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μου, για να κλείσετε την Προσωπική σας Συνεδρία στο Fb inbox ή στο kehagia@hotmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s