Angelic Life Coaching-Εορταστική Προσφορά! Κλείστε την θέση σας!

angelic-life-coaching-fotini-kechagia

Σήμερα η τελευταία ημέρα του μήνα, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, να φύγει, μαζί με τον Νοέμβρη και ας ανοίξουμε σιγά, σιγά τον νου και την καρδιά, στις νέες ενέργειες του αγαπητού Δεκέμβρη, που καλωσορίζουμε αύριο! Επικοινωνήστε μαζί μου, για να κλείσετε τις Συνεδρίες σας από Απόσταση, για τις Ευλογίες του νέου μήνα! Σας έχω μία θαυμάσια Προσφορά, έτσι ώστε να λάβετε τα περισσότερα δυνατά, στην οικονομικότερη προσφορά, λόγω εορτών!

5 Συνεδρίες Angelic Life Coaching, για τον μήνα Δεκέμβρη 2016, για να λάβετε Μηνύματα, Καθοδηγήσεις, Ενεργειακή Θεραπεία και Ανώτερη Επικοινωνία, έτσι ώστε να κλείσετε την Χρονιά μεταμορφωμένοι, ευλογημένοι, έχοντας θεραπεύσει τις πληγές, έχοντας απομακρύνει τα εμπόδια, έχοντας ανοίξει νέους ορίζοντες, έχοντας βάλει νέους στόχους, έχοντας απελευθερώσει το παρελθόν και αγκαλιάσει το παρόν και το μέλλον και όλα αυτά, με έκπτωση 60%! Ας το γιορτάσουμε από τώρα! Ας γίνουμε ο καλύτερος δυνατός εαυτός μας!

Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να πάρετε την Προσφορά του Angelic Life Coaching για τον μήνα Δεκέμβρη 2016, με έκπτωση 60%!

Θα χαρώ να βοηθήσω με την μεταμόρφωση της ζωής σας!

Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

Advertisements

Σήμερα, 29/11, Συνεδρίες με Νέα Σελήνη! 01/12, Συνεδρίες για τις Ευλογίες του Νέου Μήνα! Today, 11/29, Sessions New Moon-New Beginnings! 12/01 Sessions New Month Healing-Receiving all good!

Private sessions Φωτεινή Κεχαγιά.png

Καλημέρα σε όλους! Σήμερα θα κάνω κάποιες Συνεδρίες από Απόσταση για εσάς, με Νέα Σελήνη! Ημέρα ιδανική για Νέα Ξεκινήματα! Θα λάβετε Θεραπεία, Μηνύματα, Καθοδηγήσεις και Channeling! Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για κλείσετε την Συνεδρία σας μαζί μου! Θα χαρώ να βοηθήσω, στα Νέα σας Ξεκινήματα και να δώσω μία ώθηση Αγάπης, σε όσα θέλετε να κατορθώσετε!
 
Αν είσαστε έτοιμοι, για Νέα Ξεκινήματα, γράψτε από κάτω: “Είμαι έτοιμος, για Νέα Ξεκινήματα! Είμαι έτοιμος να αφήσω το παλαιό να φύγει και να αγκαλιάσω το καινούργιο! Είμαι έτοιμος, ανοιχτός, δεκτικός, ενθουσιασμένος και ευγνώμων, με τα Νέα Ξεκινήματα της ζωής μου, που ξεκινούν στο εδώ και το τώρα! Ευχαριστώ για όλα τα Δώρα!”
Σε δύο ημέρες από τώρα, 01 του Δεκέμβρη, θα έχουμε τις Συνεδρίες για τον Νέο Μήνα, Ευλογίες, Θεραπεία και Ανώτερη Επικοινωνία, για τον μήνα, που ξεκινά! Επικοινωνήστε μαζί μου, για να κλείσετε την θέση σας!
 
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
 
Καλά Θαύματα!
private-sessions-fotini-kechagia
Good morning everyone! Today I will do some sessions from distance for you, with New Moon! Perfect day for new beginnings! You will receive treatment, messages, guidance and Channeling! Contact me to learn what you need to do to book your seat! I will be glad to help you with your New Beginnings and give a love impulse to what you want to achieve!

If you are ready for New Beginnings, write below :”I am ready for New Beginnings! I am ready to let the old go and embrace the new one! I am ready, open, receptive, excited and grateful to the new, that is starting now! I am grateful for all the gifts! ”

In two days from now, 01 December, we will have sessions for the new month! You will receive blessings, healing and channeling for the new month! Contact me to book your seat!

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Rain of miracles in your life!

Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών!/Happy Thanksgiving!

thank-you

Με τις μαρτυρίες αγάπης των φίλων, που συνεχίζω να λαμβάνω καθημερινά, έχουμε μπει για τα καλά στο Πνεύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών!
 
Σήμερα κάνετε μία λίστα με τους ανθρώπους, για τους οποίους νιώθετε ευγνωμονες, που είναι μέρος της ζωής σας! Καλέστε τους στο τηλέφωνο, γράψτε τους ένα email, ένα γράμμα ή απλά πείτε το τους νοερά, είτε βρίσκονται κοντά σας, είτε στην άλλη Πλευρά του Πέπλου! Δεν υπάρχουν όρια στην Αγάπη και έτσι είναι!
 
Σήμερα η μέρα ενδείκνυται για Θαύματα και όσα περισσότερα “ευχαριστώ” θα πείτε, τόσα περισσότερα δώρα θα λάβετε, διότι έτσι λειτουργεί ο Νόμος της Αγάπης, ο Νόμος της Δημιουργίας, ο Νόμος της Έλξης! Όπως κι αν τον ονομάσετε, ο Νόμος είναι Νόμος και λειτουργεί σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα βασίλεια και φέρνει πίσω σε εμάς, πάντα το καλό που σπείραμε, για να το θερίσουμε, με ευγνωμοσύνη.
 
Να έχετε μία θαυμάσια Ημέρα των Ευχαριστιών, γεμάτη ευγνωμοσύνη και δώρα, από τους αγαπημένους σας και από τον Ουρανό!
 
Με Εκτίμηση Και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
 ~♥~
With all the testimonials that i receive from my friends all these days and that i continue to receive on a daily basis, we are right into the Spirit of Thanksgiving!

Today you can make a list of people for whom you feel grateful for being a part of your life! Call them on the phone, write them an email, a letter or just tell them that you are grateful for their existence mentally, whether they are near you or on the other side of the veil! There are no limits in love and so it is!

Today the day is indicated for Miracles and as many more “thank you” you say, the more gifts you receive, because that’s the way that the Law of Love works, the Law of Creation, the Law of Attraction! Whatever you call it, it is the law and the law is law and works in all people, in all hearts in all realms and brings back to us, always the good sown, to harvest with gratitude.

Have a wonderful Thanksgiving, full of gratitude and gifts from your loved ones and from Heaven!

Regards And Gratitude
Fotini Kechagia

22/11 Συνεδρίες Αφθονίας! Κλείστε την θέση σας!/11/22 Abundance Sessions! Book your seat!

private-sessions-8

Καλησπέρα! Στις 22/11, θα κάνω Συνεδρίες από Απόσταση, με θέμα την Αφθονία! Θα σας προσφέρω ενεργειακό καθαρισμό και ευθυγράμμιση των ενεργειακών σας κέντρων, σε θέματα Αφθονίας, θα απομακρύνουμε εμπόδια και θα θεραπεύσουμε, ότι υπάρχει εκεί και μπλόκαρα έως τώρα την ροή! Μετά το πέρας της Συνεδρίας, θα λάβετε στο email σας το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας, που θα κάνω προσωπικά για εσάς, με όλα τα μηνύματα και τις καθοδηγήσεις των Αγγέλων, που έχουν για εσάς και την ζωή σας!
 
Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την Συνεδρία σας μαζί μου, καθώς επίσης και ποια είναι η Θεραπευτική Διαδικασία, που ακολουθώ!
 
Αν είσαστε και εσείς έτοιμοι, για να λάβετε περισσότερη Αφθονία στην ζωή σας, γράψτε από κάτω:
 
“Άγγελοι είμαι έτοιμος, για να λάβω περισσότερα! Είμαι έτοιμος, για να δεχθώ τα δώρα σας και τις ανταμοιβές σας! Είμαι ανοιχτός και δεκτικός στο εδώ και το τώρα! Παρακαλώ ευλογήστε με και φέρτε μου όλα τα καλά που έχετε για εμένα! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!”
 
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
~♥~
Good evening! On 11/22, i will offer some Sessions from distance for some of you! The Sessions are dedicated on Abundance! I will offer you energy cleansing and alignment of your energy centers! We will remove all abundance obstacles and blocks ! After the Session, you will receive at your email the Text of the Higher Communication, that i will do personally for you, with all the messages and the guidance of the Angels, that they have for you and your life!

Contact me to learn what you need to do in order to book your Session with me, and which is the therapeutic process that i follow!

If you are ready to receive more abundance in your life, write below:

“Angels i am ready to gain more! I am ready to accept your gifts and your rewards! I am open and receptive, right here, right now! Please bless me and bring me all the good that you have for me! Thank you! Thank you! Thank you!”

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Υπερ-Σελήνη και Συνεδρίες από Απόσταση 15/11/16! Η Θεραπεία των Αδερφών Ψυχών! Κλείστε την θέση σας!

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα! Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα! Το φεγγάρι θα πλησιάσει την γη, πολύ κοντά! Το ίδιο φανόμενο έχει να συμβεί από το 1948 και θα συμβεί ξανά το 2034! Μία ευκαιρία κάθε εβδομήντα χρόνια! Σήμερα είναι μία θαυμάσια ημέρα, για να συνεχίσετε με τις καθάρσεις σας και να λάβετε τελικές αποφάσεις, πάνω σε αυτά που σκεφτόσαστε να κάνετε εδώ και καιρό! Τώρα είναι η ώρα, για δράση!
Αν είσαστε έτοιμοι, να περάσετε στην επόμενη, φωτεινότερη φάση της ζωής σας, γράψτε από κάτω:
“Είμαι έτοιμος να προχωρήσω! Είμαι έτοιμος να εξελιχθώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με το Ανώτερο Καλό μου! Απελευθερώνω τώρα όλες τις περιοριστικές πεποιθήσεις, που με κρατούσαν, έως τώρα, πίσω και κάνω το επόμενο βήμα ευτυχίας τώρα! Έτσι να γίνει! Έγινε! Ευχαριστώ!”
private-sessions-9
Αύριο, στην Πύλη του 15, θα έχουμε την θεραπεία των Αδερφών Ψυχών και με την θετική επιρροή του απόηχου της υπερ-σελήνης, θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς! Θα εργαστούμε σε θέματα καρδιάς, επούλωσης πληγών του παρελθόντος, εναρμόνιση του τσάκρα της καρδιάς, άνοιγμα στην αγάπη, για την εύρεση της αδερφής ψυχής και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας σχέσης, για όσους από εσάς, είσαστε ήδη σε μία σχέση αγάπης!
Επικοινωνήστε μαζι μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να
κλείσετε την Συνεδρία σας μαζί μου, στο fb inbox ή στο kehagia@hotmail.com
Θα χαρώ να βοηθήσω!
Η Αγάπη του Ουρανού,θεραπεύει την ψευδαίσθηση της διαχωριστότητας, τώρα και πάντα!
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινη Κεχαγιά

Συνεδρίες απο Απόσταση την Ημέρα της Εορτής των Αρχαγγέλων! Η Μέγα Θεραπεία 08/11/16! Σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό και τον Κενρικό Ήλιο 11/11/16! Η Πύλη των Αδερφών Ψυχών 15/11/16! Κλείστε τις θέσεις σας!

private-sessions-5

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα! Σήμερα, Δευτέρα και ίσως έχετε ¨πιάσει¨ τον εαυτό σας να επιχειρείτε νέα πράγματα και πολύ καλά κάνετε! Αυτή είναι μία περίοδος, που ευννoούνται τα νέα ξεκινήματα σε όλους τους τομείς, έτσι μπορεί να αντιλαμβάνεστε, πως επιλέγετε εντελώς νέους δρόμους για εσάς! Είναι εντάξει αυτό! Είναι ώρα να προχωρήσετε! Οι κύκλοι έχουν ολοκληρωθεί! Το παρελθόν έχει δώσει τα φρούτα του και εσείς έχετε ακόμα μία ευκαιρία, για μία νέα, φρέσκια αρχή, ανεξάρτητα από το πόσο χρονών είσαστε ή με τι ασχολείστε έως τώρα!

Η ζωή μας δίνει διαρκώς την ευκαιρία να επεκταθούμε, να ξεκινήσουμε και πάλι από την αρχή, γκρεμίζοντας παλαιά οικοδομήματα και χτίζοντας καινούρια! Νιώστε ασφαλείς με τις αλλαγές, πέιτε ¨Είναι εντάξει να αλλάζω! Είναι εντάξει να προχωρώ!¨ και αγκαλιάστε τον εαυτό σας! Τα πηγαίνετε περίφημα! Σύντομα θα έχετε θαυμάσια αποτελέσματα!

Αύτριο 08/11/16, ημέρα της Εορτής των Αρχαγγέλων, θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, έτσι θα έχετε την ευκαιρία, σε αυτη την ιδιαίτερη ημέρα, να λάβετε την θεραπεια και την Ανώτερη Επικοινωνία, που θα κάνω για τον κάθε έναν από εσάς προσωπικά.

Αν θέλετε και εσείς να λάβετε τις ευλογίες των Αρχαγγέλων, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, για να επικοινωνήσετε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, έτσι ώστε να κλείσετε την Προσωπική σας Συνεδρία και να λάβετε τα δώρα των Μεγάλων Αρχαγγέλων! Επικοινωνήστε μαζί μου στο fb inbox ή στο kehagia@hotmail.com

Αν είσαστε ανοιχτοί στα δώρα των Αγγέλων, γράψτε από κάτω:

“Άγγελοι είμαι ανοιχτός στα δώρα σας, είμαι ανοιχτός στις ανταμοιβές σας! Παρακαλώ ευλογήστε με και προσφέρετε μου ό,τι χρειάζομαι και ό,τι είναι για το Ανώτερο Καλό μου! Σας ευχαριστώ εκ των προτέρον για τις θαυμαστές υλοποιήσεις, που μου προσφέρετε! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!Σας στέλνω αγάπη και φως!

private-sessions-6

Η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι στις 11/11/16! Η ημέρα με τα δύο εντεκάρια και όπως ήδη γνωρίζετε, ο αριμός 111, είναι Κωδικός Αφύπνισης! Εκείνη την ημέρα θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, για Σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό και τον Κεντρικό Ήλιο! Θα λάβετε τις Χρυσαφένιες τους Ευλογίες και θα δεχθείτε πολλά Πνευματικά Δώρα και Ευλογημένες Ενεργοποιήσεις! Όπως πάντα θα σας παραδώσω την Ανώτερη Επικοινωνία, που θα κάνω για εσάς, προσωπικά! Επικοινωνήστε, για να κλείσετε την θέση σας!

private-sessions-9

Στις 15 του μήνα, ανοίγει η Πύλη των Αδερφών Ψυχών! Αν θέλετε να βρείτε την αδερφή ψυχή σας ή αν είσαστε σε μία σχέση με την αδερφή ψυχή σας και χρειάζεστε βοήθεια, στην ευθυγράμμιση και εναρμόνιση σας, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, για να κάνετε την συγκεκριμένη θεραπεία! Μετά το πέρας της θεραπείας, θα λάβετε σε γραπτό κείμενο την Ανώτερη Επικοινωνία, με όλα τα μηνύματα, τις καθοδηγήσεις και όλα όσα έλαβαν χώρα, κατά την διάρκεια της Συνεδρίας! Επικοινωνήστε μαζί μου, για να κλείσετε την θέση σας!

Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά