22/11 Συνεδρίες Αφθονίας! Κλείστε την θέση σας!/11/22 Abundance Sessions! Book your seat!

private-sessions-8

Καλησπέρα! Στις 22/11, θα κάνω Συνεδρίες από Απόσταση, με θέμα την Αφθονία! Θα σας προσφέρω ενεργειακό καθαρισμό και ευθυγράμμιση των ενεργειακών σας κέντρων, σε θέματα Αφθονίας, θα απομακρύνουμε εμπόδια και θα θεραπεύσουμε, ότι υπάρχει εκεί και μπλόκαρα έως τώρα την ροή! Μετά το πέρας της Συνεδρίας, θα λάβετε στο email σας το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας, που θα κάνω προσωπικά για εσάς, με όλα τα μηνύματα και τις καθοδηγήσεις των Αγγέλων, που έχουν για εσάς και την ζωή σας!
 
Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την Συνεδρία σας μαζί μου, καθώς επίσης και ποια είναι η Θεραπευτική Διαδικασία, που ακολουθώ!
 
Αν είσαστε και εσείς έτοιμοι, για να λάβετε περισσότερη Αφθονία στην ζωή σας, γράψτε από κάτω:
 
“Άγγελοι είμαι έτοιμος, για να λάβω περισσότερα! Είμαι έτοιμος, για να δεχθώ τα δώρα σας και τις ανταμοιβές σας! Είμαι ανοιχτός και δεκτικός στο εδώ και το τώρα! Παρακαλώ ευλογήστε με και φέρτε μου όλα τα καλά που έχετε για εμένα! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!”
 
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
~♥~
Good evening! On 11/22, i will offer some Sessions from distance for some of you! The Sessions are dedicated on Abundance! I will offer you energy cleansing and alignment of your energy centers! We will remove all abundance obstacles and blocks ! After the Session, you will receive at your email the Text of the Higher Communication, that i will do personally for you, with all the messages and the guidance of the Angels, that they have for you and your life!

Contact me to learn what you need to do in order to book your Session with me, and which is the therapeutic process that i follow!

If you are ready to receive more abundance in your life, write below:

“Angels i am ready to gain more! I am ready to accept your gifts and your rewards! I am open and receptive, right here, right now! Please bless me and bring me all the good that you have for me! Thank you! Thank you! Thank you!”

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s