Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών!/Happy Thanksgiving!

thank-you

Με τις μαρτυρίες αγάπης των φίλων, που συνεχίζω να λαμβάνω καθημερινά, έχουμε μπει για τα καλά στο Πνεύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών!
 
Σήμερα κάνετε μία λίστα με τους ανθρώπους, για τους οποίους νιώθετε ευγνωμονες, που είναι μέρος της ζωής σας! Καλέστε τους στο τηλέφωνο, γράψτε τους ένα email, ένα γράμμα ή απλά πείτε το τους νοερά, είτε βρίσκονται κοντά σας, είτε στην άλλη Πλευρά του Πέπλου! Δεν υπάρχουν όρια στην Αγάπη και έτσι είναι!
 
Σήμερα η μέρα ενδείκνυται για Θαύματα και όσα περισσότερα “ευχαριστώ” θα πείτε, τόσα περισσότερα δώρα θα λάβετε, διότι έτσι λειτουργεί ο Νόμος της Αγάπης, ο Νόμος της Δημιουργίας, ο Νόμος της Έλξης! Όπως κι αν τον ονομάσετε, ο Νόμος είναι Νόμος και λειτουργεί σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα βασίλεια και φέρνει πίσω σε εμάς, πάντα το καλό που σπείραμε, για να το θερίσουμε, με ευγνωμοσύνη.
 
Να έχετε μία θαυμάσια Ημέρα των Ευχαριστιών, γεμάτη ευγνωμοσύνη και δώρα, από τους αγαπημένους σας και από τον Ουρανό!
 
Με Εκτίμηση Και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
 ~♥~
With all the testimonials that i receive from my friends all these days and that i continue to receive on a daily basis, we are right into the Spirit of Thanksgiving!

Today you can make a list of people for whom you feel grateful for being a part of your life! Call them on the phone, write them an email, a letter or just tell them that you are grateful for their existence mentally, whether they are near you or on the other side of the veil! There are no limits in love and so it is!

Today the day is indicated for Miracles and as many more “thank you” you say, the more gifts you receive, because that’s the way that the Law of Love works, the Law of Creation, the Law of Attraction! Whatever you call it, it is the law and the law is law and works in all people, in all hearts in all realms and brings back to us, always the good sown, to harvest with gratitude.

Have a wonderful Thanksgiving, full of gratitude and gifts from your loved ones and from Heaven!

Regards And Gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s