Καλά Χριστούγεννα!/Merry Christmas!

Καλά Χριστούγεννα σε όλους μας! Σήμερα Παραμονή των Χριστουγέννων, ας πάρουμε λίγο χρόνο, για να εστιάσουμε στην Ευγνωμοσύνη και να εκτιμήσουμε όσα έχουμε! Ας νιώσουμε βαθιά ευγνωμοσύνη, για όλα, για κάθε τι, με την παραμικρή λεπτομέρεια και ας ανοίξουμε στα περαιτέρω Θαύματα, που το Κύμα της Ευγνωμοσύνης μας, θα φέρει πίσω σε εμάς και στις οικογένειας μας!

Χριστουγεννιάτικη Επίκληση στον αγαπημένο μας Δάσκαλο, για θαυματουργικές λύσεις στην στιγμή! Αν χρειάζεστε την βοήθεια του Δασκάλου, γράψτε από κάτω:

“Χριστέ μου, έλα στο σπίτι μου σε παρακαλώ! Σε καλώ! Σε προσκαλώ! Σε περιμένω! Είμαι ανοιχτός σε εσένα! Είμαι ανοιχτός στα Θαύματα σου! Σε ευχαριστώ, που ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμα της καρδιάς μου! Σε ευχαριστώ για την βοήθεια, που προσφέρεις τώρα σε εμένα και στα άτομα της οικογένειας μου! Σε ευχαριστώ για τις λύσεις που μας προσφέρεις τώρα! Σε ευχαριστώ για τα δώρα που μας προσφέρεις τώρα και όλες τις ανταμοιβές! Σε ευχαριστώ για το φως σου και την αγάπη σου! Σε ευχαριστώ που άνοιξες τον δρόμο για εμάς! Σε ευχαριστώ για το φωτεινό παράδειγμα! Καλώς όρισες σπίτι μου! Καλώς όρισες στην οικογένεια μου! Καλώς όρισες στην ζωή μου και στην καρδιά μου! ”

Καλά Χριστούγεννα!

Νάμαστε στην Καρδιά

Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

www-fotinikechagia-com

Merry Christmas to us all! Today Christmas Eve, let’s take a moment to focus on gratitude and appreciate what we already have! Let’s feel deep gratitude for everything, for every little thing, that we have and let us open our hearts to the miracles, that are already on the way, as a response to the wave of gratitude, that we sent, bringing back to us more blessings, for us and our family!

Christmas Prayer to our beloved Master, for miraculous solutions at the here and now moment! If you need the help of the Master, write below:

“Jesus, please come to my home! I call you! I invite you! I am waiting for you! I am open to you! I am open to your miracles! Thank you for responding to the call of my heart! Thank you for the help that you are now offering to me and the members of my family! Thank you for the solutions that you are offering to us now! Thank you for the gifts that you are offering to us now and all the rewards! Thank you for your light and your love! Thank you that you for opening the way for us! Thank you for the bright example! Welcome home! Welcome to my family! Welcome to my life and in my heart! ”

Merry Christmas!

Namaste in our hearts

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Συνεδρίες από Απόσταση, 24/12/16, Παραμονή των Χριστουγέννων, “Η Ενεργοποίηση της Χριστικής Καρδιάς” Κλείστε την θέση σας!/Healing Sessions from distance, 12/24/16, Christmas Eve, “Activating the Christ Heart” Book your seat!

Καλησπέρα σας! Σήμερα ημέρα Χειμερινού Ηλιοστασίου και έχετε την ευκαιρία να λάβετε επιπλέον ευλογίες από τον Ουρανό! Συνδεθείτε από καρδιάς, ζητήστε και θα λάβετε ό,τι εξυπηρετεί το Ανώτερο Καλό σας! Οι Άγγελοι είναι πάντα εδώ, για να σας βοηθήσουν με τις ζωές σας, να σας υποστηρίξουν με κάθε πιθανό τρόπο! Εσείς απλά ζητήστε και έπειτα απελευθερώστε το αίτημα σας, νιώθοντας προκαταβολικά ευγνωμοσύνη, για την εκπλήρωση της ευχής σας! Όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα έχετε να μοιραστείτε, μία όμορφη συγκυρία, το δικό σας Θαύμα, με όσους αγαπάτε ή ακόμα και με ολόκληρο τον κόσμο!
Αυτές οι ημέρες των εορτών, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικές ενεργειακά, για αυτό και εγώ θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, την Παραμονή των Χριστουγέννων, με θέμα “Η Ενεργοποίηση της Χριστικής Καρδιάς” Αν θέλετε και εσείς να λάβετε από εμένα Θεραπεία από Απόσταση, τα Μηνύματα και τις Καθοδηγήσεις των Αγγέλων, για εσάς και την ζωή σας, επικοινωνήστε μαζί μου, στο Fb Inbox ή στο kehagia@hotmail.com, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να δηλώσετε συμμετοχή και για να κλείσετε την Συνεδρία σας, αυτή την τόσο σημαντική ημέρα της Παραμονής των Χριστουγέννων! Θα χαρώ να βοηθήσω!
Αν θέλετε και εσείς σήμερα να συνδεθείτε από καρδιάς με τον Ήλιο και να λάβετε την Χρυσαφένια του Ευλογία, με Σκοπό την Αναβάθμιση της ύπαρξης σας και της ζωής σας σε όλα τα επίπεδα, γράψτε από κάτω:
“Αγαπημένε Ήλιε, συνδέομαι από την καρδιά μου μαζί σου και σου ζητώ τις Χρυσαφένιες σου Ευλογίες, με Σκοπό την αναβάθμιση της ύπαρξης μου και της ζωής μου! Είμαι έτοιμος να παραδώσω οτιδήποτε δεν με εξυπηρετεί πια! Παρακαλώ απομάκρυνε για εμένα, όλα τα εμπόδια και ευλόγισε με με το Χρυσάφι σου! Σε ευχαριστώ προκαταβολικά, για όλα τα Θαύματα, που θα κάνεις για εμένα! Δέχομαι το Χρυσάφι σου τώρα και έτσι είναι! Έγινε! Σε ευχαριστώ!”
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
private-sessions-fotini-kechagia-christ-heart

Good evening! Today day of the Winter Solstice and you have the opportunity to receive more blessings from Heaven! Connect from the heart with the divine entity of Sun! Ask and you will receive what serves your Highest Good! The Angels are always here to help you with your lives, to support you in every possible way! You just have to ask and then release your request, feeling gratitude in advance for the fulfillment of your wish! Everything will go fine and soon you will have a nice coincidence to share, a miracle, with your loved ones or even with the whole world!

These festive days, as we all know, are very important energetically, so I will offer a few sessions from a distance for some of you, on Christmas Eve, called “Activating the Christ Heart” If you would like to receive form me healing from distance, Messages and Guidance from the Angels, for you and your life, contact me at Fb Inbox or kehagia@hotmail.com to learn what you need to do to register and book your session, this important day of Christmas Eve! I will be glad to help!

If you would like today to connect from the heart with the entity of Sun and receive the Golden Blessings, in order to upgrade your existence and your life at all levels, write below:

“Beloved Sun, i connect with you with my heart and I ask for your Golden Blessings, in order to upgrade my existence and my life! I am ready to deliver anything that does not serve me anymore! Please take it ways from me! Take away all the obstacles and bless me with your Gold! Thank you in advance for all the miracles that will do for me! I accept your Gold now and so it is! It is done! Thank you!”

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

21/12/16 Χειμερινό Ηλιοστάσιο! Νέος Διαλογισμός “Θεραπεία με τον Κεντρικό Ήλιο”! Κλείστε την θέση σας στον Ήλιο!/ 12/21/16 Winter Solstice! New meditation “Healing with the Central Sun!” Book your seat in the Sun!

 

Καλησπέρα σε όλους! Την Τετάρτη 21/12/16, έχουμε το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και εγώ έχω ετοιμάσει για εσάς έναν ειδικό διαλογισμό, που λέγεται “Θεραπεία με τον Κεντρικό Ήλιο”, για τον εορτασμό της ημέρας και την αναβάθμιση της ζωής σας!
Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να λάβετε αυτόν τον ιδιαίτερο διαλογισμό, “Θεραπεία με τον Κεντρικό Ήλιο”! Η ώρα για περισσότερο φως, είναι τώρα!
Αν είσαστε έτοιμοι, να λάβετε τις ευλογίες του Ήλιου, μέσα στην ύπαρξη σας και στην ζωή σας, γράψτε από κάτω:
“Ναι! Είμαι έτοιμος, για να λάβω τις ευλογίες του Ήλιου! Ναι, είμαι ανοιχτός και δεκτικός στους Ηλιακούς Αγγέλους και τα καλά που μου φέρνουν τώρα! Ναι, είμαι έτοιμος, για να περάσω στο επόμενο ύψος φωτός της ζωής μου και έτσι είναι!”
Επικοινωνήστε στο Fb inbox ή στο kehagia@hotmail.com
Θα χαρώ να βοηθήσω!
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
winter-solstice-fotini-kechagia

Good evening to us all! This Wednesday 12/21/16, we have the Winter Solstice and I have prepared for you a special meditation, called “Healing with the Central Sun”, to commemorate the day and upgrade your life!

Contact me to learn what you have to do to get this special meditation, “Healing with the Central Sun”! The time for more light, is now!

If you are ready to receive the blessings of the Sun through your being and your life, write below:

“Yes! I am ready to receive the blessings of the Sun! Yes, I am open and receptive to the Solar Angels and the good that they are bringing to me right now! Yes, I’m ready to move on to the next height of light of my life and so it is! ”

Contact: Fb Inbox or kehagia@hotmail.com

I will be happy to help!

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Εορταστική Προσφορά Angelic Life Coaching, έως 07/12/16 και Συνεδρίες με τον Ανώτερο Εαυτό, στις 08/12/16! Κλείστε την θέση σας!/ Festive Offer Angelic Life Coaching, until the 7th of the month and private sessions Connecting with the Higher Self, this Thursday, 12/08/16! Book your seat!

angelic-life-coaching-fotini-kechagia
Καλή εβδομάδα σε όλους! Εύχομαι να είσαστε όλοι πολύ καλά! Σας ενημερώνω ότι η Εορταστική Προσφορά του Angelic Life Coaching, που σας διαθέτω, για αυτό τον μήνα, θα είναι ενεργή έως και τις 07 του μήνα! Θα λαβετε θεραπεία από Απόσταση, απαντήσεις σε ερωτήματα, που θα θέσετε, Μηνύματα, Καθοδηγήσεις και επιπλέον Ευλογημένες Ενεργοποιήσεις, από την Οικογένεια του Φωτός. Μετά το πέρας της εκάστοτε Συνεδρίας, θα λαμβάνετε το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας στο e-mail σας, με όλες τις λεπτομέρειες της Συνεδρίας!
Αν θέλετε και εσείς να λάβετε τα δώρα μου, για αυτές τις γιορτές, επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την θέση σας! Αγοράζετε 2 Συνεδρίες από Απόσταση και σας κάνω δώρο επιπλέον 3!
Οι επόμενες μεμονωμένες Συνεδρίες από Απόσταση, θα λάβουν χώρα, αυτή την Πέμπτη, 08/12/16 και είναι αφιερωμένες στην Σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό και την Πηγή της Αγάπης! Θα λάβετε κάθαρση των Σωμάτων και των ενεργειακών σας Κέντρων, Μηνύματα, Καθοδηγήσεις, απαντήσεις στα ερωτήματα σας και λοιπές Ευλογίες από τον Ανώτερο Εαυτό σας! Όπως πάντα, μετά το πέρας της Συνεδρίας μας, θα λάβετε το Κείμενο του Channeling στο e-mail σας, με όλες τις λεπτομέρειες της Συνεδρίας!
Αν θέλετε και εσείς να κλείσετε την Συνεδρία σας μαζί μου, επικοινωνήστε για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε, για να κατοχυρώσετε την θέση σας!
Αν επιθυμείτε αυτή να είναι μία όμορφη και γενναιόδωρη εβδομάδα, για εσάς και τους αγαπημένους σας, γράψτε από κάτω: “Είμαι ευγνώμων για όλα τα καλά, που θα συμβούν σε εμένα και την οικογένεια μου, αυτή την εβδομάδα! Ζητώ και λαμβάνω με ευκολία, τα δώρα, που ο Θεός και οι Άγγελοι έχουν για εμένα! Βλέπω τώρα στον ορίζοντα, τις λύσεις σε όλα μου τα προβλήματα! Αφήνομαι στα χέρια του Θεού και λαμβάνω ευλογίες και έτσι είναι! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!”
Ναμαστε Ελπίδα
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
private-sessions-fotini-kechagia-higher-self-healing-and-channeling

Good week to us all!  I hope you are all feeling great! I inform you that the Festive Offer of Angelic Life Coaching, that I offer you, for this month, it will be active until the 07th of the month! You will receive healing from distance, answers to your questions, messages from the Angels, additional guidance and blessed activations from the Family of Light. After each Session, you will receive the text of the Higher Communication at your e-mail, with all the details of the Session!

If you would like to receive my gifts for this holiday season, contact me to find out what you need to do to book your place! For buying two sessions from distance, i will offer your as a gift extra three!

The next individual sessions from distance, will take place this Thursday, 12/08/16 and are dedicated to Connecting with the Higher Self and the Source of Love! You will receive clearance in all your bodies and energy centers, messages, guidance, answers to your questions and other blessings from your Higher Self! As always, at the end of our Session, you will receive the text of Channeling at your e-mail, with all the details of the Session!

If you would like to book your session with me, contact me to find out what you have to do to register your place!

If you want this to be a beautiful and generous week for you and your beloved ones, write below: “I am grateful for all the good things that will happen to me and my family this week! I ask and receive with ease, the gifts that God and the Angels have for me! I see now on the horizon, the solutions to all my problems! I let myself on God’s hands and i receive blessings and so it is! Thank you! Thank you! Thank you! ”

Namaste Hope

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Angelic Life Coaching! Αγοράζετε 2 Συνεδρίες και λαμβάνετε επιπλέον 3 ως δώρο! Εορταστική Προσφορά! Ισχύει εως 07/12/16! Αγοράστε το Πακέτο τώρα!/Angelic Life Coaching Festive Package! Buy 2 Sessions, receive 3 more as a gift! Offer valid until 12/07! Buy your Package now!

 

Καλό μήνα αγαπημένοι! Ο Δεκέμβριος είναι ήδη εδώ! Έχει έρθει στις ζωές μας, είναι παρόν και είναι γεμάτος αγάπη, αφθονία, τέλεια υγεία και όλα τα καλά για εμάς και για όλον τον κόσμο! Όσοι συντονιστούν με τον γλυκύτατο, εορταστικό και πάντα γενναιόδωρο Δεκέμβρη, θα λάβουν πολλά, πολλά δώρα!

Ένα από αυτά τα δώρα ο Άγγελος του Δεκέμβρη, σας τα παρέχει μέσω εμού!  Έχουμε ετοιμάσει για εσάς, ένα θαυμάσιο δώρο, ένα Πακέτο 5 Συνεδριών από Απόσταση, Angelic Life Coaching, για προσωπική βελτίωση, αίσθηση πληρότητας και γαλήνης, απομάκρυνση εμποδίων, επούλωση πληγών, πλήρη θεραπεία και αποκατάσταση των ενεργειακών σωμάτων και κέντρων δύναμης, νέους στόχους, για την Νέα Χρονιά και επιπλέον ευλογίες, που θα αποκαλυφθούν στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, με την έναρξη των Προσωπικών σας Συνεδριών!

Κάθε φορά, σε κάθε Συνεδρία, θα λαμβάνετε Θεραπεία από Απόσταση, Μηνύματα και Καθοδήγηση και επιπλεόν πληροφορίες, μέσω του Κειμένου της Ανώτερης Επικοινωνίας, που θα κάνω για τον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά και μετά το πέρας της Συνεδρίας, θα στέλνω στο email σας.

Λόγω εορτών, σας προσφέρουμε αυτό το Πακέτο των 5 Συνεδριών του Angelic Life Coaching, με έκπτωση 60%! Αγοράζετε 2 Συνεδρίες και λαμβάνετε 5 Συνεδρίες! Σας δωρίζουμε 3 Συνεδρίες, γιατί; Διότι θέλουμε για εσάς πάντα τα καλύτερα, στην πιο προσιτή τιμή και γιατί μας αρέσει να κάνουμε δώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε για να αγοράσετε το εορταστικό Πακέτο του Angelic Life Coaching, που έχω για εσάς! Η Προσφορά ισχύει έως και τις 7 του Δεκέμβρη!

Αν είσαστε έτοιμοι, να καλωσορίσετε τις ευλογίες του Νέου Μήνα, γράψτε από κάτω:

“Αγαπημένε Δεκέμβρη, είσαι ένας Άγγελος! Το γνωρίζω πως έχεις την καλύτερη πρόθεση, απέναντι σε εμένα και σε όλο τον κόσμο και ξέρω πως θέλεις να μου φέρεις πολύτιμα δώρα! Σου δηλώνω λοιπόν, πως είμαι έτοιμος να λάβω τα όμορφα, ζεστά, γλυκά, άφθονα, ευωδιαστά, γευστικότατα δώρα σου, με κάθε πιθανό τρόπο! Είμαι ανοιχτός στα Θαύματα σου! Έλα! Πρόσφερε μου τα καλύτερα τώρα! Τα δέχομαι! Σε ευχαριστώ!”

Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

angelic-life-coaching-fotini-kechagia

Good month sweethearts! December is already here! It has come into our lives, it is present and is full of love, abundance, perfect health and all the best for us and for the whole world! Those who coordinate with the sweet, festive and always generous energy of December, will receive many, many gifts!

One of these gifts of the Angel of December, it is given through me! ^ _ ^ We have prepared for you a wonderful gift, a Package of 5 Sessions from Distance of Angelic Life Coaching for personal improvement, sensation of fullness and inner peace, removing obstacles, healing wounds, healing and rehabilitation of the energy bodies and the force centers, new goals for the New Year and extra blessings that will be revealed to each of you individually, with the start of your Personal Sessions!

Each time, during each session, you will receive treatment from distance, messages and guidance and additional information via the Text of the Higher Communication, that i will do it for each one of you and at the end of the Session, i will send it to your email.

Due to holidays, we offer you this package of five sessions of Angelic Life Coaching, with a discount of 60%! You are buying two sessions and you are receiving five sessions! We donate 3 Sessions, why? Because we want always the best for you in the most affordable price and because we like to make gifts! ^ _ ^

Contact me to learn what you need to do to buy the festive Package of Angelic Life Coaching, that i have for you! The offer is valid until and December the 7th!

If you are ready to welcome the blessings of the New Month, write below:

“Beloved December, you are an Angel! I know that you’ve got the best intention toward me and all the world and I know that you want to bring me precious gifts! I declare, therefore, that I am ready to receive your beautiful, warm, sweet, abundant, fragrant, delicious gifts, in any possible way! I am open to your miracles! Come! Offer me the greatest gifts now! Thank you!”

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia