Εορταστική Προσφορά Angelic Life Coaching, έως 07/12/16 και Συνεδρίες με τον Ανώτερο Εαυτό, στις 08/12/16! Κλείστε την θέση σας!/ Festive Offer Angelic Life Coaching, until the 7th of the month and private sessions Connecting with the Higher Self, this Thursday, 12/08/16! Book your seat!

angelic-life-coaching-fotini-kechagia
Καλή εβδομάδα σε όλους! Εύχομαι να είσαστε όλοι πολύ καλά! Σας ενημερώνω ότι η Εορταστική Προσφορά του Angelic Life Coaching, που σας διαθέτω, για αυτό τον μήνα, θα είναι ενεργή έως και τις 07 του μήνα! Θα λαβετε θεραπεία από Απόσταση, απαντήσεις σε ερωτήματα, που θα θέσετε, Μηνύματα, Καθοδηγήσεις και επιπλέον Ευλογημένες Ενεργοποιήσεις, από την Οικογένεια του Φωτός. Μετά το πέρας της εκάστοτε Συνεδρίας, θα λαμβάνετε το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας στο e-mail σας, με όλες τις λεπτομέρειες της Συνεδρίας!
Αν θέλετε και εσείς να λάβετε τα δώρα μου, για αυτές τις γιορτές, επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την θέση σας! Αγοράζετε 2 Συνεδρίες από Απόσταση και σας κάνω δώρο επιπλέον 3!
Οι επόμενες μεμονωμένες Συνεδρίες από Απόσταση, θα λάβουν χώρα, αυτή την Πέμπτη, 08/12/16 και είναι αφιερωμένες στην Σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό και την Πηγή της Αγάπης! Θα λάβετε κάθαρση των Σωμάτων και των ενεργειακών σας Κέντρων, Μηνύματα, Καθοδηγήσεις, απαντήσεις στα ερωτήματα σας και λοιπές Ευλογίες από τον Ανώτερο Εαυτό σας! Όπως πάντα, μετά το πέρας της Συνεδρίας μας, θα λάβετε το Κείμενο του Channeling στο e-mail σας, με όλες τις λεπτομέρειες της Συνεδρίας!
Αν θέλετε και εσείς να κλείσετε την Συνεδρία σας μαζί μου, επικοινωνήστε για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε, για να κατοχυρώσετε την θέση σας!
Αν επιθυμείτε αυτή να είναι μία όμορφη και γενναιόδωρη εβδομάδα, για εσάς και τους αγαπημένους σας, γράψτε από κάτω: “Είμαι ευγνώμων για όλα τα καλά, που θα συμβούν σε εμένα και την οικογένεια μου, αυτή την εβδομάδα! Ζητώ και λαμβάνω με ευκολία, τα δώρα, που ο Θεός και οι Άγγελοι έχουν για εμένα! Βλέπω τώρα στον ορίζοντα, τις λύσεις σε όλα μου τα προβλήματα! Αφήνομαι στα χέρια του Θεού και λαμβάνω ευλογίες και έτσι είναι! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!”
Ναμαστε Ελπίδα
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
private-sessions-fotini-kechagia-higher-self-healing-and-channeling

Good week to us all!  I hope you are all feeling great! I inform you that the Festive Offer of Angelic Life Coaching, that I offer you, for this month, it will be active until the 07th of the month! You will receive healing from distance, answers to your questions, messages from the Angels, additional guidance and blessed activations from the Family of Light. After each Session, you will receive the text of the Higher Communication at your e-mail, with all the details of the Session!

If you would like to receive my gifts for this holiday season, contact me to find out what you need to do to book your place! For buying two sessions from distance, i will offer your as a gift extra three!

The next individual sessions from distance, will take place this Thursday, 12/08/16 and are dedicated to Connecting with the Higher Self and the Source of Love! You will receive clearance in all your bodies and energy centers, messages, guidance, answers to your questions and other blessings from your Higher Self! As always, at the end of our Session, you will receive the text of Channeling at your e-mail, with all the details of the Session!

If you would like to book your session with me, contact me to find out what you have to do to register your place!

If you want this to be a beautiful and generous week for you and your beloved ones, write below: “I am grateful for all the good things that will happen to me and my family this week! I ask and receive with ease, the gifts that God and the Angels have for me! I see now on the horizon, the solutions to all my problems! I let myself on God’s hands and i receive blessings and so it is! Thank you! Thank you! Thank you! ”

Namaste Hope

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s