21/12/16 Χειμερινό Ηλιοστάσιο! Νέος Διαλογισμός “Θεραπεία με τον Κεντρικό Ήλιο”! Κλείστε την θέση σας στον Ήλιο!/ 12/21/16 Winter Solstice! New meditation “Healing with the Central Sun!” Book your seat in the Sun!

 

Καλησπέρα σε όλους! Την Τετάρτη 21/12/16, έχουμε το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και εγώ έχω ετοιμάσει για εσάς έναν ειδικό διαλογισμό, που λέγεται “Θεραπεία με τον Κεντρικό Ήλιο”, για τον εορτασμό της ημέρας και την αναβάθμιση της ζωής σας!
Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να λάβετε αυτόν τον ιδιαίτερο διαλογισμό, “Θεραπεία με τον Κεντρικό Ήλιο”! Η ώρα για περισσότερο φως, είναι τώρα!
Αν είσαστε έτοιμοι, να λάβετε τις ευλογίες του Ήλιου, μέσα στην ύπαρξη σας και στην ζωή σας, γράψτε από κάτω:
“Ναι! Είμαι έτοιμος, για να λάβω τις ευλογίες του Ήλιου! Ναι, είμαι ανοιχτός και δεκτικός στους Ηλιακούς Αγγέλους και τα καλά που μου φέρνουν τώρα! Ναι, είμαι έτοιμος, για να περάσω στο επόμενο ύψος φωτός της ζωής μου και έτσι είναι!”
Επικοινωνήστε στο Fb inbox ή στο kehagia@hotmail.com
Θα χαρώ να βοηθήσω!
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
winter-solstice-fotini-kechagia

Good evening to us all! This Wednesday 12/21/16, we have the Winter Solstice and I have prepared for you a special meditation, called “Healing with the Central Sun”, to commemorate the day and upgrade your life!

Contact me to learn what you have to do to get this special meditation, “Healing with the Central Sun”! The time for more light, is now!

If you are ready to receive the blessings of the Sun through your being and your life, write below:

“Yes! I am ready to receive the blessings of the Sun! Yes, I am open and receptive to the Solar Angels and the good that they are bringing to me right now! Yes, I’m ready to move on to the next height of light of my life and so it is! ”

Contact: Fb Inbox or kehagia@hotmail.com

I will be happy to help!

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s