Συνεδρίες από Απόσταση, 24/12/16, Παραμονή των Χριστουγέννων, “Η Ενεργοποίηση της Χριστικής Καρδιάς” Κλείστε την θέση σας!/Healing Sessions from distance, 12/24/16, Christmas Eve, “Activating the Christ Heart” Book your seat!

Καλησπέρα σας! Σήμερα ημέρα Χειμερινού Ηλιοστασίου και έχετε την ευκαιρία να λάβετε επιπλέον ευλογίες από τον Ουρανό! Συνδεθείτε από καρδιάς, ζητήστε και θα λάβετε ό,τι εξυπηρετεί το Ανώτερο Καλό σας! Οι Άγγελοι είναι πάντα εδώ, για να σας βοηθήσουν με τις ζωές σας, να σας υποστηρίξουν με κάθε πιθανό τρόπο! Εσείς απλά ζητήστε και έπειτα απελευθερώστε το αίτημα σας, νιώθοντας προκαταβολικά ευγνωμοσύνη, για την εκπλήρωση της ευχής σας! Όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα έχετε να μοιραστείτε, μία όμορφη συγκυρία, το δικό σας Θαύμα, με όσους αγαπάτε ή ακόμα και με ολόκληρο τον κόσμο!
Αυτές οι ημέρες των εορτών, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικές ενεργειακά, για αυτό και εγώ θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, την Παραμονή των Χριστουγέννων, με θέμα “Η Ενεργοποίηση της Χριστικής Καρδιάς” Αν θέλετε και εσείς να λάβετε από εμένα Θεραπεία από Απόσταση, τα Μηνύματα και τις Καθοδηγήσεις των Αγγέλων, για εσάς και την ζωή σας, επικοινωνήστε μαζί μου, στο Fb Inbox ή στο kehagia@hotmail.com, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να δηλώσετε συμμετοχή και για να κλείσετε την Συνεδρία σας, αυτή την τόσο σημαντική ημέρα της Παραμονής των Χριστουγέννων! Θα χαρώ να βοηθήσω!
Αν θέλετε και εσείς σήμερα να συνδεθείτε από καρδιάς με τον Ήλιο και να λάβετε την Χρυσαφένια του Ευλογία, με Σκοπό την Αναβάθμιση της ύπαρξης σας και της ζωής σας σε όλα τα επίπεδα, γράψτε από κάτω:
“Αγαπημένε Ήλιε, συνδέομαι από την καρδιά μου μαζί σου και σου ζητώ τις Χρυσαφένιες σου Ευλογίες, με Σκοπό την αναβάθμιση της ύπαρξης μου και της ζωής μου! Είμαι έτοιμος να παραδώσω οτιδήποτε δεν με εξυπηρετεί πια! Παρακαλώ απομάκρυνε για εμένα, όλα τα εμπόδια και ευλόγισε με με το Χρυσάφι σου! Σε ευχαριστώ προκαταβολικά, για όλα τα Θαύματα, που θα κάνεις για εμένα! Δέχομαι το Χρυσάφι σου τώρα και έτσι είναι! Έγινε! Σε ευχαριστώ!”
Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
private-sessions-fotini-kechagia-christ-heart

Good evening! Today day of the Winter Solstice and you have the opportunity to receive more blessings from Heaven! Connect from the heart with the divine entity of Sun! Ask and you will receive what serves your Highest Good! The Angels are always here to help you with your lives, to support you in every possible way! You just have to ask and then release your request, feeling gratitude in advance for the fulfillment of your wish! Everything will go fine and soon you will have a nice coincidence to share, a miracle, with your loved ones or even with the whole world!

These festive days, as we all know, are very important energetically, so I will offer a few sessions from a distance for some of you, on Christmas Eve, called “Activating the Christ Heart” If you would like to receive form me healing from distance, Messages and Guidance from the Angels, for you and your life, contact me at Fb Inbox or kehagia@hotmail.com to learn what you need to do to register and book your session, this important day of Christmas Eve! I will be glad to help!

If you would like today to connect from the heart with the entity of Sun and receive the Golden Blessings, in order to upgrade your existence and your life at all levels, write below:

“Beloved Sun, i connect with you with my heart and I ask for your Golden Blessings, in order to upgrade my existence and my life! I am ready to deliver anything that does not serve me anymore! Please take it ways from me! Take away all the obstacles and bless me with your Gold! Thank you in advance for all the miracles that will do for me! I accept your Gold now and so it is! It is done! Thank you!”

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s