Καλά Χριστούγεννα!/Merry Christmas!

Καλά Χριστούγεννα σε όλους μας! Σήμερα Παραμονή των Χριστουγέννων, ας πάρουμε λίγο χρόνο, για να εστιάσουμε στην Ευγνωμοσύνη και να εκτιμήσουμε όσα έχουμε! Ας νιώσουμε βαθιά ευγνωμοσύνη, για όλα, για κάθε τι, με την παραμικρή λεπτομέρεια και ας ανοίξουμε στα περαιτέρω Θαύματα, που το Κύμα της Ευγνωμοσύνης μας, θα φέρει πίσω σε εμάς και στις οικογένειας μας!

Χριστουγεννιάτικη Επίκληση στον αγαπημένο μας Δάσκαλο, για θαυματουργικές λύσεις στην στιγμή! Αν χρειάζεστε την βοήθεια του Δασκάλου, γράψτε από κάτω:

“Χριστέ μου, έλα στο σπίτι μου σε παρακαλώ! Σε καλώ! Σε προσκαλώ! Σε περιμένω! Είμαι ανοιχτός σε εσένα! Είμαι ανοιχτός στα Θαύματα σου! Σε ευχαριστώ, που ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμα της καρδιάς μου! Σε ευχαριστώ για την βοήθεια, που προσφέρεις τώρα σε εμένα και στα άτομα της οικογένειας μου! Σε ευχαριστώ για τις λύσεις που μας προσφέρεις τώρα! Σε ευχαριστώ για τα δώρα που μας προσφέρεις τώρα και όλες τις ανταμοιβές! Σε ευχαριστώ για το φως σου και την αγάπη σου! Σε ευχαριστώ που άνοιξες τον δρόμο για εμάς! Σε ευχαριστώ για το φωτεινό παράδειγμα! Καλώς όρισες σπίτι μου! Καλώς όρισες στην οικογένεια μου! Καλώς όρισες στην ζωή μου και στην καρδιά μου! ”

Καλά Χριστούγεννα!

Νάμαστε στην Καρδιά

Με Εκτίμηση και Ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

www-fotinikechagia-com

Merry Christmas to us all! Today Christmas Eve, let’s take a moment to focus on gratitude and appreciate what we already have! Let’s feel deep gratitude for everything, for every little thing, that we have and let us open our hearts to the miracles, that are already on the way, as a response to the wave of gratitude, that we sent, bringing back to us more blessings, for us and our family!

Christmas Prayer to our beloved Master, for miraculous solutions at the here and now moment! If you need the help of the Master, write below:

“Jesus, please come to my home! I call you! I invite you! I am waiting for you! I am open to you! I am open to your miracles! Thank you for responding to the call of my heart! Thank you for the help that you are now offering to me and the members of my family! Thank you for the solutions that you are offering to us now! Thank you for the gifts that you are offering to us now and all the rewards! Thank you for your light and your love! Thank you that you for opening the way for us! Thank you for the bright example! Welcome home! Welcome to my family! Welcome to my life and in my heart! ”

Merry Christmas!

Namaste in our hearts

Regards and Gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s