Καλή και ευλογημένη η Νέα Χρονιά! Νέα Προσφορά Angelic Life Coaching! Κλείστε την θέση σας!/Happy and blessed New Year! New Offer of Angelic Life Coaching! Book your seat!

Καλή και ευλογημένη η Νέα Χρονιά! Χαρούμενο το 2017, για εσάς και τους αγαπημένους σας! Αυτή είναι η αρχή μίας Νέας Εποχής! Μίας εποχής κατά την οποία, θα θριαμβεύσετε και αυτά είναι θαυμάσια νέα! Οι παλαιές ενέργειες, οι παλαιοί φόβοι, τα παλαιά εμπόδια, έχουν απομακρυνθεί, έχουν απελευθερωθεί στο Σύμπαν και οι Άγγελοι, έχουν μετουσιώσει τις ενέργειες εκείνες σε ευλογία, για εσάς, το Μονοπάτι σας και την ζωή σας! Τα καταφέρατε πολύ καλά έως τώρα! Ας δούμε πως μπορείτε να επιτρέψετε στο φως σας και το πλήρες δυναμικό σας, να ξεδιπλωθεί, να παίξει και να χαρεί!

Ένα μέρος του εαυτού σας, είναι έτοιμο, για να δημιουργήσει, νέες, ευλογημένες αλλαγές και έτσι είναι! Για αυτό και εγώ, σας προσφέρω σε μία ιδιαίτερα ελκυστική Οικονομική Προσφορά, το Πακέτο του Angelic Life Coaching, για να ξεκινήσετε την Χρονιά, με πολύ Αγγελική βοήθεια, με πολλά δώρα και αμέτρητες ευλογίες, που θα λάβετε, κατά την διάρκεια των Συνεδριών μας από Απόσταση!

Το Πακέτο του Angelic Life Coaching, περιλαμβάνει 5 Συνεδρίες από Απόσταση, που θα κάνετε  μαζί μου. Κάθε φορά θα λαμβάνετε θεραπεία από Απόσταση και κάθε φορά, μετά το πέρας της Συνεδρίας, θα σας στέλνω στο email σας, το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας, που θα κάνω για εσάς, με όλες τις λεπτομέρειες της θεραπείας, που μόλις έχει ολοκληρωθεί, με όλες τις εικόνες, τα μηνύματα και τις καθοδηγήσεις, που οι Άγγελοι έχουν για εσάς και όλα αυτά με 60% Έκπτωση, για να ξεκινήσετε την Χρονιά σας, όπως ακριβώς επιθυμείτε και σας αξίζει!

Επικοινωνήστε μαζί  μου στο kehagia@hotmail.com ή στο fb inbox, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να αγοράσετε την Προσφορά του Πακέτου Angelic Life Coaching, για τον μήνα Ιανουάριο 2017!

Καλή Χρονιά και Καλά Θαύματα!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

angelic-life-coaching-fotini-kechagia

Happy and blessed New Year! Happy 2017 to you and your loved ones! This is the beginning of a New Era! An era in which, you will triumph and these are great news! The old energies, old fears, old barriers have been already removed, they have been released in the Universe and the Angels, have transformed those energies into blessings for you, your path and your life! You have done it very well until now! Let’s see how you can allow your light and your full potential to unfold, play and enjoy!

A part of you is ready to create a new, blessed change and so it is! Because of this I offer you a particularly attractive Financial Offer, of the Package of Angelic Life Coaching, to start the New Year with a lot of Angelic help, with many gifts and countless blessings. that you will receive during our Sessions from distance!

The Package of Angelic Life Coaching, includes 5 Sessions from a distance, that will do with me. Each time you are going to receive angelic healing from distance and each time after the end of the Session, i will send you at your email, the text of the Higher Communication, which i will do for you, with all the details of the treatment, which has just been completed, with all the images, messages, teachings and the guidance, that the Angels have for you and all this with a discount of 60%! Start the New Year, just as you want and you deserve!

Contact me at kehagia@hotmail.com or fb inbox, to find out what you need to do to buy the Offer the Package of Angelic Life Coaching, for the month of January 2017!

Happy New Year with lots of Miracles!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s