Προσωπικές Συνεδρίες 11 & 12 Ιανουαρίου! Κλείστε τις θέσεις σας!/Personal Sessions 11 & 12 of January! Book your seats!

privatesessions-fotini-kechagia-creating-consciously-a-new-life

Καλησπέρα! Εύχομαι να έχετε μία όμορφη ημέρα και να βρίσκετε χρόνο, να σταματάτε μερικές στιγμές, από ό,τι κι αν κάνετε ή ό,τι σας απασχολεί, για να συνδεθείτε με το κέντρο της Αγάπης μέσα σας! Σε αυτές τις στιγμές, πείτε στον εαυτό σας: “Όλα πηγαίνουν καλά! Ο Θεός με αγαπάει και με βοηθάει και έτσι είναι!” Γίνετε οι εμψυχωτές του εαυτού σας! Νιώστε εμπιστοσύνη! Σύντομα θα έχετε το αποτέλεσμα, που θέλετε και για το οποίο προσεύχεστε τον τελευταίο καιρό! Κρατήστε την πίστη σας ψηλά και χαμογελάστε!

Αύριο 11/01/17, θα κάνω με μερικούς από εσάς, Συνεδρίες από Απόσταση με θέμα “Ανθίζοντας! Βρίσκοντας χαρά στην καθημερινότητα!” Όσοι από εσάς χρειάζεστε την βοήθεια των Αγγέλων, για να βγείτε από την θλίψη και να ρθείτε στην χαρά, θα χαρώ να βοηθήσω, να κάνετε αυτή την Σύνδεση και να έρθετε και πάλι στο φυσικό σημείο, για εσάς και την Θεική σας Κληρονομιά, που είναι η Χαρά!

Την επόμενη ημέρα, 12/01/17, έχουμε Πανσέληνο και όπως πιθανά να γνωρίζετε ήδη, είναι ιδανική ημέρα για πνευματική εργασία, για να καθαρίσουμε, να εξαγνίσουμε και να απομακρύνουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να καθαρίσει το πεδίο μας και η ζωής μας και να μπορέσουμε έπειτα να “φυτέψουμε” νέους σπόρους, για μία καλύτερη ζωή, έτσι θα λάβουν χώρα, μία σειρά Συνεδριών από Απόσταση, με θέμα “Δημιουργώντας Συνειδητά μία Νέα Ζωή!” Αν είσαστε έτοιμοι, για να ανοίξετε και να αποδεχθείτε μία Νέα Ζωή, περισσότερο συμβατή με εσάς και της Θεικότητας σας, θα χαρώ να βοηθήσω!

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο kehagia@hotmail.com ή στο Fb inbox, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείστε την Συνεδρία σας μαζί μου! Είναι τιμή μου, που βρίσκεστε τώρα εδώ και διαβάζετε αυτές τις γραμμές, με αυτές τις πληροφορίες, που μοιράζομαι μαζί σας, με τόση αγάπη! Σας ευχαριστώ προκαταβολικά! Να είσαστε όλοι καλά! Πολλές ευλογίες και αμέτρητα Θαύματα!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

Good evening! I wish you are enjoying your day! remember to find some time to stop during the day, from what you do or what concerns you, just to connect with the center of Love in you! Then just tell to yourself: “Everything is going well! God loves me and is helping me right now and so it is!” Be the coach of yourself! Feel confidence! Soon you will have the result that you want and for which you pray lately! Keep your faith and smile!

01.11.17 Tomorrow, I will do with some of you, Sessions from distance on “Blooming! Finding joy in everyday life!” Those of you who need the help the Angels to take the grief away and return to the center of inner joy, i will be happy to help you, to find the way back home, back to the natural point for you and your Divine Heritage, which is Joy!

The next day, 12.01.17, the Moon is full and as probably you already know, is an ideal day for spiritual work, to clean, purify and remove what is not needed anymore, in order to cleanse our field and our life and then we will be able to “plant” new seeds for a better life. So we will work together with some Sessions from distance on “Creating Consciously  a new life!” If you are ready to open and to accept a new life, more compatible with you and your divinity, I will be glad to help!

Please contact me at kehagia@hotmail.com or Fb inbox, to find out what you need to do to book your session with me! I am honored that you are here now, reading these lines, with this information, that i am sharing with you, with so much love! Thank you in advance! Many blessings and countless miracles!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s