Προσφορά Angelic Life Coaching,Προσωπικές Συνεδρίες 1 του μήνα και Μήνυμα Ενδυνάμωσης, για εσάς!/Angelic Life Coaching Offer, Personal Sessions and a Message of empowerment just for you!

angelic-life-coaching-fotini-kechagia-early-bird-february-2017
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα! Σας “ακούω” να λέτε “Όλα πηγαίνουν περίφημα και έτσι είναι!” και σας καμαρώνω! Ναι! Δώστε την ώθηση στον εαυτό σας, για να ανοίξει τα φτερά του και να φέρει εις πέρας την σημαντική του Αποστολή! Κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός! Κάθε ένας από εσάς, είναι σημαντικός! Γιατί; Διότι κάθε άνθρωπος, είναι η ενσάρκωση του Θεού στη γη και έτσι είναι!
Σήμερα αγκαλιάστε την θειότητα σας! Αγκαλιάστε την μεγαλοπρεπή ενέργεια, που εσείς είσαστε και επιτρέψτε στον εαυτό σας να μεγαλουργήσει!
Είσαστε σημαντικοί! Έχετε γεννηθεί για μεγάλα πράγματα! Όλα, πηγαίνουν περίφημα και έτσι είναι!
Ως αύριο μπορείτε να αγοράσετε το Πακέτο του Angelic Life Coaching, για τον μήνα Φεβρουάριο με Early Bird και Έκπτωση 50%! Πρόθεση μου είναι να δημιουργώ Μαθήματα, Διαλογισμούς, Θεραπείες, Πακέτα Εκπαίδευσης, στα οποία να μπορείτε να έχετε πρόσβαση όλοι σας και έτσι είναι!
Μέχρι αύριο λοιπόν, μπορείτε να κλείσετε την θέση σας, για να πάρετε τις Προσφορά και να ξεκινήσουμε τα πρώτα θεραπευτικά βήματα, στο Προσωπικό σας Μονοπάτι! Είτε είσαστε αρχάριοι, είτε προχωρημένοι, όλοι βρισκόμαστε πάντα σε μίά διαδικασία εξέλιξης και η επαφή μας με τους Αγγέλους, μας κάνει αποδεδειγμένα καλύτερους!
Επικοινωνήστε μαζί μου στο kehagia@hotmail.com ή στο fb inbox, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την θέση σας, για το Θεραπευτικό Ταξίδι του Φεβρουαρίου!
Επιπρόσθετα την Τετάρτη, 1 του μηνός, θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, για τέλεια Νέα Ξεκινήματα, σε όλα τα επίπεδα της ζωής!
Αν νιώθετε έτοιμοι, για Νέα Ξεκινήματα στην ζωή σας, αν νιώθετε έτοιμοι, να λάβετε ενεργειακή θεραπεία και Channeling, από τους Αγγέλους, με όλα τα μηνύματα, τις καθοδηγήσεις και τις συμβουλές των Αγγέλων, για εσάς προσωπικά και την ζωή σας, επικοινωνήστε μαζί μου, για να κλείσετε την θέση σας! Θα χαρώ να βοηθήσω με την Μεταμόρφωση της ζωής σας!
Αν είσαστε έτοιμοι να λάβετε αγγελικές ευλογίες τώρα, γράψτε από κάτω:
“Άγγελοι, είμαι έτοιμος, να λάβω τις ευλογίες σας τώρα! παρακαλώ ελάτε! Ευλογήστε με! Ευθυγραμμίστε με! Πλημμυρίστε με με τα θεραπευτικά σας χρώματα και προσφέρετε μου, ό,τι χρειάζομαι και υπηρετεί το Ανώτερο Καλό μου! Σας ευχαριστώ προκαταβολικά, για όλη την βοήθεια, όλες τις ευλογίες, ολα τα Θαύματα, που ξεκινάτε και φέρνετε σε εμένα και στην ζωή μου ΤΩΡΑ! Σας στέλνω κύματα ευγνωμοσύνης και σας αποχαιρετώ!”
Νάμαστε πάντα εστιασμένοι, στον Φωτεινό γαλαξία, μέσα μας!
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά
private-sessions-fotini-kechagia-new-beginnigs

Good evening and have a blessed new week! I “hear”  you saying “Everything is going and so it is!” and i feel so proud of you! Yes! Give a boost to yourself! Open your wings and accomplish your important Mission! Each person is important! Each one of you is important! Why? Because every person is the incarnation of God on earth and so it is!

Today embrace your divinity! Embrace the magnificent energy that you are and allow yourself to thrive!

You are important! You were born for great things! Everything is going fine and so it is!

I remind you that until tomorrow you can buy the Angelic Life Coaching Package for the month of February with Early Bird and get a Discount of 50%! My intention is to create Courses, Meditations, Healing Techniques, Education Packages, in which you can all have access and so it is!

Until tomorrow, you can book your seat, in order to get the offer and start the first therapeutic steps in Your Personal Path! Whether you are a beginner or advanced on your Path, we all are always evolving and our contact with the Angels, benefits us  for good!

Contact me at kehagia@hotmail.com or fb inbox, to find out what you need to do to book your seat for the Healing Journey of February!

Additionally this Wednesday, the 1st of the month, i will do a few Sessions from distance for some of you, perfect day for New Beginnings at all levels of life!

If you feel ready for new beginnings in your life, if you feel ready, to receive energy healing and Channeling, from the Angels, with all the messages, the teachings and the guidance that the Angels have for you personally and your life, contact me to book your seat! I will be glad to help with the Transformation of your life!

If you are ready to receive angelic blessings right now, write below:

“Angels, I am ready to receive your blessings now! Please! Bless me! Align me! Flood me with your therapeutic colors and offer me what I need and it is serving my Highest Good! Thank you in advance for all the help, all the blessings, all the miracles, that you are starting NOW to bringing me! I am sending waves of gratitude and i say goobye to you!”

Namaste always focused, in the bright galaxy inside of us!

With appreciation and gratitude
Light Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s