Daily Quotes Υπόσχεση Αγάπης Εαυτού!/Self Love Promise!

daily-quotes-fotini-kechagia-self-love-promise

Βλέπετε ήδη τις ευλογημένες αλλαγές και μιλάω κυρίως για τις αλλαγές μέσα σας! Συμβαίνουν ήδη και έτσι είναι! Καθημερινά, απαλλάσεστε από τα ποσοστά φόβου, που κουβαλούσατε από μία προηγούμενη εμπειρία, από την γέννα ή ακόμα και από μία προηγούμενη ζωή και αυτά είναι θαυμάσια νέα!

Εστιάστε μέσα σας! Διαπιστώστε τις αλλαγές, που λαμβάνουν χώρα! Σήμερα τα πράγματα γίνονται ακόμα περισσότερο ξεκάθαρα, από ότι ήταν εχθές! Κάθε ημέρα εξελίσσεστε! Ναι! Δεν είσαστε οι ίδιοι άνθρωποι, που ήσαστε εχθές! Είσαστε διαφορετικοί! Αυτό σημαίνει το να πηγαίνεις με την ροή!

Είμαστε εδώ, για να αλλάζουμε, για να προχωράμε, για να αποχαιρετάμε παλαιά κομμάτια του εαυτού, παλαιούς φόβους και έτσι να απομακρύνουμε τα εμπόδια, εμείς και όχι κάποιος άλλος, διότι εμείς, είμαστε οι μόνοι, που δημιουργούμε την πραγματικότητα μας, μέσα από τις σκέψεις μας και τα συναισθήματα μας!

Απαλλαχθείτε από την σκέψη, ότι τα πάντα μένουν ίδια ή ότι η ζωή είναι στάσιμη ή ότι οι άνθρωποι, δεν αλλάζουν, διότι αυτό δεν είναι αλήθεια! Η Αλήθεια είναι ότι βρίσκεστε μόνιμα σε κίνηση, μέσα σας και έξω σας! Αν δεν σας αρέσει η τροπή, που έχουν πάρει τα πράγματα στην ζωή σας, έως τώρα, αλλάξτε κατεύθυνση! Πώς; Σκεφτείτε διαφορετικά, σκεφτείτε περισσότερο θετικά και αναπάντεχα θα αισθανθείτε διαφορετικά, θα αισθανθειτε περισσότερο θετικά, διότι η σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συναίσθημα και μαζί δημιουργούν την πραγματικότητα, που ζούμε και έτσι είναι!

Αποφασίστε και κάνετε τα όνειρα σας πραγματικότητα και αν δεν είσαστε ακόμα έτοιμοι, για τόση ευτυχία, είναι εντάξει αυτό, πάρετε τον χρόνο σας! Απλά δεσμευτείτε προς τον εαυτό σας, ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατό, κάθε ημέρα, για εσάς τους ίδιους! Μία υπόσχεση αγάπης! Μόνο εσείς μπορείτε να την δώσετε αυτή την υπόσχεση! Μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε τις σκέψεις σας και τα συναισθήματα σας! Μόνο εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε την πραγματικότητα σας και έτσι είναι!

Αν είσαστε έτοιμοι να βάλετε τα δυνατά σας, μέσα στην καθημερινότητα σας, για να βελτιώσετε τον τρόπο που σκέφτεστε, την ψυχολογία σας και την ζωή σας, γράψτε από κάτω:

“Αυτή την στιγμή, αποφασίζω να κάνω το καλύτερο δυνατό για εμένα, μέσα στην ημέρα μου! Αγαπημένε μου εαυτέ, υπόσχομαι να σου φέρομαι καλύτερα, να σε φροντίζω περισσότερο, να σε βοηθήσω να νιώσεις νοητική και ψυχική γαλήνη, κάνοντας καλύτερες επιλογές! Υπόσχομαι να σε βοηθήσω με τις σπουδές σου, τα ταλέντα σου, την συντροφική σου ζωή, την επαγγελματική σου επιτυχία και το Μονοπάτι σου! Σου υπόσχομαι εαυτέ μου, πως δεν θα σταματήσω την προσπάθεια, μέχρι να σε δω να χαμογελάς και να νιώθεις αληθινή ευτυχία! Δεν θα σταματήσω την προσπάθεια, για εσένα, μέχρι να σε δω να λαμβάνεις από την ζωή, αυτά που αληθινά σου αξίζουν! Από σήμερα ξεκινάμε μία νέα πορεία! Μπαίνουμε σε Τροχιά Ευτυχίας! Εγώ και εσύ εαυτέ μου, ως Μονάδα πια, μία ευλογημένη Μονάδα, που κοιτάζει μόνο το ευλογημένο τώρα και το θαυμαστό μέλλον, που μας περιμένει! Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι πλήρως! Σε τιμώ και σε συγχωρώ για όλα τα λάθη του παρελθόντος! Είσαι ελεύθερος να ευτυχήσεις! Είμαστε ελεύθεροι να ευτυχήσουμε! Είμαστε μαζί σε αυτό και έτσι είναι!”

Νάμαστε μέσα στην ευλογία της Παρούσας Στιγμής, της Θεϊκής Συγκυρίας, των Θαυμάτων!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

You are seeing already the blessed changes, that are taking place and I speak mainly about the changes inside of you! They are already happening and so it is! Everyday, you manage to release amounts of fear, fear that you have been carried from a previous experience, from birth, or even from a previous life and these are great news!

Focus on these changes, that are happening within you! Be aware of them! Today, things are become even more clear, than they were yesterday! Every day you take a little step and you manage to go even further! You are constantly evolving! Yes! You are not the same person, that you were yesterday! You are a different person! This is what we call “Go with the flow!” You already going with the flow! It is already happening and so it is!

We are here to change, to move forward, to set free old parts of the self, old fears and thus to remove the obstacles, that we and not someone else, put them on our way!  We are the only ones that we create our reality, through our thoughts and our feelings!

Get rid of the thought that everything remains the same, or that life is stagnant or that people do not change, because this is not true! The truth is that you are constantly in motion, within you and outside you! If you do not like your life, your experiences and the way that have taken things in your life so far, change direction! How? Think different, think more positively and unexpectedly feel different, you will feel more positive, because the thought is inseparable from emotion and together they create the reality, that we live in and so it is!

Decide to make your dreams come true and if you are not yet ready for so much happiness, it is okay, take your time! Just commit to yourself that you will do the best, that you can, every day, for yourself! Give a promise of love to yourself! Only YOU can give this promise! Only YOU can change your thoughts and your feelings! Only YOU can create your reality and so it is!

If you are ready to try your best, in your daily life, to improve the way that you think, your psychology and your life, write below:

“Right now, I decide to do the best for me in my every day life! Dear Self, I promise to  treat you better, to take care of you, to help you feel mentally and emotional tranquility, by making better choices! I promise to help you with your studies, your talents, your love life, your career success and your Path! I promise dear Self, that i will not stop trying until i will see you smiling and feeling true happiness! I will never stop trying for you, until i will see that you receive from life, what you truly deserve! From today we begin a new Journey ! We are beginning the Journey of inner Happiness! Me and you my beloved Self, as a Unit , one blessed Unit, looking just the blessed present moment and the miraculous future that is waiting us! I love you and I accept you completely! I honor you and i forgive you for all the mistakes of the past! You are free to be HAPPY! We are free to be HAPPY! We are in this together and so it is!”

Namaste in the blessing of the Present Moment, of the Divine Synchronicity, of Miracles!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s