Daily Quotes Πώς βγαίνουν οι ευχές αληθινές;/How does a wish come true?

 

daily-quotes-fotini-kechagia-how-does-a-wish-come-true

Αυτή είναι μία καινούρια ημέρα! Έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία καινούργια αρχή και έτσι είναι! Ό,τι κι αν έχει συμβεί στο παρελθόν, μάθετε τώρα, πως μπορείτε να κάνετε μία καινούργια αρχή και μπορεί αυτό, να μην είναι στα αλήθεια νέο και να λέτε, πως το γνωρίζετε, αλλά πόσοι από εσάς, το κατανοείτε εις βάθος και στα Α-λήθεια, κάνετε ό,τι χρειαστεί, για να το κάνετε πράξη και να το θέσετε σε κίνηση και να αισθανθείτε την συγκίνηση;

Όλοι μας παίρνουμε τον χρόνο μας, καθώς εξελισσόμαστε, είναι εντάξει αυτό, όμως έρχεται μία  ημέρα ξυπνάμε και λέμε στον εαυτό μας “Εντάξει, είμαι έτοιμος, μπορώ να το κάνω αυτό!” και όταν το λέμε αυτό, τότε παρατηρούμε πως το Σύμπαν κινητοποιείται, με τους πιο ευφάνταστους τρόπους, για να φέρει εις πέρας την Αποστολή, που του δώσαμε, με την δήλωση μας, ότι είμαστε έτοιμοι!

Είναι αληθινά εκπληκτικό το γεγονός, όταν παρατηρούμε πως το Σύμπαν, εργάζεται υπέρ μας και αυτό μπορούμε και το συνειδητοποιούμε, μόνο μέσα από αυτή την στάση δεκτικότητας, στην οποία επιλέξαμε να βρισκόμαστε στο εδώ και στο τώρα. Στην προηγούμενη φάση, όπου προετοιμαζόμαστε, για αυτή την στιγμή και την πανίσχυρη δήλωση ετοιμότητας μας, προς το Σύμπαν και την ίδια την ζωή. Σε εκείνη την φάση, μπορεί να είχαμε εντελώς διαφορετική άποψη ή ακριβώς την αντίθετη, αλλά πώς γίνεται αυτό;

Είναι δυνατόν το Σύμπαν να είναι μαζί μας, πότε συνεργάσιμο και πότε όχι; Είναι δυνατόν πότε να είναι ο καλύτερος μας φίλος και πότε ο χειρότερος; Τι είναι αυτό που κάνει το Σύμπαν να λειτουργεί πότε με τον έναν τρόπο και πότε τον άλλον; Η Πρόθεση μας, οι σκέψεις μας, οι πεποιθήσεις μας, η ετοιμότητα μας και οι δηλώσεις μας προς το Σύμπαν, το κάνουν να μοιάζει στα μάτια μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο!

Η Α-λήθεια είναι πως το Σύμπαν, είναι πάντοτε ουδέτερο απέναντι σε εμάς και σε κάθε άνθρωπο! Δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό και το μόνο, που γνωρίζει να κάνει, είναι να “παραδίδει” αυτό που εμείς του είπαμε, του “παραγγείλαμε”! Έτσι όταν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι, λαμβάνουμε ημιτελείς καταστάσεις ή ανισόρροπες ή βρίσκουμε εμπόδια μπροστά μας και όταν είμαστε έτοιμοι, για όλα τα καλά και ανοιχτοί σε αυτά, τότε κάνει, για μία ακόμα φορά απλά την “παράδοση” του, η οποία πάντα μα πάντα συνηχεί με εμάς, τις σκέψεις μας, τις πεποιθήσεις μας, τα συναισθήματα μας και τις δηλώσεις μας!

Συνειδητοποιώντας την παραπάνω Α-λήθεια, μπορείτε να νιώσετε ανακούφιση και αισιοδοξία! Το Σύμπαν, δεν τα έχει βάλει μαζί σας! Το Σύμπαν είναι ουδέτερο και απλά εκτελεί και σας παραδίδει, αυτά που εσείς του “παραγγέλνετε”! Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της “παραγγελίας” και εκπέμποντας αυτό που στα αλήθεια εξυπηρετεί το Ανώτερο Καλό σας και είσαστε έτοιμοι, να λάβετε, αυτό και θα λάβετε και έτσι είναι!

Αν είσαστε έτοιμοι, να δεχθείτε αυτό που λέτε πως επιθυμείτε, γράψτε από κάτω:

“Αγαπητό Σύμπαν, τώρα καταννοώ, πως δεν λάμβανα, έως τώρα, αυτό που έλεγα πως θέλω, διότι εγώ ήμουν αυτός, που δεν έδινε την κατάλληλη παραγγελία! Εγώ ήμουν αυτός, που δεν ήταν έτοιμος, για τόση Ευτυχία, για τόση Αγάπη, για τόση Αφθονία, για Τέλεια Υγεία και Επιτυχία! Αποφασίζω τώρα να σου εκπέμψω το Αίτημα της Καρδιάς μου και ναι, σου δηλώνω, πως είμαι έτοιμος να δεχθώ, αυτό το οποίο σου ζητώ! Δέχομαι τώρα κάθε καλό! Σε ευχαριστώ για την παράδοση που θα μου κάνεις, με τέλειο τρόπο, σε τέλειο χρόνο και τόπο, μέσα από τις κατάλληλες συγκυρίες, τους κατάλληλους ανθρώπους και ό,τι άλλο γνωρίζεις, πως χρειάζεται να επιστρατευτεί, για να εκπληρωθεί η ευχή μου και να παραδοθεί η παραγγελία μου, που τώρα σου κάνω! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!”

Νάμαστε στην Αποδοχή και στην Ροή των Δώρων μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

This is a new day! You have the opportunity to make a new beginning and so it is! Whatever you have done in the past, find out now, that you can make a fresh start and this may not be really new for you and you might say, that you know it, but how many of you, understand it in depth and truly do whatever you need to do, in order το practice it and to set it in motion and feel the emotion?

We all take our time as we evolve, it is okay, but one day, we wake up and say to ourselves “Okay, I’m ready, I can do this!” and when we say that, then we observe that the Universe is beginning to take action, with the more imaginative ways, in order to complete the Mission that we gave it, with our statement that we are ready!

It is truly amazing when we see how the Universe works in our favor and we can only realize it only through this attitude of receptivity in which we chose to be in the here and now moment. In the previous phase,  we were preparing ourselves for this moment and our powerful declaration of readiness, to the Universe and life itself. In that phase, the previous one, we may had completely different point of view or just the opposite, but why is that happening?

Can the Universe be sometimes cooperative and other times not? Is the Universe sometimes our best friend and others our worst friend? What makes the Universe to function in one way and when in the other? Our intention, our thoughts, our beliefs, our readiness and our statements to the universe, make it look like a friend or and enemy in our eyes!

The truth is that the Universe is always neutral toward us and to every single person! is neither good nor bad and all that the Universe knows to do is just to “deliver” what we have “ordered”! So when we are not ready, we receive incomplete situations or unbalanced situations or we find obstacles in front of us and when we are ready for all the good and open too, then the Universe is doing, once again, simply the “delivery”, which always but always resonates with us, our thoughts, our beliefs, our feelings and our statements!

Realizing the truth above, you can feel relief and be optimistic! The universe, is not out there to get you! The Universe is neutral and simply executes and delivers you, what you are “ordering”! Taking full responsibility of your “orders” and emitting you signal to the Universe, what really serves your Higher Good, and being ready to receive all good, it will bring everything that you wished for and so it is!

If you are ready to accept what you say that you wish, write below:

“Dear Universe, now I understand, that i didn’t receive so far, what i was telling that i want, because I was the one, who did not give the proper order! I was the one who was not ready for such happiness for so much Love, for so much Abundance, for Perfect Health and great Success! Now I decide to deliver you the Request of my Heart and yes, I am ready to accept, what i have asked you to deliver me! I accept now all good! Thank you for delivering for me, in perfect time and place, through the appropriate circumstances, the right people and anything else, that you know, that needs to be gathered, in order to fulfill my wish ! Thank you! Thank you! Thank you! ”

Namaste in Acceptance and the Flow of Presents within us!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s