Κόβοντας λώρους φόβου με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ!/Cutting Fear Cords with Archangel Michael!

 

Αυτό είναι ένα από τα παλαιότερα μου βίντεο, που αποφάσισα να ανεβάσω ξανά, με δική μου μουσική αυτή τη φορά! Εύχομαι να σας αρέσει και να απολαύσετε την θεραπεία!

Νάμαστε στην Δύναμη μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

This is one of my oldest videos, i have decided to release it again, with my own music! I hope you will enjoy the healing!

Namaste in the Power within!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s