Αναληφθέντες Δάσκαλοι!/Ascended Masters!

Έχω ξεκινήσει και ανεβάζω για εσάς στο Κανάλι μου στο You Tube, παλαιότερα βίντεο, που αγαπήσατε, αλλά αυτή τη φορά με την δική μου μουσική! Εύχομαι να απολαύσετε την θεραπεία, καθώς κοιτάζετε τους Δασκάλους της Σοφίας και ακούτε την Μουσική των Αγγέλων!

Νάμαστε στο σημείο της Σοφίας μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

I have started uploading on my My You Tube Channel, older videos that you loved, but this time with my own music! I hope you enjoy the healing, while you are looking at the Masters of Wisdom and listening to the Music of Angels!

Namaste in the Center of Wisdom within!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s