Daily Quotes Πάρτε πίσω την Δύναμη σας!/Take your power back!

daily-quotes-fotini-kechagia-take-your-power-back

Είναι τώρα αυτή η ιδανικότερη στιγμή να σας μιλήσουμε για τη δύναμή σας. Η δύναμή σας είναι δική σας και δεν μπορεί κανείς να την πάρει από εσάς, εκτός και αν εσείς έχετε αποφασίσει να παραχωρήσετε τη δύναμή σας, σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτήν την κατάσταση, σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Εσείς είσαστε αυτοί, που έχετε αποφασίσει να παραδώσετε την δύναμη σας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και έτσι είναι!

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι είσαστε δυνατοί και ότι η δύναμη σας είναι δική σας. Πολλές φορές το ξεχνάτε αυτό και νιώθετε αδύναμοι και το συναίσθημα αυτό, μοιάζει τόσο αληθινό, παρότι είναι παροδικό, που σας κάνει να πιστεύετε, πως είσαστε αδύναμοι, αλλά αυτή δεν είναι η Α-λήθεια!

Η Α-λήθεια είναι πως κάθε άνθρωπος είναι ενσάρκωση του Θεού, κάθε άνθρωπος είναι μία θαυμαστή, πανίσχυρη, γεμάτη αγάπη και σοφία Οντότητα! Πέρα από κάθε γήινο περιορισμό, κάθε ένας από εσάς, καλείται να θυμηθεί, ότι είναι μία Οντότητα πολύ μεγαλύτερη, από αυτή, που πιστεύει ότι είναι και έτσι είναι!

Ο άνθρωπος είναι μία οντότητα πανίσχυρη, γεμάτη αγάπη, σοφία συμπόνια και όλα τα καλά! Κάθε άνθρωπος έχει γεννηθεί με αυτά τα χαρακτηριστικά, απορρέουν από την Θεϊκή του Κληρονομιά και έτσι είναι!

Είναι καλό και ωφέλιμο, να θυμάστε, ότι είσαστε αυτή η θαυμαστή Οντότητα, σε ενσάρκωση στη Γη και καθώς το θυμάστε αυτό, ενεργοποιείτε τις Θεϊκές Ποιότητες εντός σας και τότε μπορείτε να δημιουργήσετε ομορφιές, παντού ολόγυρα σας και έτσι είναι!

Θυμηθείτε πόσο δυνατά, πανίσχυρα, γεμάτα αγάπη και σοφία πλάσματα είσαστε και έπειτα πάρτε με πρόθεση την δύναμή σας πίσω, από εκείνον τον άνθρωπο, από εκείνη την κατάσταση, από οτιδήποτε κι αν ήταν αυτό, στο οποίο είχατε αποφασίσει, για κάποιον καρμικό λόγο, να παραδώσετε πρόσκαιρα τη δύναμή σας. Πάρτε τη δύναμή σας τώρα πίσω! Είναι δική σας, είναι η δύναμή σας! Εσείς είσαστε ο δημιουργός της ζωής σας! Απελευθερωθείτε τώρα από όλες τις περιοριστικές πεποιθήσεις, που μπορεί να είχατε και που αυτές σας υποδείκνυαν εσφαλμένα, πως είσαστε αδύναμος και λίγος, διότι η Α-λήθεια είναι ότι είστε δυνατός και απεριόριστος και αιώνιος και γεμάτος αγάπη και όλες τις Αρετές, που ο ίδιος ο Θεός έχει και έτσι είναι!

Ζητήστε τη βοήθεια Του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη διαδικασία αυτή. Μπορείτε να πείτε:

“Αγαπημένε Αρχάγγελοι Μιχαήλ, σε παρακαλώ να έρθεις κοντά μου τώρα! Ζητώ την βοήθειά σου! Επιθυμώ να πάρω την δύναμη μου πίσω! Επιθυμώ  η δύναμη μου να έρθει πίσω, στο Κέντρο της Δύναμης μέσα μου και έτσι να ξεκινήσω να δημιουργώ συνειδητά, μία ευλογημένη ζωή για μένα! Βοήθησε με να πάρω τη δύναμή μου πίσω τώρα! Σε ευχαριστώ!”

Μπορείτε να οραματιστείτε, ότι όντως αυτό που λέτε, λαμβάνει χώρα στο εδώ και το τώρα. Μπορείτε να οραματιστείτε ότι όντως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έρχεται στο πλευρό σας και σας βοηθά να πάρετε τη δύναμή σας πίσω. Μπορείτε να οραματιστείτε την δύναμή σας ως μία ενεργειακή δέσμη, μία δέσμη φωτός. Κάνετε το αυτό τώρα, δείτε την δύναμή σας σαν ενεργειακή δέσμη, μία δέσμη φωτός και δείτε την να επιστρέφει πίσω, σπίτι της, στο κέντρο της, στο κέντρο σας, στο κέντρο τις δύναμης σας, μέσα σας, εκεί που ανήκει.

Αφού το δείτε αυτό, μπορεί τώρα να αισθάνεστε την ενέργεια της δύναμης σας, να επιστρέφει σπίτι της, στο κέντρο σας και μπορεί να έχετε ενδείξεις αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας. Μπορεί να νιώθετε τώρα την ενέργεια να σας διαπερνά, σαν ηλεκτρική ενέργεια, σαν παλμός Φωτός, σαν Κύμα Αγάπης! Είναι εντάξει να έχετε αυτές τις ενδείξεις, μάλιστα είναι περισσότερο από εντάξει, είναι η ένδειξη, πως υπάρχει αποτέλεσμα και έτσι είναι!

Καθώς η ενέργεια της δύναμης σας επιστρέφει πίσω σε σας, μείνετε στη σιωπή για λίγο και απολαύστε την Επιστροφή, τη Μεγάλη Επιστροφή της ενέργειας της δύναμης σας πίσω σε εσάς και στο Κέντρο σας!

Ναμαστε στο Κέντρο της Δύναμης μέσα μας και να δημιουργούμε ομορφιές!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά.

*Απόσπασμα από το Βιβλίο Channeling-Ανώτερη Επικοινωνία Φωτεινή Κεχαγιά.

Το Παρόν Προστατεύεται από τον Νόμο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, μπορείτε να το μοιραστείτε ελεύθερα με τους φίλους σας και την οικογένεια σας, αλλά θα πρέπει να αναφέρετε πάντα την Πηγή, από όπου και το πήρατε: https://fotinikechagia.com/ Αγάπη και φως!

It is now the perfect time to talk to you about your power. Your power is yours and no one can take it away from you, unless you have decided to give your power to this person, to that experience or whatever is this, that you have decided to give your power to. It is you, who have decided to deliver your power, there is no other way to be done and so it is!

It is important to remember that you are strong and that your power is yours. You often forget this and you feel weak and this feeling seems so true, although it is transient, which makes you believe, that you are weak, but this is not the Truth!

The Truth is that every human being, every single person is God’s incarnation, every human being, every single person is a wonderful, powerful, full of love and wisdom entity! Each one of you, beyond all earthly limitation, you are asked to remember that you are an entity much bigger than that, that you believe that you are and so it is!

The human being is a powerful entity, full of love, wisdom and compassion and all good! Every man is born with these characteristics, as a result of  his Divine Heritage and so it is!

It is good and useful,for you to remember that you are this wondrous entity, in incarnation on Earth and as you remember it, you activate the Divine Qualities within you and then you can create beauties all around you and so it is!

Remember how powerful, full of love and wisdom entities you are and then take with intention, your power back from that person, from that experience, from that whatever it was, to which you had decided for some karmic reason, temporarily to surrender your power. Take your power back now! It is your power! You are the creator of your life! Now release all the limiting beliefs, that you may have and that may incorrectly indicating you that you are weak and little, because the Truth is that you are strong and boundless and eternal and full of love and you have all the virtues that God himself has and so it is!

Ask Archangel Michael to help in this process. You can say:

“Beloved Archangel Michael, please come to me now! I ask for your help! I want to get my power back! I want my power to come again back to the Center of the Power within me and then to begin to create consciously, a blessed new life for me! Help me to get my power back now! Thank you! ”

You can visualize that what you have just said, is taking place in the here and now moment. You can visualize that actually Archangel Michael, is coming now and standing by your side and that he is helping you to get your power back. You can visualize your power as an energy beam, a beam of light. Do this now, see your power as an energy beam, a beam of light and see the return of your power back home! See your power coming back entering its the center, your center, the center of your power within you, where it actually your power belongs.

Once you have seen this with your inner eyes, you can now feel the energy of your power to return back home, in your center of power and you may have some indications of this therapeutic procedure. Now you may feel the energy penetrating you, like electricity, like a light pulse, like a Wave of Love! It is okay to have these signs, it is even more than, because it is the indication that the exercise has a result and so it is!

As the energy of your power returns back to you, stay in silence for a while and enjoy the Great Return of the energy of your power within you and your center of power!

Namaste in the Center of Power within us, so we can create beauties, all around us!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia.

* Excerpt from the book Channeling with the Angels Fotini Kechagia.

The Present is protected by the Law of Intellectual Property, you can share it freely with your friends and your family, but you should always mention the source from where you got it: https://fotinikechagia.com/ Love and light !

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s