Daily Quotes Θριαμβεύστε στη γη!/Triumph on Earth!

daily-quotes-fotini-kechagia-triumph-on-earth-channeling

Είναι σπουδαίο, που βρίσκεστε εδώ! Είναι σπουδαίο, που έχουμε την δυνατότητα, να επικοινωνούμε με αυτό τον τρόπο! Η τεχνολογία, μας βοηθάει σε αυτό και καλύπτει όλα τα κενά στον χώρο και στον χρόνο και έτσι είναι!

Πώς αισθάνεστε, που έχετε αυτή την πολυτέλεια;  Σε αυτό το σημείο, μπορεί να αναρωτιέστε “Μα για ποια πολυτέλεια μου μιλάτε;” και εμείς σας απαντάμε, για αυτή την πολυτέλεια, που έχετε αυτήν ακριβώς εδώ την στιγμή, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές!

Είσαστε μέρος αυτού του Δικτύου Φωτός και έχετε την δυνατότητα, να έχετε πρόσβαση σε αυτό, που άλλοι άνθρωποι, δεν έχουν, διότι οι Συνειδητότητες τους ακόμη δεν έχουν αφυπνιστεί και δεν έχουν ανακαλύψει, τον Κόσμο, που έχετε ανακαλύψει εσείς και γνωρίζετε πολύ καλά, για ποιον Κόσμο σας μιλάμε. Τον κόσμο, που έχετε ανακαλύψει μέσα σας, εκείνο το Φωτεινό, Σημείο Γαλήνης, που όταν συνδέεστε με αυτό, ενεργοποιείτε και αγκυροβολείτε όλες τις Ευλογίες του Σύμπαντος!

Μπορεί να έχετε μνήμες από προηγούμενες ζωές, όπου αυτή η πολυτέλεια της άμεσης επικοινωνίας, της αστραπιαίας επικοινωνίας, της ελεύθερης επικοινωνίας, στην ταχύτητα φωτός, δεν ήταν μέρος της καθημερινότητας σας. Η γνώση ήταν για τους λίγους και έπρεπε να μοχθήσετε πολύ, για να έχετε πρόσβαση σε Δίκτυα Φωτός και να σαστε τώρα, αιώνες μετά, να έχετε επιλέξει να ενσαρκωθείτε σε περιβάλλοντα, όπου η Πρόσβαση, είναι εύκολη και η Σοφία είναι ανοιχτή και μεταδίδεται με Απλότητα και Ελευθερία σε κάθε ψυχή, που είναι έτοιμη να αφυπνιστεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου στο Πλήρες Δυναμικό της!

Τι Θαυμάσια νέα! Τι πολυτέλεια! Τι ωραία!

Έχετε κοπιάσει πολύ, για να τα καταφέρετε! Έχει κοπιάσει πολύ, για να μπορείτε να μιλάτε τώρα, για ενέργειες, για φως, για άλλες ζωές και ό,τι άλλο εμπεριέχει η Διδασκαλία, σε αυτήν, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες ζωές σας. Σας θαυμάζουμε για τη Πορεία σας! Σας συγχαίρουμε για τη Πορεία σας! Σας αγαπάμε και είμαστε πάντα στο πλευρό σας, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, σε κάθε εμπειρία στον χώρο και στον χρόνο και έτσι είναι!

Νιώστε Ευγνωμοσύνη, προς τον ίδιο σας τον Εαυτό, που τα έχετε καταφέρει, έως εδώ! Ενθαρρύνετε τον εαυτό σας, για τη συνέχεια! Σας περιμένουν πολλά περισσότερα δώρα, πολλές περισσότερες ανταμοιβές! Η ευγνωμοσύνη, για κάθε τι, είναι το Κλειδί, που ανοίγει όλες τις Πύλες!

Στο επίπεδο του Ουρανού, στο επίπεδο του Ανώτερου σας Εαυτού, κατέχετε όλη την Σοφία του Σύμπαντος, ο Θεϊκός σας Νους είναι πλημμυρισμένος από Χρυσάφι, είναι Χρυσάφι! Η Θεϊκή Καρδιά σας είναι η πλημμυρισμένη από Αγάπη, είναι Αγάπη! Το Κέντρο της Δύναμης σας, είναι η πιο ισχυρή δύναμη του Γαλαξία, είναι η Δύναμη του Θεού και έτσι είναι!

Αντλήστε Δύναμη από τον Ανώτερο Εαυτό σας και θριαμβεύστε στη γη! Για αυτό έχετε ενσαρκωθεί και έτσι είναι!

Με Αγάπη και Εκτίμηση

Φωτεινή Κεχαγιά

 

It is great that you are here! It is important that we are able to communicate with you in this way! The technology helps us a lot and it is covering all the gaps in space and time and so it is!

How do you feel that you have this privilege? At this point, you may be wondering “Which is the luxury that you are talking about?” and we answer to you, the luxury, that you have right here and now, reading these lines!

You are part of this Network of Light, you have the possibility to have access to this information, an access that other people don’t have, because their Consciousness has not been awakened yet and they haven’t discovered, the Universe, that you have discovered and you know very well, about which Universe we are talking about. The Universe that you have discovered within yourself! That bright Spot, the Serenity Center within, that  when you connect with it, you activate it and you are anchoring all the blessings of entire Galaxy in your physical body!

You may have memories of past lives, in which this luxury of direct communication, flash communication, communication in the speed of light, it was not part of your everyday life. The knowledge it was for few of you and have to toil much, in order to achieve to have access in Networks of Light and here you are now, centuries later, have chosen to incarnate in environments where the access is easy and the Sofia is open and spread with Simplicity and Freedom to every for soul, which is ready to awaken and live a life unfolding its Full Potential!

What Great news! What luxury! How nice!

You have tried so much to achieve it! You have tried so much for the light  in this life as also in past lifetimes. We admire you for your achievements! We congratulate you! We love you and we are always standing by your side, every moment and every minute, during every experience of yours in space and time and so it is!

Feel grateful for yourself! Feel gratitude that you have accomplished so much up to this moment! Encourage yourself more! Expect many more gifts, many more rewards! Gratitude is the key that opens all Gates!

At the level of Heaven, at the level of your Higher Self, you own the Universal Sophia! Your Divine Mind is flooded by Gold, it is Gold! Your Divine Heart is overflowing with Love, it is Love! The center of your power, is the most powerful force of the Universe, it is the Power of God and so it is!

Feel empowered by your Higher Self and triumph on earth! This is the Purpose for which you have been incarnated and so it is!

With Love and Appreciation

Fotini Kechagia

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s