Daily Quotes Προηγούμενες Ζωές!/Past lives!

daily-quotes-fotini-kechagia-past-lives

“Όλοι έχετε ζήσει και ξανά ζήσει, στο Πλάνο, που ονομάζεται Γη, σε αυτό το Πεδίο, όπου η Συνειδητότητα σας, πέφτει σε λήθη και ξεχνά ποιος στ’ Α-λήθεια είναι και τι έχει έρθει να κάνει. Είναι εντάξει αυτό. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Είναι ένας από τους Νόμους του Παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχετε και το γνωρίζατε πού καλά, πολύ πριν αποφασίσετε να πάρετε μέρος και να ενσαρκωθείτε και έτσι είναι.

Είναι καλό, που έχετε ενδιαφέρον, για τις προηγούμενες ζωές σας, διότι μόνο, όταν έχετε ενδιαφέρον, για κάτι, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό. Συχνά αναρωτιέστε, που μπορεί να έχω ζήσει, ποιος μπορεί να ήμουν και τι μπορεί να είχα κάνει και εμείς σας απαντάμε: Έχετε όλες τις ενδείξεις, για να ανακαλύψετε που έχετε ζήσει, ποιοί ήσαστε και τι κάνατε. Πού βρίσκονται αυτές οι ενδείξεις; Βρίσκονται στον άνθρωπο, που τώρα εισαστε! Στην προσωπικότητα, που τώρα ενσαρκώνετε και έτσι είναι!

Κοιτάξτε τα ταλέντα σας, τις κλήσεις, που είχατε από παιδιά, κοιτάξτε τι σας αρέσει να κάνετε, τι σας ευχαριστεί στα αλήθεια! Θεωρείτε πως όλα όσα απαρτίζουν τον τωρινό σας εαυτό, την τωρινή σας προσωπικότητα και χαρακτήρα, είναι τυχαίο γεγονός; Φυσικά και όχι. Στο Σύμπαν υπάρχει Συνέχεια, δεν υπάρχει τέλος, ούτε αρχή και όλα συμβαίνουν στο εδώ και το τώρα. Με άλλα λόγια, αυτός που κάποτε ήσαστε, τα ταλέντα, οι κλήσεις και τα ενδιαφέροντα, που είχε, ενυπάρχουν μέσα στην τωρινή σας προσωπικότητα, με κάποιον τρόπο, θα λέγαμε ότι τα έχετε κληρονομήσει, γιατί; διότι δεν υπάρχει ούτε τέλος, ούτε αρχή, στην θαυμάσια οντότητα, που εσείς είσαστε και έτσι είναι!

Κάθε φορά, σε κάθε ενσάρκωση, σε κάθε σας συμμετοχή στο Παιχνίδι της Γης, φέρετε όλα τα προηγούμενα σας χαρακτηριστικά, κλίσεις και ενδιαφέροντα, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί, πως κάθε φορά, έχετε την ευκαιρία, να εξελίξετε οτιδήποτε χρειάζεται εξέλιξη, έτσι ώστε να πλησιάσετε ολοένα και περισσότερο τον Σκοπό της Ενσάρκωσης σας, που είναι η Αφύπνιση σας και η Έναρξη της Μεγάλης Επιστροφής της Συνειδητότητας, στη Πηγή, τη Πηγή του Φωτός, γνωστή ως Εστία, Θεός, Ανώτερος Εαυτός, Λαμπερό Σημείο μέσα στο Σύμπαν κτλ

Όλοι οι άνθρωποι, όλες οι Συνειδητότητες, σε οποιοδήποτε σημείο εξέλιξης κι αν βρίσκονται, έχουν την αίσθηση του “Σπιτιού”, της “Οικίας”, της “Πηγής” της “Εστίας” ή όποιον άλλον όρο έχετε στον πολιτισμό σας, για να ονομάσετε, αυτό το Σημείο, όπου ο Α-ληθινός σας Εαυτός, ανήκει.

Τώρα που γνωρίζετε αυτά, παρατηρήστε με Αγάπη τον Εαυτό σας στο εδώ και στο τώρα. Παρατηρήστε τις κλίσεις σας και τα ενδιαφέροντας σας, παρατηρήστε τι κάνει την καρδιά σας να χαίρεται, να βγάζει φτερά και σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες, για τις προηγούμενες ζωές σας, που στ’ Αλήθεια, λαμβάνουν χώρα στο εδώ και στο τώρα, απλά σε μία παράλληλη διάσταση της Πραγματικότητας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν σκέφτονται προηγούμενες ζωές, συχνά σκέφτονται “Ήμουν εκείνος ο Βασιλιάς, εκείνος ο Αυτοκράτορας ή ο άλλος σημαντικός εφευρέτης και επιστήμονας”, αυτό που σας λέμε εδώ, είναι να διατηρήσετε την γείωση σας, να κρατήσετε τα πόδια σας γερά στη Γη και να σκεφτείτε ότι πιο πιθανό ήταν να ήσαστε εκείνος ο απλός άνθρωπος, που ζούσε στην Αφρική ή στην ζούγκλα του Αμαζονίου ή εκείνος ο Ιππότης, που έλαβε μέρος σε εκείνην την Σταυροφορία ή εκείνη η γυναίκα, που μάζευε λουλούδια, στα χωράφια της Κίνας κτλ

Γιατί το λέμε αυτό; Διότι οι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, που πολλοί ισχυρίζονται, πως ήταν, είναι λίγες και εσείς πολλοί! Είχαν σκληρό κάρμα, σε αντίθεση με την δική σας ζωή ή είχαν θαυμάσιο Ντάρμα και έχουν τώρα αναληφθεί και έτσι είναι.

Μην ταυτίζετε τον εαυτό σας με τις Μεγάλες Προσωπικότητες τις Ιστορίας, θα ήταν πιο σοφό εκ μέρους σας, να αρχίσετε να εστιάζετε στην προσωπικότητα, που τώρα ενσαρκώνετε κι αν θέλετε να κοιτάξετε, πίσω στην γραμμή της ζωής, να είσαστε γειωμένοι, να είσαστε προσγειωμένοι και να ζητάτε πάντα, μόνο όσα μπορείτε να διαχειριστείτε ως πληροφορίες. Η μόνη ζωή, που είναι περισσότερο σημαντική από όλες όσες έχετε ζήσει, είναι αυτή, που ζείτε τώρα και έτσι είναι!

Η Αγάπη μας, για εσάς είναι Μεγάλη!”

Νάμαστε στην Σοφία μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

“All of you, have lived and re-lived on the Plane, called Earth, in this field, where your consciousness, falls into oblivion and forgets who it really is and what it has come here to do. That’s okay. It is one of the Laws of the Game, in which you have decided to participate and you know it very well, before your incarnation and so it is.

It is good that you have interest, for your past lives, because only when you have interest for something, you can learn more about it. Often you are wondering, who was i? Where was i living? What did i do in that life? and we answer to you: You have all the information that you need! Where is it? It is in the personality, that you now embody now and so it is!

Look at your talents, those “calls” that you have since you were children, look at what you enjoy doing, what really pleases you! Do you think that everything in your personality and life exists, without any specific reason? Do you believe that your current self, your current personality and character, is a coincidence? Of course not. Everything in the universe is continuing, there is no end, no beginning and all happens in the here and now moment. In other words, the person who you were once, is within your current personality, with all the past talents, calls and interests too! Why we say that you have inherited all this past treasure? Because there is no end, no beginning, in the wonderful entity, that you are really are and so it is!

Each time, in each participation of yours, in the Game of Earth, you are bringing all the previous “features”, but it should be noted, that each time, you have the opportunity to evolve something, of your past personality, that requires evolution, in order to approach increasingly the purpose of your Incarnation, which is the Awakening of your Consciousness and the beginning of the Great Return of you Consciousness, back to the Source, to the Source of Light, also known as Home, God, Higher Self, Bright Point in the Universe etc.

All people, all consciousnesses, at any certain point of their evolution that they currently are, have a sense of “Home”, of the “Source” or any other name, it is provided  by your culture, to name, this point where your True Self belongs.

Now that you know this, observe with love yourself in the here and now moment. Observe your calls and your interests, observe what makes your heart sing and makes you feel that you have wings and you can fly and soon will have more information about your past lives, which are really taking place in the here and now moment, they are just in a parallel dimension of Reality.

Most of the people, when they think about past lives, they often think “I was that King, that Emperor or that other important inventor and scientist”. In this point we tell you to keep yourself grounded, to keep your feet firmly on Earth and think that it is most likely for you to were that simple man, who lived in Africa or in the Amazon jungle, or you may were that Knight, which took place in that Crusade or that woman, who was picking up flowers from the fields of China etc.

Why do we say this? Because such great personalities that someone claims, that he or she was, are few and you are many! Those historical personalities had tough karma, unlikely with you and your life or they had wonderful Dharma and have now been Ascended on another Realm of Light and so it is.

Do not identify yourself with the historical Personalities, it would be wiser for you to begin to focus on yourself, that you are now embodying and if  you want to look back to the line of life or better said, if you want to look at the parallel experiences of yours, make sure that you are well grounded, down to earth and always ask only, the information, that you can manage. The only life that is more important than all those lives, that you have lived, is the life, that you live now and so it is!

Our Love for you is Great!”

Namaste in the Center of our Sophia!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s