Daily Quotes Κόψτε τους τοξικούς λώρους!/Cut the toxic cords!

daily-quotes-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%cf%8c%cf%88%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%be%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d

Τώρα είναι η στιγμή, για να καθαρίσουμε το τοπίο! Το έχετε ζητήσει αυτό, είναι ώρα να λάβετε! Είναι ώρα να αφήσετε ανθρώπους, γεγονότα, συνήθειες χαμηλού κραδασμού, να φύγουν, να ελευθερωθούν και μαζί με όλα αυτά να ελευθερωθείτε και εσείς και έτσι είναι!

Σας έχουμε πει, κόψτε τους τοξικούς λώρους, με τη βοήθεια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ!

Πώς να το κάνετε αυτό;

Οραματιστείτε τους τοξικούς λόγους, που μπορεί να συνδέουν εσας, με άλλους ανθρώπους, που μπορεί να συνδέουν εσάς, με γεγονότα και εμπειρίες, που μπορεί να συνδέουν εσάς, με χαμηλό κραδασμικές συνήθειες.

Κλείστε για λίγο τα μάτια και παρατηρήστε με τα μάτια της καρδιάς, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι παρών, τι σας λέει, τι σας εκπέμπει, τι θέλει από εσάς και τη ζωή σας.

Ας υποθέσουμε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος. Τι σας λέει αυτός ο άνθρωπος αυτός; Πώς νιώθετε με τα λόγια που σας λέει; Τι σας εκπέμπει; Πώς νιώθετε, με την ενέργειά του, την ακτινοβολία του; Τι λέει αυτός ο άνθρωπος ότι θέλει από εσάς και από τη ζωή σας; Πώς νιώθετε με αυτό που ακούτε;

Αν νιώθετε καλά, διατηρήστε αυτόν τον λώρο, σημαίνει πως δεν είναι τοξικός, αν όμως νιώθετε φόβο, πόνο, θλίψη και περιορισμό, καλέστε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και δείτε πώς παίρνει το Πανίσχυρο Σπαθί του τώρα και κόβει με ευκολία τους τοξικούς λώρους, που σας συνέδεαν με εκείνον τον άνθρωπο, απελευθερώνοντας και τους δύο, από την τοξική σύνδεση, που συνειδητά ή ασυνείδητα διατηρούσατε ως τώρα!

Κάνετε το αυτό και με σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας. Κάνετε το αυτό και με ανθρώπους της οικογένειάς σας. Είναι εντάξει να το κάνετε αυτό, με τους ανθρώπους της οικογένειάς σας, δεν υπάρχει τρόπος στα αλήθεια, να κοπεί η σύνδεση, με την έννοια, οτι είσαστε, για πάντα συνδεδεμένοι, σε αυτή τη ζωή. Είναι κάτι που το έχετε επιλέξει εσείς και όσο κι αν σας πονάει η σχέση σας μαζί τους, θα πρέπει να θυμάστε, ότι είναι η αποπληρωμή του Κάρμα σας.

Κόψτε τους λόγους με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Δεν θα φύγουν από τη ζωή σας, απλά η σχέση σας θα αναβαθμιστεί. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα απομακρύνει όλον τον πόνο, από τη σχέση σας και τη σύνδεσή σας, θα σας βοηθήσει με τη συγχώρεση και την απελευθέρωση όλων εκείνων των σκέψεων, συναισθημάτων, εικόνων, σκεπτομορφών και οντοτήτων, που μπορεί, να στέκονταν εμπόδιο έως τώρα, στην μεταξύ σας αγάπη.

Την ίδια εργασία μπορείτε να κάνετε και για κάποιο δύσκολο βίωμα, που μπορεί να είχατε. Δείτε τους ανθρώπους, που σχετίζονται με εκείνο το βίωμα ή δείτε απλά τον εαυτό σας και την κατάσταση. Κάνετε τις αποκοπές με τους ανθρώπους αυτούς η με την κατάσταση τώρα.

Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με μία συνήθεια, που δεν σας είναι χρήσιμη πια και θέλετε να την απελευθερώσετε. Σκεφτείτε πως αυτή η συνήθεια, είναι μία οντότητα. Δείτε την απέναντι σας, δείτε τον τοξικό λώρο, που σας συνέδεε έως τώρα. Κάνετε την Αποκοπή με απλότητα και αποτελεσματικότητα, με την βοήθεια, την υποστήριξη και την Καθοδήγηση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Είσαστε ελεύθεροι από όλους τους ανθρώπους, από όλες τις καταστάσεις, από όλες τις συνήθειες του παρελθόντος! Είσαστε καινούργιοι άνθρωποι πια! Έχετε προοδεύσει! Τα πήγατε Περίφημα! Είμαστε υπερήφανοι για εσάς και την Πορεία σας! Συνεχίστε έτσι!

Νάμαστε στην Ελευθερία
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

Now is time for some cleansing! You have asked for it, it is time to receive! It is time to set free old energies, people, experiences, low vibrational habits. It is time to release and set yourself free!

We have told you again, cut all the toxic cords, with the help of Archangel Michael!

How do you do that?

Visualize the toxic cords, that are connecting you with other people, experiences and low vibrational habits.

Close your eyes for a moment and observe with the eyes of the heart, what it’s happening. Who is present? What is this person telling you? How do you feel with the words that you are now listening? How do you feel, with this energy, that  you are receiving? What does this person says, that wants from you and your life? How do you feel by hearing that?

If you feel well, keep this cord, it means it’s not a toxic one, but if you feel fear, pain, sadness and limitation, call upon Archangel Michael and see that now he is taking his Powerful Sword and that he is cutting with ease all the toxic cords, that were were connecting you with that person. Archangel Michael is releasing you both, from that  toxic connection, that you consciously or unconsciously held up to now!

Do this visualization with important people of your life too. Do this with people of your family. It is Ok to do it, with your family, there is no way to cut the connection between all of you, because in the deeper sense, you are always connected. Remember that it is something, that you have chosen before your incarnation and no matter how much your relationship with your relatives might hurt, you have to remember that it is simply the payback of your Karma.

Cut the words with your loved ones. They will not leave from your life, this is not possible, your relationship its going to be upgraded. Archangel Michael will remove all pain from your relationship and your connection, will help you to forgive and release, all those thoughts, emotions, thoughts and entities that may have been so far an obstacle, between you and your loved ones.

You can do the same visualization for some difficult experience you may have. See the people that are related to that experience or just see yourself and the situation. Cut the cords with those people or with that situation now.

You can do the same with a habit that is no longer useful to you and you want to release it. Think about the habit, like it is an entity. Look at this entity, see the toxic cords that are connecting you so far, then cut with simplicity and efficiency all the toxic cords, with the help, support and guidance of Archangel Michael.

You are free from all people, from all situations, from all past habits! You are a new person! You’ve progressed! We are proud of you and your evolution on the Path! Keep moving forward!

Namaste in our Freedom
With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s