Daily Quotes Η Ατραπός!/The Path!

%ce%b7-%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Στο Πεδίο της Λήθης, ο άνθρωπος ξεχνάει, ποιος στα Α-λήθεια είναι. Ξεχνάει ότι είναι η Ενσάρκωση του Θεού. Ξεχνάει πως μέσα του υπάρχει, από πάντα και για πάντα, το σημείο Φωτός, που ονομάζεται Το Αστέρι Εντός ή ο Θεϊκός Εαυτός ή η Τρίπτυχη Φλόγα της Καρδιάς ή ο Εσώτερος Δάσκαλος ή όπως αλλιώς ονομάζετε την Θεϊκή Ενέργεια εντός σας, σύμφωνα με τον Πολιτισμό σας, την γλώσσα σας και το δόγμα σας.

Ο άνθρωπος είναι φυσικό να ξεχνάει την Καταγωγή του, όταν βρίσκεται στη Γη, για αυτό τον λόγο ονομάζεται “Πεδίο της Λήθης”. Πολύ πριν επιλέξει κάποιος να βρεθεί εδώ, έχει συμφωνήσει, πώς θα ξεχάσει τα πάντα και πώς θα ξεκινήσει από το μηδέν, προσπαθώντας να αφυπνιστεί, να θυμηθεί και πάλι τον Μεγάλο Εαυτό, που ζει εντός και να μπει στην Ατραπό, σε εκείνο το Μονοπάτι, που θα τον κάνει να επιστρέψει στη Πηγή, στην Α-λήθεια, στην Ενότητα!

Κάθε άνθρωπος, έχε την ευκαιρία να αφυπνιστεί στην Μεγάλη Α-λήθεια! Κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να εισέλθει στην Ατραπό και να ξεκινήσει την Μεγάλη Επιστροφή, αρκεί να το επιθυμεί ειλικρινά, να έχει φθάσει στο Σημείο, όπου έχει κερδίσει το Δικαίωμα, αποπληρώνοντας το Κάρμα του, περνώντας με Επιτυχία όλες τις Δοκιμασίες του Πνεύματος! Τότε ξεκινάει η Μεγάλη Επιστροφή! Η Επιστροφή στη Πηγή! Η Ευλογημένη Επιστροφή στη Πηγή, όπου όταν ξεκινήσει, δεν υπάρχει καμία δύναμη, στη Γη, στον Γαλαξία, στο Σύμπαν, σε ολόκληρη την Δημιουργία, που να μπορεί να την σταματήσει!

Το να έχει αφυπνιστεί κάποιος στην Μεγάλη Α-λήθεια και να πορεύεται συνειδητά, πάνω στην Ατραπό, δεν σημαίνει, πως όλα θα είναι εύκολα, για εκείνον, αντίθετα οι δοκιμασίες θα είναι μεγάλες και έντονες! Καθώς γίνεστε ολοένα και πιο συνειδητοί και ξεκινάτε να κατανοείτε την Α-λήθεια, ο κόσμος, με την παλαιότερη έννοια, θα αρχίσει να καταρρέει μπροστά στα μάτια σας, μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Παρόλο τον κόπο και την προσπάθεια και τον πόνο, η Καρδιά του Μυημένου, γνωρίζει, πως όλα αυτά, που καταρρέουν τριγύρω, είναι πρόσκαιρα και πως δεν είναι αληθινά, έτσι κρατάει γερά και περνάει σε ολοένα και υψηλότερα σημεία κατανόησης, αγάπης και φωτός και με τον δικό του ρυθμό, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο την Α-λήθεια, που ο ίδιος είναι, που ο κόσμος είναι, που ο Θεός είναι, που τα πάντα γύρω του είναι. Βλέπει πια με άλλα μάτια, ακούει με άλλα αυτιά! Οι γήινες αισθήσεις του, έχουν λάβει αναβάθμιση και έτσι μπορεί και επικοινωνεί με τον Πνευματικό Κόσμο, με ευκολία.

Κάθε φορά, σε κάθε Ενσάρκωση, κάθε ένας από εσάς, ξεκινάει από το μηδέν ή σχεδόν από το μηδέν, καθώς φέρει μαζί του και όλα τα Πνευματικά Δώρα και Εργαλεία, που έχει κερδίσει, από την Προσπάθεια της Εξέλιξης του σε Προηγούμενες Ζωές, με Σκοπό να θυμηθεί τον Εαυτό του, να αφυπνιστεί, να εισέλθει στην Ατραπό και να ξεκινήσει η Συνειδητότητα του, την Επιστροφή στη Πηγή!

Εργαστείτε με τα Δώρα σας και τα Πνευματικά Εργαλεία, που είχατε κατορθώσει να κερδίσετε, από τις προηγούμενες ή παράλληλες ζωές σας! Εργαστείτε με τα Δώρα και τα Πνευματικά Εργαλεία, που έχετε κερδίσει σε αυτή την ζωή! Είναι δικά σας! Έχετε κερδίσει με κόπο τα φτερά σας!

Νάμαστε στον Μύστη μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

In the field of oblivion, where we choose to incarnate, we forget, who we truly are. We forget that  we are the incarnation of God. We forget that we have always inside of us, that light, called the divine self or the threefold flame of the heart or the inner Master This divine energy within each and every one of us, that has different names, according to our civilization, language and doctrine, it’s always the same.

We naturally forget our origins, when we are on Earth. That’s why it is called the “field of oblivion”. Long before we choose to find our selves here, on Earth, we had agreed to forget everything and start from scratch, trying to wake up, remember again the great self, who lives inside of us. We had agreed to try to remember who we are and to enter the Path, that Path, which will lead us back to the Source, to the truth, to Unity!

Every person, has the opportunity to be awakened in the truth of his/her divine heritage! Every person has the opportunity to enter the Path and begin the great return, as long as he/she truly desires it and he/she has reached the point, where he/she has earned the right to do it, repaying his/her Karma, passing Successfully through all the tests of the Spirit! That’s when the big return begins! The return to the Source! When this blessed return begins, there is no power, on Earth, in the galaxy, in the Universe and the whole Creation that can stop the procedure!

To be awakened and walk consciously on the Path, does not mean that everything will be easy for the person, on the contrary, the tests will be great and intense! As you become more and more conscious and begin to understand the truth, the world, in the oldest sense, will begin to collapse in front of your eyes, metaphorically and literally.

Despite the effort and the pain, the heart of the person, knows that all these things are, transient and that they are not true, so they hold on and pass on to higher and higher points of comprehension, love and light, and at his/her own pace, is increasingly approaching the truth, that he/she is, the world is, that God is, everything around him is. He/she sees with other eyes, hears with other ears! His/her earthly senses have been upgraded and can communicate with the Spiritual World with ease.

Every time, in each Incarnation, each one of us, starts from scratch or almost from scratch. We are bringing with us all the spiritual gifts and tools, that we have gained from our attempts to evolve in past lives with purpose to remember who we truly are, to awaken to the truth, to enter into the Path and to begin the conscious return, back to the Source!

Work with your gifts and spiritual tools, that you have achieved to win from your past or parallel lives! Work with the gifts and spiritual tools, that you have won in this life! There are yours! You’ve earned your wings!

Namaste in the inner Master!

With appreciation and gratitude

Fotini Kehagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s