Ο ήλιος είναι πάντα στην καρδιά!/The sun is always in the heart!

Ο εσωτερικός μας ήλιος είναι πάντα στην καρδιά και μας καίει τα σωθικά! Ας μας κάψει λοιπόν, ας μας εξαγνίσει κι ας μας φέρει στο σημείο της αγνότητας, όπου και αρχικά βρισκόμαστε! 🌺

https://fotinikechagia.com/

motivateyourself #smilealways #positivityquotes #poems #fotinikechagia

Στην καρδιά του ήλιου!/In the heart of the sun!

Ας αφήσουμε να φύγει οτιδήποτε δεν μας εξυπηρετεί πια! Ας εργαστούμε υπέρ μας και όχι εναντίον μας! Ας παραδοθούμε στα χέρια του Θεού κι ας βαδίσουμε στη ζωή, σύμφωνα με το θέλημα Του! 🌺

https://fotinikechagia.com/

#motivateyourself #smilealways #positivityquotes #poetrycommunity #fotinikechagia