Στην καρδιά του ήλιου!/In the heart of the sun!

Ας αφήσουμε να φύγει οτιδήποτε δεν μας εξυπηρετεί πια! Ας εργαστούμε υπέρ μας και όχι εναντίον μας! Ας παραδοθούμε στα χέρια του Θεού κι ας βαδίσουμε στη ζωή, σύμφωνα με το θέλημα Του! 🌺

https://fotinikechagia.com/

#motivateyourself #smilealways #positivityquotes #poetrycommunity #fotinikechagia