Στην αγκαλιά σου!/In your arms!

https://fotinikechagia.com/

poetry #twinflames #love #fotinikechagia

Τα κατάφερες Αγάπη!/You’ve made it love!

Η αγάπη παίρνει το χρόνο της μέχρι να εμφανιστεί και πάντα είναι εκεί την κατάλληλη στιγμή! 🌺

https://fotinikechagia.com/

poetrylovers #twinflames #fotinikechagia