Daily Quotes Πηγαίνοντας με τη Ροή!/Going with the flow!

 

Daily Quotes

Μπορεί να βρίσκεστε σε εκείνο το σημείο, όπου χρειάζεται να πάρετε κάποιες αποφάσεις, έτσι ώστε να φέρετε τις επιθυμητές αλλαγές στην ζωή σας. Μπορεί να χρειάζεται να συνδεθείτε περισσότερο με την καρδιά σας και λιγότερο με τον νου σας, έτσι ώστε να νιώσετε περισσότερο την Εσωτερική σας Καθοδήγηση. Μπορεί να χρειάζεται να βρεθείτε για λίγο στη φύση και να αλλάξετε την ρουτίνα σας. Μπορείτε να κάνετε όλα τα παραπάνω ή ένα από αυτά, έτσι ώστε να νιώσετε δυνατοί, αναγεννημένοι και έτοιμοι, για τις ευλογημένες αλλαγές, που έρχονται! Όλα είναι καλά και όλα μπορείτε να τα καταφέρέτε και έτσι είναι!

Μην αντιστέκεστε στην αλλαγή, πηγαίνετε με τη ροή! Όταν αντιστέκεστε, δημιουργείτε περισσότερη δυσκολία, περισσότερα εμπόδια, περισσότερο πόνο!

Αν θέλετε να τελειώνετε με την δυσκολία, πηγαίνετε με την ευκολία! Αν θέλετε να τελειώνετε με τα εμπόδια, πηγαίνετε με τη ροή! Αν θέλετε να τελειώνετε με τον πόνο, πηγαίνετε με την αγάπη! Αγκαλιάστε κάθε πιθανή αλλαγή! Πείτε “Έλα αλλαγή! Γνωρίζω πως θέλεις το καλό μου! Έλα στην ζωή μου! Σε καλοδέχομαι τώρα!” και έπειτα αφήστε κάθε ανάγκη, για έλεγχο! Αφήστε κάθε ανάγκη, για να ορίσετε τα πάντα και απλά αφεθείτε στη ζωή και στην όμορφη ροή της! Πηγαίνετε μαζί της και θα δείτε, πως θα σας οδηγήσει στα πιο όμορφα και ευλογημένα μέρη και έτσι είναι! Δείξτε εμπιστοσύνη! Έχετε Πίστη! Όλα πηγαίνουν καλά και έτσι είναι!

Νάμαστε στη Πίστη μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

You may be at that point, where you need to make some decisions so you can bring the desired changes in your life. You may need to connect more with your heart and less with your mind, so you can listen more clearly your Inner Guidance. You may need to go for a while in the nature and change your routine. You can do all the above or one of them, so that you feel strong, reborn and ready, for the blessed changes that are about to come! Everything is good and you can do it and so it is!

Do not resist to change, go with the flow! When you resist, you create more difficulty, more obstacles, more pain!

If you want to end with the difficulties, go ahead with ease! If you want to end with the obstacles, go with the flow! If you want to end with the pain, embrace love! Embrace every possible change! You can say “Come change into my life, come! I know you want to benefit me! Come into my life, I welcome you now!” and then leave any need for control! Leave any need to control everything and just let it go, let everything on the hands of life and go with the beautiful flow! See how life will lead you to the most beautiful and blessed places and so it is! Show Trust! You have Faith! Everything goes well and so it is!

Namaste in our Faith!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

Advertisements

Daily Motivation-Τι να κάνεις αν φοβάσαι την Αγάπη;

Daily Quotes Η Δύναμη του Τώρα!/The Power of now!

%ce%b7-%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Δεν υπάρχει καμία άλλη στιγμή, τόσο σημαντική, όσο το “τώρα”, γιατί; Διότι είναι η μόνη στιγμή, που μπορείτε να είσαστε παρόντες, να συντονιστείτε με την Καρδιά σας, με την Καρδιά του Σύμπαντος, να σκεφτείτε τι θέλετε, να το νιώσετε, να εκπέμψετε τον κραδασμό του Αιτήματος σας και έπειτα να αφεθείτε, νιώθοντας την γλυκιά προσμονή, απολαμβάνοντας τη διαδρομή, έως ότου, έχετε στα χέρια σας, αυτό, που ζητήσατε και έτσι είναι!

Το Παρελθόν, ήταν πολύ σημαντικός Δάσκαλος, για εσάς! Δείτε πόσο εκπληκτικοί και εξελιγμένοι, είσαστε τώρα! Συγχαρητήρια! Τα έχετε πάει περίφημα! Αποδεχθείτε το παρελθόν σας και όλες τις επιλογές! Είναι εντάξει! Μπορείτε να το κάνετε αυτό! Αν σας είναι δύσκολο, αν νιώθετε τύψεις, ντροπή ή οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα χαμηλού κραδασμού και αυτό είναι εντάξει. Τώρα αγαπάτε τον εαυτό σας και σίγουρα δεν θα κάνατε “αυτό” ή “εκείνο”, που κάνατε χρόνια πρίν! Μπορείτε να συγχωρήσετε τον εαυτό σας και  να προχωρήσετε. Είναι εντάξει, όλα είναι εντάξει και να θυμάστε, πως ό,τι κι αν έγινε, τα πάντα συμβαίνουν σωστά, σοφά και δίκαια, σύμφωνα με τους Νόμους της Ζωής και το Ανώτερο Καλό σας!

Αφήστε το παρελθόν, στο παρελθόν και φέρτε με πρόθεση την εστίαση σας, στο εδώ και στο τώρα! Η παρούσα στιγμή, έχει δύναμη, καθώς είναι η μόνη, διαθέσιμη στις υλοποιήσεις και στα Θαύματα! Κανένας δεν μπορεί να πάει μερικά χρόνια πίσω, για να κάνει μία υλοποίηση! Αυτό που έγινε, έγινε και τελείωσε! Αφήστε το παρελθόν, εκεί που ανήκει, στο παρελθόν και καθώς το κάνετε αυτό και θα φέρνετε ολοένα και περισσότερο συνεδειτά τη προσοχή σας στο “Τώρα”, τόσα περισσότερα, θα μπορείτε να κατορθώνετε και έτσι είναι!

Νάμαστε στο τώρα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

There is no other moment, as important as it is the “now” moment! Why? Because it is the only moment that you can be present, tune in with your Heart, with the Heart of the Universe, think what you want, feel it, emit the vibration of your Request, and then let go, feeling the sweet expectation , enjoying the journey, until you have, what you have asked for and that how it is!

The Past, it is a very important Teacher, for you! See how wonderful and developed person you are now! Congratulations! You’ve done it! Accept your past and all your choices! It is ok! You can do this! If it’s hard for you, if you feel remorse, shame or any other low vibrational feeling, that’s okay too. Now that you love yourself, you certainly would not do what you did years before! You can forgive yourself and move on. It’s okay, everything it’s ok and remember that whatever happens, is happening correctly, wisely and fairly, according to the Laws of Life and Your Highest Good!

Leave the past in the past and bring with intention your focus on the here and now moment! The present moment, it has power, as it is the only one, that gives us access to great manifestations and miracles! No one can go a few years back, in the past, iin order to make a manifestation! What happened was done and it is ended! Leave the past, where it belongs, in the past and as you do this and you are bring your attention to “Now,” you are going to achieve so much more and so it is!

Namaste in the “Now”

With appreciation and gratitude

Fotini Kehagia

 

Daily Motivation-Πάρε τη Δύναμη στα Χέρια σου!

Daily Quotes Αγγελικός Διαλογισμός!/Angelic Meditation!

%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3

“Οι εργάτες του Φωτός καλούνται σε καθημερινό Αγγελικό Διαλογισμό, καθαρισμού των Τσάκρα. Το κανάλι επικοινωνίας πρέπει να καθαρίζεται, να συντονίζεται και να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο, έτσι ώστε οι αγαπημένες οντότητες του Φωτός, να βρίσκουν ανοιχτούς ενεργειακούς δρόμους και να τους δίνεται η δυνατότητα να μεταδίδουν το υπέρλαμπρο, θεραπευτικό φως, από την καρδιά του Θεού απευθείας στις καρδιές μας.

Οι Φύλακες Άγγελοι, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Αναληφθέντες Δάσκαλοι και οι Γαλαξιακοί Θεραπευτές είναι εδώ και σου ζητούν να θυμηθείς τον Σκοπό της ενσάρκωσης σου στο πλανητικό πεδίο Γη.

“Θυμήσου, αφυπνίσου, είμαστε εδώ και θα σου παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και προστασία. Η ώρα της Πνευματικής σου Αφύπνισης έχει φτάσει. Άνοιξε την καρδιά σου προς εμάς. Σε αγαπάμε!”

Φως και απεριόριστη αγάπη.
Namaste.

Ο κάθε ένας από εμάς, καλείται να διαλογίζεται καθημερινά, αφιερώνοντας 5 λεπτά στη διαδικασία καθαρισμού των τσάκρα, η οποία είναι η εξής:

Ο καθένας ξεχωριστά, θα βρίσκει ένα ήσυχο μέρος στο σπίτι του, θα ζητά να μην τον ενοχλήσει κανείς για 5 λεπτά. Στον χώρο αυτό, μπορείς να βάλεις μια χαλαρωτική μουσική, ώστε να σε βοηθήσει να αλλάξεις γρήγορα κατάσταση συνειδητότητας, αφήνοντας πίσω τα άγχη και τις έγνοιες της καθημερινής σου ζωής για λίγο. Μπορείς να ανάψεις ένα αρωματικό στικ ή ένα κεράκι, καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργειακά τον χώρο και αφιερώνοντας τον στους Αγγέλους. Βάλε την πρόθεση να συνδεθείς μαζί τους και να δεχτείς τη θεραπεία τους.

Κάθισε αναπαυτικά σε μια καρέκλα, με την σπονδυλική σου στήλη όρθια και τα χέρια σου ακουμπισμένα στους μηρούς με τις παλάμες να κοιτούν προς τα πάνω, προς τον ουρανό, συμβολικά δηλώνοντας ότι είσαι ανοιχτός προς τις θεραπευτικές ενέργειες, που θα σου φέρουν οι Άγγελοι.

Κλείσε τα μάτια. Πάρε 2,3 βαθιές, χαλαρωτικές ανάσες και παρατήρησε τις σκέψεις σου. Μην τις κρίνεις. Πάρε θέση παρατηρητή. Χαλάρωσε. Όλες οι σκέψεις είναι καλές. Μην τις κρίνεις.

Κάλεσε κοντά σου νοερά, με μια σκέψη, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για να σου προσφέρει την ύψιστη Προστασία του. Πες:

“Αγαπημένε Αρχάγγελε Μιχαήλ, σε καλώ κοντά μου τώρα και σου ζητώ να τοποθετήσεις τον Χρυσό Προστατευτικό σου Τρούλο πάνω από εμένα, πάνω από τα άτομα τις οικογένειας μου, πάνω από το σπίτι μου, πάνω από κάθε άνθρωπο και σπίτι στο πλανήτη καθώς και όλη τη Γαία, τώρα. Σε ευχαριστώ”.

Οραματίσου πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει τοποθετήσει τον Χρυσό του Τρούλο, πάνω από εσένα και πάνω από όποιον άλλον έχεις συμπεριλάβει στη σκέψη σου. Παρατήρησε πως ο Αρχάγγελος Μιχάηλ, έχει δημιουργήσει επιπλέον, για τον κάθε έναν από εσάς, μια μπλε ενεργειακή κάψουλα Προστασίας, μέσα στην οποία σας έχει τοποθετήσει. Αυτή την κάψουλα δεν μπορεί να τη διαπεράσει, καμία αρνητική σκέψη, ενέργεια ή σκεπτομορφή, ή οντότητα χαμηλού κραδασμού. Είσαι ασφαλής.

Αφού τώρα πια έχεις την ύψιστη Προστασία, ζήτα από τον ισχυρότερο Αρχάγγελο Θεραπευτή, τον Αρχάγγελο Ραφαήλ να έρθει κοντά σου τώρα με μια σκέψη όπως:

“Αγαπημένε Αρχάγγελε Ραφαήλ, σε παρακαλώ να έρθεις κοντά μου τώρα, για να θεραπεύσεις, να  εξαγνίσεις, να συντονίσεις και να ευθυγραμμίσεις τα τσάκρα μου τώρα. Σε ευχαριστώ”.

Μπορείς σε αυτό το σημείο να οραματιστείς πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, στέκεται δεξιά σου και σου κρατά το χέρι, ενώ ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, στέκεται μπροστά σου. Δες πως έχει τοποθετήσει τα χέρια του στους ώμους σου, καθώς σου περνάει τις θεραπευτικές του ενέργειες, μέσα στο υλικό σου σώμα.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Οραματίσου πως ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, έχει κατεβάσει μια λευκή στήλη φωτός που τώρα διαπερνά το τσάκρα της κεφαλής, σταδιακά κατεβαίνει στο το τρίτο μάτι, έπειτα στο τσάκρα του λαιμού, στο τσάκρα της καρδιάς, του ηλιακού πλέγματος, των γεννητικών οργάνων και τέλος στο τσάκρα της βάσης.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Αυτή η λευκή στήλη φωτός, έχει παρασύρει κάθε ενεργειακή βρωμιά, που υπήρχε στα τσάκρα σου. Τώρα μπορείς να ζητήσεις τη βοήθεια της Μητέρας Γης, ζήτα της να λάβει τα ενεργειακά αυτά κατάλοιπα και να τα οδηγήσει στον πυρήνα της, για να τα κάψει στη Φωτιά που καίει εκεί.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Ευχαρίστησε την Μητέρα Γη, για την βοήθεια της. Φέρε τώρα την εστίαση σου στον Αρχάγγελο Ραφαήλ και αφού τον ευχαριστήσεις θερμά, μέσα από την καρδιά σου, για την θεραπεία, που σου πρόσφερε, τον αποχαιρετάς στέλνοντας του Αγάπη και Φως. Το ίδιο κάνεις και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, για την Προστασία που σου πρόσφερε, έτσι του στέλνεις Αγάπη και Φως.

Τώρα επιστρέφεις στον τρισδιάστατο κόσμο όπου ζεις, γεμάτος θετική ενέργεια, ανανεωμένος, σαν να πήρες ένα ευεργετικό υπνάκο, έτοιμος για μια ακόμη υπέροχη μέρα στον πλανήτη Γη.

Ανοίγεις τα μάτια σου, χαμογελάς και νιώθεις υπέροχα. Χαίρεσαι πολύ που είχες την πρώτη σου συνειδητή επαφή με τους Αρχαγγέλους. Μια νέα εποχή ξεκινά στη ζωή σου!Μια εποχή γαλήνης, ισορροπίας και Αγγελικής Αγάπης και Προστασίας!

Namaste στην Αρχαγγελική Αγάπη, Προστασία και Βοήθεια!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

“The Lightworkers are called to a daily angelic meditation, in order to purify their Chakras. The channel of communication must be cleansed, coordinated and strengthened more and more, so that the loving entities of Light, can find open energy paths, that will give them the opportunity to transmit the superlative, healing light, from the heart of God directly to our hearts.

Guardians Angels, Angels, Archangels, Ascended Masters, and Galactic Therapists are here to ask you to remember the Purpose of Your Incarnation on planet Earth.

“Remember, awake, we are here, and we will offer you help and protection! The time of your Spiritual Awakening has arrived, open your heart to us, we love you!”

Light and unlimited love.
Namaste.

Each of us is called to meditate daily, devoting 5 minutes to the process of purifying the chakras, which is as follows:

Everyone will find a quiet place in his/her house, he/she will ask not to be disturbed for 5 minutes. In this space, you can listen to a relaxing music, that will help you change the state of your consciousness quickly, leaving behind the stresses and worries of your everyday life for a while. You can light up a fragrant stick or a candle, clearing the space in this way and dedicating it to the Angels. Put the intention to connect with them and accept their treatment.

Sit back on a chair with your spine upright and your hands resting on the thighs with your palms facing up to the sky, symbolically stating that you are open to the healing energies that the Angels will bring to you.

Close your eyes. Take 2.3 deep, relaxing breaths and observe your thoughts. Do not judge them. Take an observer position. Relax. All thoughts are good. Do not judge them.

Call with a thought upon Archangel Michael to offer you his highest Protection. Tell:

“Beloved Archangel Michael, I call you now and ask for you to put a Gold Dome for protection over me, over my family, over my home, over every person in this world and over the planet, and all Gaia, now, thank you!”

Imagine that Archangel Michael has already placed the Gold Dome of protection above you and above whoever you have included in your thoughts. Notice that Archangel Michael, has created also a Blue Energy Protection Capsule in which he has placed you. This capsule can not penetrated by no negative thought, energy or low-vibration entity. You’re safe.

Now that you have the highest protection, ask for the most powerful Archangel Healer, Archangel Raphael, to come close to you, with a simple thought like:

“Beloved Archangel Raphael, please come to me now, to heal, purify, coordinate and align my chakras, thank you in advance!”

You can now visualize that Archangel Michael is standing on your right side and that he is holding your hand, while Archangel Raphael us standing in front of you. See with your inner eyes, that Archangel Raphael has placed his hands on your shoulders, as he is passing his healing energies, into your physical body.

Pause for as long as necessary.

Imagine that Archangel Raphael has downloaded from the Skies, a white column of light, that it is now passing through your head chakra, gradually descending to the third eye chakra, then to the chakra of the throat, the chakra of the heart, the solar plexus, the sacred and finally the chakra of the basis.

Pause for as long as necessary.

This white column of light has drawn any energy dirt that existed in your chakras. Now you can ask for the help of Mother Earth. Ask her to take these energy residues and lead them to her core, to burn them to the Fire that burns there.

Pause for as long as necessary.

Thank Mother Earth for her help. Now bring your focus to Archangel Raphael, and since you warmly thank him, through your heart, for the healing, that he offered you, say goodbye to him by sending him Love and Light. You are doing the same with Archangel Michael. Thank him for the Protection he has offered you and send him Love and Light.

Now you are returning to the three-dimensional world, where you live, full of positive energy, renewed, like you have just taken a beneficial nap, ready for another wonderful day on planet Earth!

You now open your eyes, you smile and you feel great! You are very happy, that you had your first conscious contact with the Archangels. A new era begins in your life! An era of serenity, balance and Angelic Love and Protection!

Namaste in the Archangelic Love, Protection and Help!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

Daily Quotes Τα Κύματα της Κάθαρσης!/The Waves of Purge!

%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Βρισκόσαστε εδώ, για να θριαμβεύσετε! Βρισκόσαστε σε αυτόν τον κόσμο, για να λάμψετε, για να μοιραστείτε το φως σας, τη μοναδική σας ακτινοβολία και έτσι είναι! Αυτός είναι ο Σκοπός της ζωής σας, να λάμπετε και να μοιράζετε το φως της καρδιάς σας, με το μοναδικό τρόπο, που εσείς γνωρίζετε, μέσα από τα ταλέντα σας, μέσα από το σώμα σας, μέσα από την ύπαρξή σας!

Θεραπεύστε τώρα και τα τελευταία τραύματα! Τα κύματα της Κάθαρσης έχουν σηκωθεί, για εσάς και για ολόκληρη την ανθρωπότητα, εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, εδώ και αιώνες, εδώ και χιλιετίες!

Θεραπεύστε τώρα και τα τελευταία τραύματα! Δεν χρειάζεται άλλο να πονάτε! Μπορείτε να παραδώσετε όλο τον πόνο, όλο τον φόβο! Μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα και καθώς εσείς κάνετε αυτό, παράλληλα και ταυτόχρονα και άλλοι άνθρωποι συντονίζονται μαζί σας και αποφασίζουν και εκείνοι να θεραπεύσουν τα τελευταία τους τραύματα και να ξεκινήσουν να ζουν μία ζωή στο Φως, όπως ακριβώς και εσείς!

Παλαιότερα είχατε μία εικόνα για τον εαυτό πολύ διαφορετική, από την εικόνα που έχετε σήμερα. Σήμερα εκτιμάτε τον εαυτό σας περισσότερο και αυτά είναι θαυμάσια νέα! Σήμερα επιλέγετε να εστιάσετε στο φως μέσα σας, στο φως που εσείς είσαστε και αυτό είναι ότι σοφότερο, που πράξετε ποτέ, καθώς είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να σας οδηγήσει στην Πηγή της Αγάπης, της Σοφίας και της Δύναμης, που βρίσκεται στην Καρδιά σας, στο Κέντρο της ύπαρξής σας και έτσι είναι!

Σήμερα εκτιμάτε τον εαυτό σας περισσότερο και αγαπάτε τον εαυτό σας περισσότερο και φροντίζετε τον εαυτό σας περισσότερο και αγκαλιάζετε τον εαυτό σας περισσότερο και αποδέχεστε τον εαυτό σας περισσότερο και περνάτε όμορφα με τον εαυτό σας παρέα! Σήμερα που έχετε κατορθώσει όλα αυτά, πόσο υπερήφανοι νιώθετε για τον εαυτό σας;

Θυμάστε τις εποχές, που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, που δεν αγαπούσε τον εαυτό σας αρκετά, δεν φροντίζετε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν αγκαλιάζετε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν περνούσατε όμορφα με τον εαυτό σας και έπρεπε συνεχώς να βρίσκεστε κοντά σε άλλους ανθρώπους. Θυμάστε όλες αυτές τις εποχές και πόσο δύσκολες ήταν αυτές, καθώς το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η έλλειψη, ο πόνος, η απόρριψη, με άλλα λόγια ο φόβος.

Από τότε έχετε κάνει μεγάλα βήματα! Έχετε προχωρήσει πολύ! Έχετε εξελιχθεί και είμαστε υπερήφανοι για εσάς, για τον καθένα ξεχωριστά! Το Πνεύμα καταγράφει με λεπτομέρεια, όλα σας τα κατορθώματα, σε κάθε ζωή, σε κάθε εμπειρία, σε κάθε ενσάρκωση και έτσι αποθηκεύεται αυτός ο Θησαυρός των Κατορθωμάτων, στο Αρχείο της Ψυχής σας!

Όταν αποφασίζετε, να παίξετε και πάλι, να βρεθείτε στο Παιχνίδι των Τριών Διαστάσεων της γης, τότε συμβουλεύεστε το Αρχείο της Ψυχής σας, για να επιλέξετε σοφά, πού ακριβώς θα ενσαρκωθείτε, ποιοι θα είναι οι γονείς σας, τα αδέρφια σας, οι φίλοι σας, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, τα κατοικίδιά σας, οι δάσκαλοι σας, το σχολείο σας, οι συμμαθητές σας, η εργασία σας, οι συνεργάτες σας, το σπίτι σας, το σώμα σας, οι δοκιμασίες σας, οι ευκολίες σας, τα δώρα σας και οι ανταμοιβές σας.

Σας κοιτάζουμε και σας χαιρόμαστε, διότι ό,τι κι αν έχει συμβεί, στη προσωπική σας ζωή, βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Κέντρο της Καρδιάς σας και έτσι μπορείτε και έχετε Πρόσβαση σε αυτό, που τώρα προσφέρουμε σε σας, με τόση Αγάπη! Υλικό φερμένο από τον Ήλιο!

Νάμαστε στον Κεντρικό Ήλιο μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

You are here to triumph! You are in this world, to shine, to share your light, your unique radiation, and so it is! This is the Purpose of your life!  The Purpose of your life is to shine and share the light of your heart, in the unique way that you know, through your talents, through your body, through your being!

Heal now the last wounds! The waves of Purge have been raised up for you and for all mankind for years, decades, for centuries, for millennia!

Heal now the last wounds! You have no longer the need to hurt! You can let all the pain, all the fear go! You can do this now, and as you do this, other people are also coordinating with you, and they also decide to heal, their last traumas and start living a life in the Light, just like you do!

Previously you had a very different image of yourself in comparison with the image, that you have today. Today you appreciate yourself more and these are wonderful news! Today you choose to focus on the light inside of you, in the light that you are and this is the most wise thing to do, as it is the only thing, that can lead you to the Source of Love, Wisdom and Power, which there is in your Heart , at the Center of Your Being and so it is!

Today you appreciate yourself more and you love yourself more and you care for yourself more and you embrace yourself more and you accept yourself more and you spend beautiful time with yourself! Now that you have done all of this, how proud do you feel about yourself?

You remember when things were different, when you did not love yourself enough, when you did not care enough about yourself, when you did not embrace yourself enough, when you did not accept yourself enough, when you did not spend good time with yourself and you had always the need to be close to other people. You remember all these times and how difficult these were, as the sovereign feeling was lack, pain, rejection, in other words, fear.

Since then you have made great changes! You’ve gone a long way! You have evolved and we are proud of you! The Spirit is keeping records in detail of all your accomplishments, in every life, in every experience, in every embodiment, and thus saves this Treasure in Your Soul Archive!

When you decide to play again, to find yourself in the Three Dimensions of the Earth, then you consult your Soul Archive, in order to choose wisely, where you will be incarnated, who your parents will be, your siblings, your friends, your partner, your children, your pets, your teachers, your school, your classmates, your colleagues, your work, your home, your body, your difficulties, your gifts and your rewards.

We look at you and we are happy for you, because whatever happens, in your personal life, you are always tuned to your Heart Center and that’s how you have access to what we are now offering you with so much Love! The Wisdom of the the Sun!

Namaste in the Central Sun within us!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

Daily Quotes 10 βήματα Υλοποίησης!/The 10 Steps of manifestation!

%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Ποιά είναι τα 10 σημαντικότερα βήματα Υλοποίησης; Τι θα πρέπει να κάνετε, για να δείτε τους στόχους, τα όνειρα σας, τις ευχές σας, να βγαίνουν αληθινά;

1. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον στόχο σας!

2.Θα πρέπει να είσαστε αποφασισμένοι να πετύχετε τον στόχο σας!

3.Θα πρέπει να επιμένετε!

4.Θα πρέπει η Πίστη σας να είναι τόσο μεγάλη, που με ένα σας νεύμα, να απομακρύνονται τα μεγαλύτερα βουνά!

5.Θα πρέπει να κρατάτε τους στόχους σας, για εσάς! Φροντίστε τους και καλλιεργήστε τους εσωτερικά, όταν θα έχετε κάνει τα πρώτα βήματα προς την επίτευξη τους, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε να μοιράζεστε τους στόχους σας και τα όνειρα σας, με τρίτους!

6.Θα πρέπει να πλαισιώνετε τον εαυτό σας με ανθρώπους, που πιστεύουν σε εσάς και που σας ενθαρρύνουν! Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σας, δεν πειράζει, ζητήστε την αγάπη και υποστήριξη του Πνεύματος και πιστέψτε εσείς σε εσάς! Αυτό είναι και το σημαντικότερο!

7.Τροφοδοτείστε τον εαυτό σας, με κάθε πιθανό, θετικό τρόπο! Χρησιμοποιήστε τα ταλέντα σας, για να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας! Χορέψτε, ζωγραφίστε, δημιουργήστε με κάθε τρόπο, οτιδήποτε σας εμπνέει, έτσι ώστε να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας, να συνεχίσει, μέχρι να επιτύχετε αυτό, που θέλετε!

8.Νιώστε με όλες σας τις αισθήσεις, ότι ο στόχος σας είναι ήδη μία πραγματικότητα! Γιορτάστε προκαταβολικά, για την επίτευξη του στόχου σας, στο εδώ και στο τώρα!

9.Ζήστε την καθημερινότητα σας, έχοντας ενεργή τη δόνηση του στόχου σας!

10.Αφεθείτε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Σύμπαντος, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο, ακράδαντη πίστη, πως όλα όσα ζητήσατε, έχουν ήδη συμβεί και ανοίξτε, για να λάβετε!

Νάμαστε στην Υλοποίηση!
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

The 10 most important steps of manifestation. What do you have to do, in order to see your goals and your dreams come true?

1. You should know your goal!

2.You should be determined to achieve your goal!

3.You should insist!

4.You should have great faith, so you can remove the biggest mountains!

5.You should keep your goals for you! Take care of them and cultivate them internally, once you have made the first steps toward achieving your goals, then you can start sharing them with others!

6.You should have all around you, people who believe in you and who encourage you! If you don’t have this kind of people people in your life, it’s ok, ask for the love and support of the Spirit and believe in you! This is the most important thing!

7. Feed yourself in every possible, positive way! Use your talents to encourage yourself! Dance, paint, create in every possible way, in order to inspire you and encourage yourself, to continue, until you achieve what you want!

8. Feel with all your senses that your goal is already a reality! Celebrate in advance the achievement of your goal in the here and now moment!

9. Live your everyday life, with your goal actively vibrating!

10. Trust and let yourself with confidence on the hands of the Universe, stating in this way, a strong belief, that everything you have asked for, has already happened and open up to receive!

Namaste in manifestation!
With appreciation and gratitude
Fotini Kehagia

Daily Quotes Μπορείτε να τα καταφέρετε!/You can do it!

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%ad

Μπορείτε να τα καταφέρετε και είναι Α-λήθεια και έτσι είναι!

Mπορεί κανένας άνθρωπος, έως τώρα, να μην σας είχε πει πόσο θαυμάσιος και υπέροχος και ταλαντούχος και όμορφος και καλός είσαστε, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι είσαστε όντως αυτός ο θαυμάσιος, υπέροχος και ταλαντούχος και όμορφος και καλός άνθρωπος, που εσείς είσαστε και έτσι είναι!

Εστιάστε στον Εαυτό σας, στο Κέντρο σας, στον Κρυμμένο Θησαυρό εντός σας και ανακαλύψτε πόσο σπουδαίοι είσαστε! Πείτε και ξανά πείτε στον εαυτό σας “Είμαι θαυμάσιος, είμαι υπέροχος, είμαι ταλαντούχος, είμαι όμορφος, είμαι καλός άνθρωπος και έτσι είναι!” ακόμα κι αν δεν σας το έχει πει ποτέ κανείς!

Κάνετε το αυτό, είτε έχετε καλή γνώμη για τον εαυτό σας, είτε όχι. Δεν έχει σημασία, αν πιστεύετε, πως είσαστε όλα αυτά που προείπαμε ή όχι. Αυτό που έχει σημασία, είναι η Α-λήθεια και η Α-λήθεια είναι ότι είσαστε Θαυμάσια Όντα, σε όλα τα Επίπεδα της Δημιουργίας, γιατί το λέμε αυτό; Διότι είσαστε η Ενσάρκωση του Θεϊκού και έτσι είναι! Αν η Θεϊκή Ενέργεια, που κατοικεί εντός σας, δεν είναι Θαυμάσια σε όλα τα Επίπεδα της Δημιουργίας, τότε τι μπορεί να είναι;

Κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός για το Πνεύμα! Κάθε άνθρωπος είναι Θαυμάσιος και Θαυμαστός και Θαυματουργός και Δημιουργός και η Ενσάρκωση του Θείου, για αυτό κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός για το Πνεύμα, διότι καθένας ξεχωριστά, είναι ακόμα μία Ενσάρκωση, εκείνης της Ενέργειας, που ονομάζεται Θεός ή Πνεύμα ή Ενέργεια ή Αγάπη ή Ενότητα ή όπως αλλιώς προτιμάτε να την αποκαλείτε εσείς.

Τώρα που έχουμε μοιραστεί μαζί σας αυτά, πόσο Θαυμάσιοι στα Α-λήθεια νιώθετε πως είσαστε; Πόσο σημαντικοί νιώθετε, πως είσαστε; Απόλυτα Θαυμάσιοι και Σημαντικοί και έτσι είναι!

Νάμαστε στον Πολύτιμο Εαυτό μας!
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

You can do it and so it is!

No matter if someone has ever told you, how wonderful and talented and handsome and good person you are, doesn’t change the fact that you are indeed this wonderful and talented and handsome and good person, who you are and so it is!

Focus on yourself, your center, the hidden treasure within you and discover how great you are! Say again and again to yourself, “I am wonderful, I am talented, I am beautiful, I am a good person and so it is!” Even if nobody has ever told you so!

Do this, whether you have a good opinion of yourself or not. It doesn’t matter, if you believe, that you are have the great person, that we have already told you, that you are. What matters is the truth and the truth is that you are wonderful beings at all levels of creation, why do we say that? Because you are the incarnation of the divine and so it is! If the divine energy, living within you, is not wonderful at all levels of creation, then what can it be?

Every person is important for Spirit! Every person is wonderful and a miracle maker and a miracle its self  and a creator and the incarnation of the divine; that’s why every person is important for Spirit, because each one you is another incarnation, of the energy, called God or Spirit or Energy or Love or Unity or as you otherwise prefer to call it yourself.

Now that we’ve shared these ideas with you, how wonderful do you feel about being you? How important do you feel? You are absolutely wonderful and important and so it is!

Namaste in our Precious Self!
With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

Daily Quotes Επιβραβεύστε τον Εαυτό σας!/Reward yourself!

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Είναι καλό να θυμόσαστε, από που ξεκινήσατε και να παρατηρείτε, που βρίσκεστε τώρα. Έχετε διανύσει μεγάλες αποστάσεις, έχετε καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, έχετε πονέσει πολύ στην πορεία, έχετε πέσει και έχετε σηκωθεί, έχετε χαρεί και έχετε νιώσει θλίψη, αλλά αυτό δεν σας σταμάτησε, από το να προσπαθείτε και είπατε “θα τα καταφέρω, θα το κάνω να συμβεί” και τα καταφέρετε και το κάνετε να συμβεί και τώρα βιώνετε αυτό, που έχετε κατορθώσει και έχει συμβεί και έτσι είναι! Πώς νιώθετε που τα καταφέρατε;

Νιώστε θαυμάσια με τα Επιτεύγματά σας! Επιβραβεύστε τον εαυτό σας! Μη φοβάστε να το κάνετε αυτό, είναι εντάξει να επιβραβεύετε τον εαυτό σας, αν δεν το κάνετε εσείς, ποιος θα το κάνει;

Γνωρίζετε πως περιμένοντας τους άλλους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας, με άλλα λόγια έχοντας προσδοκίες, συχνά απογοητευόσαστε και είναι φυσικό αυτό, καθώς οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι μέσα στο μυαλό σας, ούτε ζουν τη ζωή τους, για εσάς, ζουν την ζωή τους για τον εαυτό τους, έτσι προέχουν οι δικές τους ανάγκες και κάνουν ότι μπορούν, για να τις καλύψουν.

Αν κάποιος έχει αφυπνιστεί, αν έχει βγει από το κέντρο του εγώ του και έχει έρθει στο εμείς, τότε πιθανά, να νοιάζεται να καλύψει και τις δικές σας ανάγκες, εκτός από τις δικές του ανάγκες. Πιθανά ακόμα και να έχει βάλει τις δικές σας ανάγκες, πάνω από τις δικές του, όπως κάνει ο γονιός για το παιδί, ο ένας λατρεμένος σύντροφος, για τον άλλον λατρεμένο σύντροφο ή όπως κάνει ένας καρδιακός φίλος, για έναν άλλο καρδιακό φίλο ή όπως κάνει ο Θεός για τους ανθρώπους, για τη Φύση, τα Ζώα και όλα τα Βασίλεια.

Βλέπετε, όταν κάποιος έχει αφυπνιστεί, η καρδιά του έχει υποστεί αλλαγή και νύχτα, μέρα σκέφτεται, τι μπορεί να προσφέρει, πώς μπορεί να είναι βοηθητικός και τι υπάρχει εκεί για να κάνει, που ακόμη δεν το έχει κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, παρακινείται από το Πνεύμα εντός του, από τον Εσωτερικό Καθοδηγητή, από τον Εσώτερο Δάσκαλο, από τους Αγγέλους, από το Θεό, από τον Ανώτερο Εαυτό του.

Μπορεί να είσαστε εσείς, αυτός ο άνθρωπος ο αφυπνισμένος! Μπορεί να έχετε εσείς αυτή την μεγάλη καρδιά! Μπορεί εσείς να είσαστε που λαμβάνετε Καθοδήγηση, από το Πνεύμα και να διψάτε, για να προσφέρετε στους άλλους, για αυτό σας λέμε, έχετε κάνει μακρύ δρόμο, για να βρεθείτε τώρα εδώ και να διαβάζετε αυτό, που με τόση αγάπη γράφουμε για εσάς και τα έχετε καταφέρει περίφημα!

Επιβραβεύστε τον εαυτό σας, σας αξίζει! Έχετε προσπαθήσει τόσο πολύ! Το Πνεύμα το βλέπει αυτό! Βλέπει τη προσπάθειά σας! Ετοιμάζει για εσάς πολλά και μεγάλα δώρα και ανταμοιβές!

Το Σύμπαν γνωρίζει τι χρειάζεστε και θέλει να σας επιβραβεύσει περαιτέρω! Όταν ξεκινάτε εσείς να επιβραβεύετε τον εαυτό σας, δηλώνεται προς το Σύμπαν “Ναι είμαι έτοιμος, για τα δώρα μου και τις ανταμοιβές μου! Κοίτα με τα δέχομαι ήδη! Τα γεύομαι! Τα απολαμβάνω και έτσι είναι! Το γνωρίζω ότι τα αξίζω! Έλα δώσε μου και άλλα!” και τότε ξεκινά η Μεγάλη Γιορτή, τότε ξεκινούν τα δώρα να πέφτουν βροχή, οδηγώντας την ζωή σας το επόμενο ύψος Φωτός, Ανταμοιβής, Επιβράβευσης και Απόλαυσης!

Θα πρέπει πια να έχετε κατανοήσει, πως δεν χρειάζεται πια πόνος, φόβος ή έλλειψη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεκινήσετε να επιβραβεύετε τον εαυτό σας και έπειτα θα δείτε, πως όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Είμαστε εδώ για σας και τον καθένα ξεχωριστά, για να σας προσφέρουμε, όλα όσα έχετε κερδίσει και έτσι είναι!

Νάμαστε στην Επιβράβευση!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

It is good to remember, the point where you’ve started and observe, where you are now. You’ve come a long way, you have made a lot of effort, you’ve hurt a lot, you’ve fallen and you’ve stood up, you have been happy and you have been sad, but all these experiences, did not stop you from trying and saying “I’ll do it, I’ll make it happen “and you did it and you did make it happen and you are now experiencing what you have accomplished! How do you feel about it? How do you feel that you did it?

Feel wonderful with your achievements! Reward yourself! Do not be afraid to do this, it is ok to reward yourself! If you don’t do it, who will do it for you?

You know that waiting for others to meet your needs, in other words, when you have expectations, you are often disappointed and this is not so strange. Why? Because other people are not in your mind, nor they live their lives for you, they live their lives for themselves, so their do whatever they have to do in order to provide to themselves what they need.

If now someone is spiritually awaken, if he/she has come out of the center of the lower ego and has come to the point of the higher ego or higher self, then this person may possibly care to meet your needs, besides his or her own needs. They may have even your needs, above their own needs, as does the parent for the child, the beloved one for the other beloved one or as a true friend does, for another true friend or as God does for people, for nature, animals and all realms of creation.

You see, when one has been awakened, his/her heart has changed and day and night, he/she thinks, what it is possible to offer, how he/she can be helpful and what is there to do that has not yet to be done. This person is motivated by the Spirit within, by the inner Master, by the Angels, by God, by His Higher Self.

This person it’s probably you, this awakened man or woman! You may have this generous  heart! You may receive guidance from the Spirit and you have this kind of thirst to offer to others, that’s why we are saying to you, that you have gone a long way to find yourself here!

Reward yourself, you deserve it! You have tried so much! The Spirit sees everything! Tha Spirit sees your efforts! The Spirit is preparing for you many and great gifts and rewards!

The Universe knows what you need and wants to reward you further! When you start to reward yourself, it is declaration to the universe It’s like you are saying: “Yes I am ready for my gifts and rewards! Look Universe, i am already! I am offering to myself rewards now! I taste them! I enjoy them! I know I deserve them! Come on Universe, give me more!” And then the great celebration begins! The gifts begin to fall like the rain does, guiding you and your life to the next height of light, reward and Pleasure!

You must understand now that no pain, no fear or lack is needed anymore. All you need is to start rewarding yourself and then you will see that everything will take their way. We are here for you and everyone separately to offer you everything you’ve won so far and so it is!

Namaste in the Reward!

With appreciation and gratitude
Fotini Kehagia

 

Daily Quotes Η Ατραπός!/The Path!

%ce%b7-%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Στο Πεδίο της Λήθης, ο άνθρωπος ξεχνάει, ποιος στα Α-λήθεια είναι. Ξεχνάει ότι είναι η Ενσάρκωση του Θεού. Ξεχνάει πως μέσα του υπάρχει, από πάντα και για πάντα, το σημείο Φωτός, που ονομάζεται Το Αστέρι Εντός ή ο Θεϊκός Εαυτός ή η Τρίπτυχη Φλόγα της Καρδιάς ή ο Εσώτερος Δάσκαλος ή όπως αλλιώς ονομάζετε την Θεϊκή Ενέργεια εντός σας, σύμφωνα με τον Πολιτισμό σας, την γλώσσα σας και το δόγμα σας.

Ο άνθρωπος είναι φυσικό να ξεχνάει την Καταγωγή του, όταν βρίσκεται στη Γη, για αυτό τον λόγο ονομάζεται “Πεδίο της Λήθης”. Πολύ πριν επιλέξει κάποιος να βρεθεί εδώ, έχει συμφωνήσει, πώς θα ξεχάσει τα πάντα και πώς θα ξεκινήσει από το μηδέν, προσπαθώντας να αφυπνιστεί, να θυμηθεί και πάλι τον Μεγάλο Εαυτό, που ζει εντός και να μπει στην Ατραπό, σε εκείνο το Μονοπάτι, που θα τον κάνει να επιστρέψει στη Πηγή, στην Α-λήθεια, στην Ενότητα!

Κάθε άνθρωπος, έχε την ευκαιρία να αφυπνιστεί στην Μεγάλη Α-λήθεια! Κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να εισέλθει στην Ατραπό και να ξεκινήσει την Μεγάλη Επιστροφή, αρκεί να το επιθυμεί ειλικρινά, να έχει φθάσει στο Σημείο, όπου έχει κερδίσει το Δικαίωμα, αποπληρώνοντας το Κάρμα του, περνώντας με Επιτυχία όλες τις Δοκιμασίες του Πνεύματος! Τότε ξεκινάει η Μεγάλη Επιστροφή! Η Επιστροφή στη Πηγή! Η Ευλογημένη Επιστροφή στη Πηγή, όπου όταν ξεκινήσει, δεν υπάρχει καμία δύναμη, στη Γη, στον Γαλαξία, στο Σύμπαν, σε ολόκληρη την Δημιουργία, που να μπορεί να την σταματήσει!

Το να έχει αφυπνιστεί κάποιος στην Μεγάλη Α-λήθεια και να πορεύεται συνειδητά, πάνω στην Ατραπό, δεν σημαίνει, πως όλα θα είναι εύκολα, για εκείνον, αντίθετα οι δοκιμασίες θα είναι μεγάλες και έντονες! Καθώς γίνεστε ολοένα και πιο συνειδητοί και ξεκινάτε να κατανοείτε την Α-λήθεια, ο κόσμος, με την παλαιότερη έννοια, θα αρχίσει να καταρρέει μπροστά στα μάτια σας, μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Παρόλο τον κόπο και την προσπάθεια και τον πόνο, η Καρδιά του Μυημένου, γνωρίζει, πως όλα αυτά, που καταρρέουν τριγύρω, είναι πρόσκαιρα και πως δεν είναι αληθινά, έτσι κρατάει γερά και περνάει σε ολοένα και υψηλότερα σημεία κατανόησης, αγάπης και φωτός και με τον δικό του ρυθμό, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο την Α-λήθεια, που ο ίδιος είναι, που ο κόσμος είναι, που ο Θεός είναι, που τα πάντα γύρω του είναι. Βλέπει πια με άλλα μάτια, ακούει με άλλα αυτιά! Οι γήινες αισθήσεις του, έχουν λάβει αναβάθμιση και έτσι μπορεί και επικοινωνεί με τον Πνευματικό Κόσμο, με ευκολία.

Κάθε φορά, σε κάθε Ενσάρκωση, κάθε ένας από εσάς, ξεκινάει από το μηδέν ή σχεδόν από το μηδέν, καθώς φέρει μαζί του και όλα τα Πνευματικά Δώρα και Εργαλεία, που έχει κερδίσει, από την Προσπάθεια της Εξέλιξης του σε Προηγούμενες Ζωές, με Σκοπό να θυμηθεί τον Εαυτό του, να αφυπνιστεί, να εισέλθει στην Ατραπό και να ξεκινήσει η Συνειδητότητα του, την Επιστροφή στη Πηγή!

Εργαστείτε με τα Δώρα σας και τα Πνευματικά Εργαλεία, που είχατε κατορθώσει να κερδίσετε, από τις προηγούμενες ή παράλληλες ζωές σας! Εργαστείτε με τα Δώρα και τα Πνευματικά Εργαλεία, που έχετε κερδίσει σε αυτή την ζωή! Είναι δικά σας! Έχετε κερδίσει με κόπο τα φτερά σας!

Νάμαστε στον Μύστη μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

In the field of oblivion, where we choose to incarnate, we forget, who we truly are. We forget that  we are the incarnation of God. We forget that we have always inside of us, that light, called the divine self or the threefold flame of the heart or the inner Master This divine energy within each and every one of us, that has different names, according to our civilization, language and doctrine, it’s always the same.

We naturally forget our origins, when we are on Earth. That’s why it is called the “field of oblivion”. Long before we choose to find our selves here, on Earth, we had agreed to forget everything and start from scratch, trying to wake up, remember again the great self, who lives inside of us. We had agreed to try to remember who we are and to enter the Path, that Path, which will lead us back to the Source, to the truth, to Unity!

Every person, has the opportunity to be awakened in the truth of his/her divine heritage! Every person has the opportunity to enter the Path and begin the great return, as long as he/she truly desires it and he/she has reached the point, where he/she has earned the right to do it, repaying his/her Karma, passing Successfully through all the tests of the Spirit! That’s when the big return begins! The return to the Source! When this blessed return begins, there is no power, on Earth, in the galaxy, in the Universe and the whole Creation that can stop the procedure!

To be awakened and walk consciously on the Path, does not mean that everything will be easy for the person, on the contrary, the tests will be great and intense! As you become more and more conscious and begin to understand the truth, the world, in the oldest sense, will begin to collapse in front of your eyes, metaphorically and literally.

Despite the effort and the pain, the heart of the person, knows that all these things are, transient and that they are not true, so they hold on and pass on to higher and higher points of comprehension, love and light, and at his/her own pace, is increasingly approaching the truth, that he/she is, the world is, that God is, everything around him is. He/she sees with other eyes, hears with other ears! His/her earthly senses have been upgraded and can communicate with the Spiritual World with ease.

Every time, in each Incarnation, each one of us, starts from scratch or almost from scratch. We are bringing with us all the spiritual gifts and tools, that we have gained from our attempts to evolve in past lives with purpose to remember who we truly are, to awaken to the truth, to enter into the Path and to begin the conscious return, back to the Source!

Work with your gifts and spiritual tools, that you have achieved to win from your past or parallel lives! Work with the gifts and spiritual tools, that you have won in this life! There are yours! You’ve earned your wings!

Namaste in the inner Master!

With appreciation and gratitude

Fotini Kehagia

Daily Quotes Πώς να συνδεθείτε με τον Φύλακα Άγγελο σας! Φωτεινή Κεχαγιά

daily-quotes-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%ac%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%82

Ποιος σας είπε ότι χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας; Ποιος σας είπε ότι δεν έχετε βοήθεια; Σας έχουμε νέα, έχετε βοήθεια και αυτή η βοήθεια είναι μεγάλη! Ο καθένας από εσάς, έχει τον Φύλακα Άγγελό του! Κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να έχουν περισσότερους από έναν Φύλακα Άγγελο, διότι το απαιτεί η ζωή τους, ο Σκοπός και η ενσάρκωση τους!

Εκτός από το Φύλακα Άγγελο σας, που στέκεται πάντα στο πλευρό σας, σε αυτήν, αλλά και σε όλες σας τις ενσαρκώσεις, έχετε γύρω σας επίσης Πνευματικούς Οδηγούς, Αγαπημένα Πρόσωπα, από το Οικογενειακό σας Δέντρο, που βρίσκονται πια, στην άλλη πλευρά του Πέπλου! Έχετε Δασκάλους του Φωτός! Έχετε Αγίους! Έχετε Ζώα Φύλακες! Έχετε Κρύσταλλος! Έχετε Ιερά Σύμβολα και άλλα πολλά! Είναι πραγματικά Θαυμάσιο το Θέαμα, γύρω από τον καθένα σας! Έχετε τόσο Φως, γύρω από εσάς, και μέσα στην αύρα σας, που φαίνεται, πως πλέετε μόνιμα, σε έναν Ωκεανό Θεϊκής Αγάπης, Φωτός και Δύναμης!

Μπορείτε να συνδεθείτε, με τον Φύλακα Άγγελο σας ή με όποιον άλλον Θεϊκό Βοηθό, βρίσκεται κοντά σας, για να λάβετε Αγάπη, για να λάβετε Μηνύματα και Καθοδήγηση, για εσάς και τη ζωή σας! Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί τους, για να ζητήσετε βοήθεια και να αισθανθείτε ασφαλής και προστατευμένος, για να κάνετε θεραπεία ή μπορείτε να συνδεθείτε μαζί τους, απλά για να τους ευχαριστήσετε, για την ωραία σας ζωή και όλα τα καλά, που σας συμβαίνουν!

Πως να συνδεθείτε με τον Φύλακα Άγγελο σας ή με κάποιον άλλον Θεϊκό Βοηθό;

Μπορείτε να διαβάσετε μία προσευχή! Μπορείτε να κάνετε διαλογισμό! Μπορείτε να κάνετε γιόγκα! Μπορείτε να κάνετε έναν περίπατο! Μπορείτε απλά να μείνετε στη σιωπή! Μπορείτε απλά να βάλετε την Πρόθεση, να συνδεθείτε, με την Οικογένειά του Φωτός, που σας περιβάλλει και σας αγαπά και σας υποστηρίζει, ανά πάσα ώρα και στιγμή! Μπορείτε να ανάψετε ένα κεράκι! Μπορείτε να ανάψετε ένα αρωματικό στικ ή να κάψετε λιβάνι! Μπορείτε να χτυπάτε ένα κουδουνάκι, όταν καλείτε τον Φύλακα Άγγελο σας! Μπορείτε να δημιουργήσετε τον Αγγελικό Βωμό σας! Μπορείτε να κρατάτε ένα Ημερολόγιο Επικοινωνίας με το Φύλακα Άγγελο σας και ολόκληρη την Οικογένεια του Φωτός!

Μπορείτε να κάνετε αυτά και άλλα πολλά και οτιδήποτε άλλο εμπνευστείτε εσείς οι ίδιοι. Το πιο σημαντικό, σε όλες αυτές τις συμβουλές και καθοδηγήσεις, είναι η Πρόθεσή σας! Η Πρόθεση για να συνδεθείτε με τον Φύλακα Άγγελο σας, είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα και θυμηθείτε “Ζητήστε και θα λάβετε”, το λέει ο Νόμος!

Ναμαστε στην Αγκαλιά του Φύλακα Αγγέλου μας
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

Who told you that you need to do everything by yourself? Who told you that there is none there to help you? We have news for you! Each one of you has his/her own  guardian angel! Some people may have more than one guardian angel, because their life and purpose requires it!

Apart from your guardian angel, who is always standing by your side, you have also spiritual guides, beloved ones, from your family tree, who are now on the other side of veil! You also have all around you Masters of Light! You have saints! You have animal guardians of your personal totem! You have crystals! You have holy symbols and much more! It’s really great to see all these treasure all around you! You have so much light in your aura, that seems that you are constantly in an ocean of divine love, light and power!

You can get in touch with your guardian angel or any other divine assistant near you, in order to receive love, messages and guidance for you and your life! You can ask for help and feel safe and protected, you can ask for healing or you can connect just to show gratitude for your life and all the good things that happen to you!

How do you connect with your guardian angel or some other divine assistant?

You can read a prayer! You can meditate! You can do yoga! You can take a walk! You can just stay in silence! You can simply put the intention, to connect with the Family of Light that surrounds you and loves you and supports you at any time! You can light a candle! You can ring a bell when you call upon your guardian angel! You can create your angelic altar! You can keep a calendar with your guardian angel and the entire Family of Light!

You can do all the above and even more or you can just do whatever inspires you. The most important thing, in all these tips and guidance, it is your intention! The intention to connect with your guardian angel is the one that brings the result and remember “Ask and it shall be given to you” says the Law!

Namaste in the hug of our guardian angel!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia