Daily Quotes Θριαμβεύστε στη γη!/Triumph on Earth!

daily-quotes-fotini-kechagia-triumph-on-earth-channeling

Είναι σπουδαίο, που βρίσκεστε εδώ! Είναι σπουδαίο, που έχουμε την δυνατότητα, να επικοινωνούμε με αυτό τον τρόπο! Η τεχνολογία, μας βοηθάει σε αυτό και καλύπτει όλα τα κενά στον χώρο και στον χρόνο και έτσι είναι!

Πώς αισθάνεστε, που έχετε αυτή την πολυτέλεια;  Σε αυτό το σημείο, μπορεί να αναρωτιέστε “Μα για ποια πολυτέλεια μου μιλάτε;” και εμείς σας απαντάμε, για αυτή την πολυτέλεια, που έχετε αυτήν ακριβώς εδώ την στιγμή, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές!

Είσαστε μέρος αυτού του Δικτύου Φωτός και έχετε την δυνατότητα, να έχετε πρόσβαση σε αυτό, που άλλοι άνθρωποι, δεν έχουν, διότι οι Συνειδητότητες τους ακόμη δεν έχουν αφυπνιστεί και δεν έχουν ανακαλύψει, τον Κόσμο, που έχετε ανακαλύψει εσείς και γνωρίζετε πολύ καλά, για ποιον Κόσμο σας μιλάμε. Τον κόσμο, που έχετε ανακαλύψει μέσα σας, εκείνο το Φωτεινό, Σημείο Γαλήνης, που όταν συνδέεστε με αυτό, ενεργοποιείτε και αγκυροβολείτε όλες τις Ευλογίες του Σύμπαντος!

Μπορεί να έχετε μνήμες από προηγούμενες ζωές, όπου αυτή η πολυτέλεια της άμεσης επικοινωνίας, της αστραπιαίας επικοινωνίας, της ελεύθερης επικοινωνίας, στην ταχύτητα φωτός, δεν ήταν μέρος της καθημερινότητας σας. Η γνώση ήταν για τους λίγους και έπρεπε να μοχθήσετε πολύ, για να έχετε πρόσβαση σε Δίκτυα Φωτός και να σαστε τώρα, αιώνες μετά, να έχετε επιλέξει να ενσαρκωθείτε σε περιβάλλοντα, όπου η Πρόσβαση, είναι εύκολη και η Σοφία είναι ανοιχτή και μεταδίδεται με Απλότητα και Ελευθερία σε κάθε ψυχή, που είναι έτοιμη να αφυπνιστεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου στο Πλήρες Δυναμικό της!

Τι Θαυμάσια νέα! Τι πολυτέλεια! Τι ωραία!

Έχετε κοπιάσει πολύ, για να τα καταφέρετε! Έχει κοπιάσει πολύ, για να μπορείτε να μιλάτε τώρα, για ενέργειες, για φως, για άλλες ζωές και ό,τι άλλο εμπεριέχει η Διδασκαλία, σε αυτήν, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες ζωές σας. Σας θαυμάζουμε για τη Πορεία σας! Σας συγχαίρουμε για τη Πορεία σας! Σας αγαπάμε και είμαστε πάντα στο πλευρό σας, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, σε κάθε εμπειρία στον χώρο και στον χρόνο και έτσι είναι!

Νιώστε Ευγνωμοσύνη, προς τον ίδιο σας τον Εαυτό, που τα έχετε καταφέρει, έως εδώ! Ενθαρρύνετε τον εαυτό σας, για τη συνέχεια! Σας περιμένουν πολλά περισσότερα δώρα, πολλές περισσότερες ανταμοιβές! Η ευγνωμοσύνη, για κάθε τι, είναι το Κλειδί, που ανοίγει όλες τις Πύλες!

Στο επίπεδο του Ουρανού, στο επίπεδο του Ανώτερου σας Εαυτού, κατέχετε όλη την Σοφία του Σύμπαντος, ο Θεϊκός σας Νους είναι πλημμυρισμένος από Χρυσάφι, είναι Χρυσάφι! Η Θεϊκή Καρδιά σας είναι η πλημμυρισμένη από Αγάπη, είναι Αγάπη! Το Κέντρο της Δύναμης σας, είναι η πιο ισχυρή δύναμη του Γαλαξία, είναι η Δύναμη του Θεού και έτσι είναι!

Αντλήστε Δύναμη από τον Ανώτερο Εαυτό σας και θριαμβεύστε στη γη! Για αυτό έχετε ενσαρκωθεί και έτσι είναι!

Με Αγάπη και Εκτίμηση

Φωτεινή Κεχαγιά

 

It is great that you are here! It is important that we are able to communicate with you in this way! The technology helps us a lot and it is covering all the gaps in space and time and so it is!

How do you feel that you have this privilege? At this point, you may be wondering “Which is the luxury that you are talking about?” and we answer to you, the luxury, that you have right here and now, reading these lines!

You are part of this Network of Light, you have the possibility to have access to this information, an access that other people don’t have, because their Consciousness has not been awakened yet and they haven’t discovered, the Universe, that you have discovered and you know very well, about which Universe we are talking about. The Universe that you have discovered within yourself! That bright Spot, the Serenity Center within, that  when you connect with it, you activate it and you are anchoring all the blessings of entire Galaxy in your physical body!

You may have memories of past lives, in which this luxury of direct communication, flash communication, communication in the speed of light, it was not part of your everyday life. The knowledge it was for few of you and have to toil much, in order to achieve to have access in Networks of Light and here you are now, centuries later, have chosen to incarnate in environments where the access is easy and the Sofia is open and spread with Simplicity and Freedom to every for soul, which is ready to awaken and live a life unfolding its Full Potential!

What Great news! What luxury! How nice!

You have tried so much to achieve it! You have tried so much for the light  in this life as also in past lifetimes. We admire you for your achievements! We congratulate you! We love you and we are always standing by your side, every moment and every minute, during every experience of yours in space and time and so it is!

Feel grateful for yourself! Feel gratitude that you have accomplished so much up to this moment! Encourage yourself more! Expect many more gifts, many more rewards! Gratitude is the key that opens all Gates!

At the level of Heaven, at the level of your Higher Self, you own the Universal Sophia! Your Divine Mind is flooded by Gold, it is Gold! Your Divine Heart is overflowing with Love, it is Love! The center of your power, is the most powerful force of the Universe, it is the Power of God and so it is!

Feel empowered by your Higher Self and triumph on earth! This is the Purpose for which you have been incarnated and so it is!

With Love and Appreciation

Fotini Kechagia

 

Advertisements

Daily Quotes Θέτοντας Νέους Στόχους!/Setting New Goals!

daily-quotes-fotini-kechagia-setting-new-goals

Πόσο υπέροχα εκτυλίσσονται όλα μπροστά στα πόδια σας! Πόσο όμορφο και απόλυτα ανοιχτό είναι πια το Μονοπάτι σας! Τώρα είναι η ώρα, για να κάνετε το επόμενο βήμα και να προχωρήσετε σε αυτό που λέγεται Χαρά, Ευτυχία, Πληρότητα, Τέλεια Υγεία και Αφθονία και έτσι είναι!

Έχετε ό,τι χρειάζεται, για να αποκτήσετε πρόσβαση, σε όλα τα καλά, που η ζωή έχει για εσάς! Έχετε αποπληρώσει μεγάλο μέρος του Κάρμα σας και είσαστε έτοιμοι, να απογειωθείτε! Τι θαυμάσια νέα! Τώρα που είσαστε έτοιμοι, για να κάνετε αυτό το “άλμα”, γνωρίζετε προς τα που θέλετε να πάτε και τι θέλετε να κατακτήσετε; Γνωρίζετε τι είναι αυτό, που θέλετε να απολαύσετε και να γευτείτε;

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τι θέλετε να επιτύχετε, για αυτό είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε χρόνο μέσα στην ημέρα σας, για να καταγράφετε τα “βήματα ευτυχίας” της ημέρας. Δεν χρειάζεται να βλέπετε πολύ μακρικά, το σημαντικότερο είναι να γνωρίζετε τι θέλετε να κατορθώσετε σήμερα!

Ένα βήμα τη φορά και καθώς θα θέσετε αυτό σε εφαρμογή και θα ξεκινήσετε να καταγράφετε τα “βήματα ευτυχίας” της ημέρας, θα σας είναι περισσότερο εύκολο, να το κάνετε και για την αυριανή και όταν θα έχετε μείνει πιστοί σε αυτό τον νέο Προγραμματισμό, τότε μπορείτε να κοιτάξετε και πιο μακριά και να θέσετε στόχους για τον μήνα, το τρίμηνο, το εξάμηνο ή ακόμα και το έτος!

Θυμηθείτε το σημαντικότερο όλων, είναι να ξεκινήσετε, τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους, το ένα βήμα, φέρνει το άλλο! Γίνετε οι καλύτεροι φίλοι, σύντροφοι και εκπαιδευτές του εαυτού σας! Είσαστε οι μόνοι που μπορείτε να σας βοηθήσετε, διότι είσαστε οι μόνοι, που παίρνετε αποφάσεις, για την ζωή σας και έτσι είναι!

Νάμαστε στο Κέντρο της Επιτυχίας μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

How wonderfully is everything unfolding before you! How beautifully and totally open is your path! Now is the time to take the next step and move into what is called Joy, Happiness, Fulfillment, Perfect Health and Abundance and so it is!

You do have what it takes, to get access to all the good that life has for you! You have already pay back a lot of your karma and you are ready to take off! What wonderful news! Now that you are ready to make this “jump”, do you know what’s your next step and what you want to conquer? You know what is that, that you want to enjoy and taste?

It is very important to know what you want to achieve, so it is very important to take time in your day to record the “steps of daily happiness”. There is no need to see far. The most important thing is to know what you want to do, in this day!

Take one step at a time and as you put it into practice and start to record the “steps of daily happiness”, it will be more easy to make it happen the next day again! If you decide to remain faithful to this new schedule, then you can set the goals of the month, the goals of the next three months, six months or even you will set up the goals of the whole year!

Remember the most important thing is to start, the rest comes with ease, one step leads to the other! Become the best friend of yourself, the best companion in life and coach of yourself! You are the only ones who can help you, because you are the only one, who make decisions for your life and so it is!

Namaste in the Center of the Success within!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Σήμερα Νέα Σελήνη στον Κριό! Κλείστε την Προσωπική σας Συνεδρία!

 

προσωπικές συνεδρίες φωτεινή κεχαγιά (1)

Σήμερα έχουμε Νέα Σελήνη στον Κριό, που σημαίνει Νέα και Θαυμαστά Ξεκινήματα! Αποφάσισα να κάνω μερικές Συνεδρίες, από απόσταση, για κάποιους από εσάς, πάνω στην πύρινη, γεμάτη ενθουσιασμό ενέργεια του Κριού, για τέλεια Νέα Ξεκινήματα!

Αγοράστε την Συνεδρία σας εδώ: Προσφορές

Επικοινωνήστε μαζί μου στο kehagia@hotmail.com, για να το επιβεβαιώσω και να κλείσουμε το ραντεβού μας.

Νάμαστε στα Θαύματα!

Αγάπη και φως!

Φωτεινή Κεχαγιά

 

Νέος Κύκλος Θεραπειών!

φωτεινή κεχαγιά άγγελοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζί μου αυτή την Περίοδο, μπορείτε να κάνετε:

1) Συνεδρία Αγγελικής Συμβουλευτικής

2) Συνεδρία Αγγελικής Συμβουλευτικής και Ενεργειακή Θεραπεία

3) Συνεδρία Ρέικι των Αρχαγγελικών Ακτινών-Rainbow Reiki

4) Συνεδρία Ρέικι των Αρχαγγελικών Ακτινών-Rainbow Reiki και Ανώτερη Επικοινωνία

5) Angelic Life Coaching

6) Συνεδρία Ταρώ-Reading

7) Συνεδρία Ταρώ-Reading και Ενεργειακή Θεραπεία

* Μπορείτε να συνδυάσετε περισσότερες από μία Συνεδρίες μαζί. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε τα Μαθήματα μου στο Udemy: https://www.udemy.com/user/fotini-kechagia/

Λίγα Λόγια για τις Θεραπείες:

1) Συνεδρία Αγγελικής Συμβουλευτικής

Η Συνεδρία της Αγγελικής Συμβουλευτικής, γίνεται μέσω Skype. Η Συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας, μου δίνετε πληροφορίες, για εσάς και τη ζωή σας, καθώς επίσης μου λέτε τι ακριβώς σας απασχολεί, εγώ παράλληλα, λαμβάνω Καθοδήγηση και σας μεταφέρω τις συμβουλές των Αγγέλων, για εσάς και τη ζωή σας.

*Μπορείτε να κάνετε μία Συνεδρία ή μία σειρά Συνεδριών μαζί.

Συνεδρία Αγγελικής Συμβουλευτικής, από 70 ευρώ, 50 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€50,00

2) Συνεδρία Αγγελικής Συμβουλευτικής και Ενεργειακή Θεραπεία

Η Συνεδρία της Αγγελικής Συμβουλευτικής και Ενεργειακής Θεραπείας, γίνεται μέσω Skype. Η Συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Στο πρώτο μισό της Συνεδρίας, μου δίνετε πληροφορίες, για εσάς και τη ζωή σας, καθώς επίσης μου λέτε τι ακριβώς σας απασχολεί, εγώ παράλληλα, λαμβάνω Καθοδήγηση και σας μεταφέρω τις συμβουλές των Αγγέλων, για εσάς και τη ζωή σας. Στο δεύτερο μισό της Συνεδρίας, σας καθοδηγώ σε Ενεργειακή Θεραπεία, για Κάθαρση των Τσάκρα και των Ανώτερων Σωμάτων σας, για λήψη Ευλογιών και βοήθειας από τους αγαπημένους μας Αγγέλους.

*Μπορείτε να κάνετε μία Συνεδρία ή μία σειρά Συνεδριών μαζί.

Συνεδρία Αγγελικής Συμβουλευτικής και Ενεργειακή Θεραπεία, από 100 ευρώ, 70 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€70,00

3) Συνεδρία Ρέικι των Αρχαγγελικών Ακτινών-Rainbow Reiki

Η Συνεδρία διαρκεί μία ώρα, που κάνουμε σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα ορίσουμε και θα συντονιστούμε από απόσταση. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας, λαμβάνετε Ενεργειακή Θεραπεία από τους Αγγέλους και Ευλογίες. Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας, εσείς δημιουργείτε ένα όμορφο, χαλαρωτικό περιβάλλον στον χώρο σας. Διαβάστε τις Πληροφορίες, για την Προετοιμασία της Θεραπείας, που ακολουθούν.

Συνεδρία Ρέικι των Αρχαγγελικών Ακτινών-Rainbow Reiki, από 70 ευρώ, 50 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€50,00

4) Συνεδρία Ρέικι των Αρχαγγελικών Ακτινών και Ανώτερη Επικοινωνία

Rainbow Reiki και Channeling

Η Συνεδρία διαρκεί μία ώρα, που κάνουμε σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα ορίσουμε και θα συντονιστούμε από απόσταση. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας λαμβάνετε Ενεργειακή Θεραπεία και εγώ παράλληλα καταγράφω το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας, που θα σας στείλω, μετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίας, στο email σας.

Συνεδρία Rainbow Reiki και Channeling, από 100 ευρώ, 70 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€70,00

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας, εσείς δημιουργείτε ένα όμορφο, χαλαρωτικό περιβάλλον στον χώρο σας.

Οδηγίες για τη Προετοιμασία της Θεραπείας:

 1. Βάλτε το ξυπνητήρι να χτυπήσει σε μία ώρα, όπου θα έχε ολοκληρωθεί η Θεραπεία.
 2. Βάλτε μία ήρεμη μουσική ρέικι, για να σας βοηθήσει στην χαλάρωση και να εξυπηρετήσει ως μουσικό χαλί, κατά τη διάρκεια της Θεραπείας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα Τραγούδια μου ή οποιαδήποτε μουσική σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα. Δείτε εδώ: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4U0zrKDbbMY2hJBJi6m4u_hDpdZqds37
 3. Ανάψτε ένα κεράκι στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, για να επιβλέψει τη Θεραπεία.
 4. Πείτε μία Προσευχή από Καρδιάς, όπως: “Αγαπημένε Αρχάγγελε Μιχαήλ, σε παρακαλώ πολύ να έρθεις κοντά μου και να επιβλέψεις τη Θεραπεία, που πρόκειται να λάβει χώρα. Παρακαλώ για τέλεια Θεραπεία και Προστασία! Σε ευχαριστώ και Αμήν!”
 5. Καθίστε σε μία αναπαυτική στάση. Μπορείτε να καθίσετε οκλαδόν ή σε καρέκλα ή ακόμα και να ξαπλώσετε. Το σημαντικό εδώ είναι να νιώθετε άνετα, έτσι ώστε να απολαύσετε τη διαδικασία. Αν κατά τη διάρκεια της Θεραπείας, θέλετε να αλλάξετε στάση στο σώμα σας, μπορείτε να το κάνετε αυτό με ηρεμία. Αν πάλι σας πάρει ο ύπνος και αυτό είναι εντάξει, αφού οι Άγγελοι πολλές φορές μας ρίχνουν σε ύπνωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να μας προσφέρουν τη βοήθεια, που ζητήσαμε.

 

Συμβουλές:

Πριν τη Θεραπεία, μπορείτε να κάνετε ένα εξαγνιστικό μπάνιο, αν το θέλετε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας, για τη Θεραπεία.

Μετά τη Θεραπεία, γειωθείτε. Μπορείτε να φάτε κάτι, να πάτε για έναν περίπατο, να κάνετε γυμναστική ή απλά να βάλετε την πρόθεση να γειωθείτε και αυτό να γίνει. Σε περίπτωση, που χρειάζεται, οραματιστείτε πως είσαστε ένα όμορφο δέντρο, που έχει βαθιά της ρίζες του μέσα στη γη. Αυτός ο οραματισμός μας βοηθάει πάντα στη γείωση.

Εγώ από μεριάς μου, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας, σας στέλνω Θεραπεία, με τη Μέθοδο του Ρέικι των Αρχαγγελικών Ακτινών-Rainbow Reiki στην περίπτωση, που έχετε επιλέξει να συνδυάσετε τη Θεραπείας σας με Channeling, κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας,απευθύνω τα ερωτήματα σας στους Αγγέλους και λαμβάνω Μηνύματα, Εικόνες και Καθοδηγήσεις, για εσάς και τη ζωή σας. Μετά το πέρας της Συνεδρίας, σας στέλνω το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας, στο email σας.

5) Angelic Life Coaching

Το Πρόγραμμα του Angelic Life Coaching, συνίσταται σε μία σειρά Συνεδριών, που κάνετε μαζί μου, από τις προαναφερθείσες, (βλέπετε σημεία 1 ως 4). Οι Συνεδρίες γίνονται, είτε α) μέσω Skype, είτε β) με Συντονισμό, από Απόσταση. Κατά τη διάρκεια των Συνεδριών, θεραπεύουμε ό,τι χρειάζεται να θεραπευτεί και παράλληλα εκπαιδεύεστε σε έναν νέο τρόπο σκέψης, σε μία θετική στάση ζωής.

Μπορείτε να επιλέξετε:

1) Πακέτο 5 Συνεδριών

2) Πακέτο 10 Συνεδριών

3) Πακέτο 15 Συνεδριών

Έπειτα θα κάνετε μία Παύση, θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα και θα σας συμβουλέψω τι να κάνετε στη συνέχεια.

Angelic Life Coaching-5 Συνεδρίες των 50 ευρώ, από 250 ευρώ, 150 ευρώ!

Αγοράστε τις Συνεδρίες σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα των ραντεβού μας.

€150,00

Angelic Life Coaching-5 Συνεδρίες των 70 ευρώ, από 350, 250 ευρώ!

Αγοράστε τις Συνεδρίες σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα των ραντεβού μας.

€250,00

*Ζητήστε μου Προσφορές για το Πακέτο των 10 και 15 Συνεδριών.

6) Συνεδρία Ταρώ-Reading

Μέσα από το Προσωπικό σας Reading, λαμβάνετε Αγγελική Καθοδήγηση, για εσάς και τη ζωή σας. Μπορείτε να θέσετε συγκεκριμένα ερωτήματα στους Αγγέλους και να λάβετε απαντήσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε την Συνεδρία σας μαζί μου:

 1. Τηλεφωνικώς
 2. Μέσω Skype
 3. Μέσω Messenger
 4. Σε μορφή βίντεο, με Αποστολή μέσω email.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα εξής είδη Readings:

 1. Reading Δίδυμων Φλογών
 2. Reading Αγάπης
 3. Reading Σκοπού Ζωής
 4. Reading Αφθονίας

Κάθε Reading γίνεται με 11 Κάρτες, συν 2 Bonus Κάρτες, που σας δίνω από άλλο Deck ως δώρο. Σύνολο 13 Κάρτες.

Μετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίας μας, σας στέλνω τις Κάρτες σε φωτογραφία ή βίντεο, ανάλογα τι έχετε επιλέξει.

*Μπορείτε να κάνετε μία Συνεδρία ή μία σειρά Συνεδριών μαζί.

Δείτε τις Ειδικές Προσφορές για το 1ο σας Reading μαζί μου, εδώ: Προσφορές

Συνεδρία Ταρώ-Reading Δίδυμων Φλογών Απο 80 ευρώ, 40 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€40,00

Συνεδρία Ταρώ-Reading Αγάπης, από 60 ευρώ, 30 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€30,00

Συνεδρία Ταρώ-Reading Αφθονίας, από 60 ευρώ, 30 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€30,00

7) Συνεδρία Ταρώ-Reading και Ενεργειακή Θεραπεία

Μπορείτε να επιλέξετε να συνδυάσετε Συνεδρία Ταρώ, με Ενεργειακή Θεραπεία, καθώς μέσα από την Καθοδήγηση, που λαμβάνουμε, συχνά οι Άγγελοι μας δείχνουν τις πληγές, που υπάρχουν, για να επουλωθούν και τα εμπόδια, για να απομακρυνθούν.

Σχετικά με την Συνεδρία Ταρώ-Reading, ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η Ενεργειακή Θεραπεία, γίνεται:

 1. Μέσω Skype,
 2. Από απόσταση, με Συντονισμό.

*Μπορείτε να κάνετε μία Συνεδρία ή μία σειρά Συνεδριών μαζί.

Συνεδρία Ταρώ-Reading Δίδυμων Φλογών και Ενεργειακή Θεραπεία, από 100 ευρώ, 70 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€70,00

Συνεδρία Ταρώ-Reading Αγάπης και Ενεργειακή Θεραπεία, από 100 ευρώ, 70 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€70,00

Συνεδρία Ταρώ-Reading Αφθονίας και Ενεργειακή Θεραπεία, από 100 ευρώ, 70 ευρώ!

Αγοράστε την Συνεδρία σας on line, καθώς επίσης με ονομαστική κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό 264/655008-87 και ενημερώστε με στο kehagia@hotmail.com, για να ορίσουμε την ημέρα και την ώρα του ραντεβού μας.

€70,00

Επικοινωνήστε μαζί μου, για να κλείσετε την Συνεδρία σας!

Θα χαρώ να βοηθήσω!

Αγάπη και φως!

Φωτεινή Κεχαγιά

Daily Quotes Τα Τσάκρας! /The Chakras!

daily-quotes-fotini-kechagia-the-chakras

Τα Βασικά Τσάκρα-Ενεργειακά Κέντρα, είναι 7 και εκτείνονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπου. Είναι ενεργειακής φύσης, έχουν διαφορετική δόνηση και χρώμα μεταξύ τους και σχετίζονται με διαφορετικό τομέα της ζωής.

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τα Τσάκρα σας καθημερινά, για εσάς, την ζωή σας και τους αγαπημένους σας, διότι τότε μπορείτε να είσαστε η λαμπερότερη εκδοχή του εαυτού σας, μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα καλά, για εσάς, τους αγαπημένους σας και όλο τον κόσμο, μπορείτε να δεχθείτε, να λάβετε περισσότερα και έτσι είναι.

Το 1ο Τσάκρα, ονομάζεται Τσάκρα της Βάσης και βρίσκεται στην Βάση της Σπονδυλικής Στήλης. Το Χρώμα του είναι το Κόκκινο και σχετίζεται με την ζωή στην γη, την γείωση, τον υλικό πλούτο, την αφθονία και τα χρήματα.

Το 2ο Τσάκρα, ονομάζεται Ιερό Τσάκρα και βρίσκεται στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Το Χρώμα του είναι το Πορτοκαλί και σχετίζεται με την σεξουαλικότητα, την γονιμότητα και την δημιουργικότητα.

Το 3ο Τσάκρα, ονομάζεται Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος και βρίσκεται στην περιοχή του στομάχου. Το Χρώμα του είναι το Κίτρινο και σχετίζεται με θέματα συγχώρεσης, χαράς, αυτοεκτίμησης.

Το 4ο Τσάκρα, ονομάζεται Τσάκρα της Καρδιάς και βρίσκεται στο στέρνο, στην περιοχή της φυσικής καρδιάς. Το Χρώμα του μπορείτε να το βρείτε, ανάμεσα στις Παραδόσεις, ως ροζ, πράσινο ακόμα και τυρκουάζ και σχετίζεται με την καρδιά και τα συναισθήματα, την αγάπη και την σχέση με τον εαυτό μας, αλλά και την αγάπη και τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους.

Το 5ο Τσάκρα, ονομάζεται Τσάκρα του Λαιμού και βρίσκεται στην περιοχή του λαιμού. Το χρώμα του μπορείτε να το βρείτε, ανάμεσα στις Παραδόσεις, ως λευκό ή μπλε και σχετίζεται με θέματα επικοινωνίας, της έκφρασης, του συνειδητού δημιουργικού Λόγου και της υλοποίησης.

Το 6ο Τσάκρα, ονομάζεται Τσάκρα του Τρίτου Ματιού και βρίσκεται στην περιοχή ανάμεσα στα φρύδια. Το Χρώμα του μπορείτε να το βρείτε ως μπλε-μωβ, ματζέντα, ίντιγκο και σχετίζεται με την διαίσθηση, την γνώση άλλων διαστάσεων πραγματικότητας και άλλων ζωών.

Το 7ο Τσάκρα, ονομάζεται Τσάκρα της Κεφαλής ή του Στέμματος ή της Κορώνας και βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού. Το χρώμα του είναι το Μωβ και σχετίζεται με τις σκέψεις, την σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό, την επικοινωνία με το Θείο και άντληση από την Απεριόριστη Πηγή του Σύμπαντος.

Τα Τσάκρα μπορούν να βρίσκονται σε ισορροπία ή ανισορροπία.

Τα Τσάκρα επηρεάζονται από την εκπομπή των σκέψεων μας και των συναισθημάτων μας, έτσι τα τροφοδοτούμε συνεχώς, κυρίως ασυνείδητα, προσφέροντας τους αντίστοιχα, σκέψεις-συναισθήματα-δονήσεις αγάπης ή φόβου. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να φέρουμε τα Τσάκρα σε ισορροπία ή ανισορροπία και αυτό έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο σώμα μας, στην ψυχολογία μας, στις σχέσεις μας και στην ίδια μας την ζωή.

Τα Τσάκρα επηρεάζονται επίσης από την εκπομπή των σκέψεων τρίτων και των συναισθημάτων τους, όπως είναι μέλη της οικογένειας, φίλοι, συνεργάτες, πελάτες, περαστικοί, με δύο λόγια άνθρωποι, που βρίσκονται στο Πεδίο μας.

Κατά τον ίδιο τρόπο τα Τσάκρα επηρεάζονται και από άλλου είδους εκπομπές, όπως είναι η τηλεόραση και τα μηνύματα, που εκπέμπει αυτή, το ραδιόφωνο, τα τραγούδια και τα μηνύματα, που εκπέμπουν αυτά, το τηλέφωνο και η επικοινωνία μας με ένα πρόσωπο και το μήνυμα, που μπορεί εκπέμπει αυτό, προς εμάς κ.ά

Αν θέλετε να είσαστε η καλύτερη και λαμπερότερη εκδοχή του εαυτού σας, αν θέλετε να προσφέρετε περισσότερα στον εαυτό σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, αν θέλετε λαμβάνετε περισσότερα, είναι σημαντικό να καθαρίζετε τα Τσάκρα σας και με αυτό τον τρόπο να τα διατηρήσετε σε ισορροπία.

Μπορείτε να κάνετε Διαλογισμό πάνω στα Χρώματα των Τσάκρας, έτσι ώστε να τα επαναφέρετε σε κατάσταση ισορροπίας και να βιώσετε ψυχική και νοητική γαλήνη, ηρεμία και πληρότητα.

Θεραπευτική Άσκηση:

Εστιάστε σε κάθε τσάκρα, σε κάθε περιοχή, για ένα λεπτό σκεπτόμενοι το χρώμα, την ποιότητα, τον κραδασμό, του εκάστοτε τσάκρα. Δείτε φως στην περιοχή εκεί και το τσάκρα να έρχεται σε τέλεια ισορροπία και προχωρήστε. Κάνετε το αυτό και για τα 7 σας Τσάκρα. Στο τέλος υποκλιθείτε εσωτερικά στο Φως, που εσείς είσαστε και νιώστε την ευλογία, που έχετε δημιουργήσει, μέσα από την συνειδητή σας εργασία και θεραπεία, που μόλις προσφέρατε στον εαυτό σας

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

The Basic Chakras-Energy Centers are 7 and they are extending along the spinal column of the human being. They have are energy in nature, they have a different vibration and color and they are associated with a different sector of life.

It is important to clean your chakras daily for you, your life and your loved ones, because then you can be the brightest version of yourself, you can create more good for you, your loved ones and all the world, you can accept and receive more and so it is.

The first Chakra, called Chakra of the  Base, is located at the base of the spine. The color is red and is related to life on Earth, grounding, material wealth, abundance and money.

The 2nd Chakra, called Sacred Chakra is located at the genital area. The color is orange and is associated with sexuality, fertility and creativity.

The third chakra, called the Solar Plexus Chakra, is located at the stomach area. The color is Yellow and it is related to issues of forgiveness, joy and self-esteem.

The fourth Chakra called Heart Chakra is located at the chest, which is the area of the heart. The color, that it can be found, among the Traditions, is pink, green and even turquoise and is associated with the heart and feelings, love and respect of ourselves and love and relationships with other people.

The 5th Chakra is called the Throat Chakra, is located at the are of the neck. It’s color can be found, among Traditions, as white or blue and is associated with communication, expression, conscious creativity and manifestation by Speech.

The 6th Chakra is called the Third Eye Chakra, is located at the area between the eyebrows. The color of this Chakra can be found as blue-purple, magenta, indigo and is associated with intuition, knowledge of other realities-dimensions of life and past lives.

The 7th Chakra, called Chakra of the Head or Chakra of the Crown or the Crown Chakra is located at the top of the head. The color is purple and is related to thoughts, connection with the Higher Self, communication with God and the Unlimited Source of the Universe.

Chakras can be in balance or imbalance.

Chakras are affected by the emission of our own thoughts and emotions, that means that we are constantly sending various emissions, mostly unconsciously, by offering thoughts-feelings-vibration of love or fear. With this way, we bring our chakras into balance or imbalance and this has a positive or negative impact to our body, our psychology, our relationships and in our own life.

Chakras are also affected by the emission of the thoughts-emotions-emissions of the other people, such as family members, friends, colleagues, customers, with two words, people who are in our energetic field.

In the same way Chakras can be influenced by other emissions, such as television, the radio, their subconscious messages, the phone and our contact with a person etc.

If you want to be the best and brightest version of yourself, if you want to offer more to yourself, your loved ones and to all humanity, if you want to receive more, it is important to clean your chakras and keep them in balance.

You can meditate on the colors of the Chakras, in order to restore the balance and finally experience mental and emotional serenity, tranquility and completeness.

Healing Exercise:

Focus on each one of the Chakras for a minute, thinking about the color, the quality, the vibration, the sector of life, that each Chakra is associated to. See light coming  in the area of the chakra, that is bringing it into perfect balance. Do this for all your 7 Basic Chakras. At the end bow inside to the Light that you truly are and feel the blessing that you have created through your conscious work and healing you just offered to yourself!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

Daily Quotes Αφθονία και Σκοπός Ζωής!/Abundance and Life’s Purpose!

daily-quotes-fotini-kechagia-abundance-and-lifes-purpose

Συχνά αναρωτιέστε “Τι μπορώ να κάνω, για να κερδίσω περισσότερα; Πώς μπορώ να έχω προσβαση σε περισσότερα χρήματα, σε περισσότερη επιτυχία;” Η απάντηση είναι “Αφιερωθείτε από καρδιάς, σε ό,τι αγαπάτε!”

Όταν κάνετε αυτό, που αγαπάτε και αφιερώνεστε από καρδιάς σε αυτό, κάθε ημέρα, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, δονείστε στην Συχνότητα της Χαράς, της Ευτυχίας, της Δημιουργικής Διαδικασίας και έτσι είναι! Αυτή η δόνηση, έχει σαν αποτέλεσμα, να σας πλημμυρίζει με το αίσθημα της Εσωτερικής Πληρότητας, Ευτυχίας και Ολοκλήρωσης! Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι κάνετε αυτό, που αγαπάτε και όταν κάνετε αυτό, που αγαπάτε, ακολουθείτε την Καθοδήγηση της Καρδιάς σας, με άλλα λόγια, τον Σκοπό, για τον οποίο έχετε ενσαρκωθεί!

Ακολουθώντας τον Σκοπό σας και προσφέροντας μέσα από αυτό, που κάνετε, νιώθετε ευτυχισμένοι και έτσι νιώθουν ευτυχισμένοι και όλοι όσοι συντονίζονται μαζί σας, με το Έργο σας και την Προσφορά σας! Όλο αυτό συνέβη, επειδή κάποια στιγμή, αποφασίσατε να ακολουθήσετε την Καρδιά σας, την Εσωτερική σας Καθοδήγηση και κάνατε πράξη, αυτό που στα αλήθεια, σας κάνει ευτυχισμένους και έτσι είναι!

Όταν κάνετε αυτό, που αγαπάτε, νιώθετε ευτυχισμένοι και νιώθουν και άλλοι άνθρωποι ευτυχισμένοι και έτσι η Ευτυχία, γίνεται μία πραγματικότητα, καθώς μεταδίδεται, από καρδιά σε καρδιά! Η ευτυχία, γίνεται περισσότερο “χειροπιαστή”! Παύει να είναι μία αφηρημένη έννοια ή ένα αυθαίρετο συναίσθημα, που προσπαθούσατε να συντονιστείτε μαζί του, κυρίως μέσω των σχέσεων σας με τρίτους ή προσπαθώντας να αποκτήσετε περισσότερα υλικά αντικείμενα ή όποιον άλλον “εξωτερικό” τρόπο, χρησιμοποιούσατε έως τώρα!

Τώρα συνειδητοποιείτε ότι η Ευτυχία, είναι εσωτερική υπόθεση και σχετίζεται απόλυτα με το Μονοπάτι σας και τον Σκοπό της ενσάρκωσης σας! Τώρα συνειδητοποιείτε πως κάνοντας αυτό, για το οποίο έχετε ενσαρκωθεί, όχι μόνο αφυπνίζετε την δόνηση της Ευτυχίας εντός σας και εκτός σας, αλλά έχετε το Κλειδί, που ανοίγει όλες τις Πόρτες, όλες τις Πύλες και τις Πιθανότητες του Σύμπαντος και έτσι μπαίνετε στο Πεδίο των Άπειρων Πιθανοτήτων! Το Παιχνίδι των Ευλογημένων Πιθανοτήτων και έτσι είναι!

Πώς λοιπόν να κερδίσετε περισσότερα; Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα χρήματα και επιτυχία; Ακολουθώντας την εσωτερική σας Καθοδήγηση! Βαδίζοντας συνειδητά, επάνω στο Μονοπάτι σας και εκπληρώνοντας τον Σκοπό της ζωής σας! Έτσι δονείστε στην Ευτυχία! Έτσι προσφέρετε Ευτυχία! Έτσι μπαίνετε στο Πεδίο των Άπειρων Πιθανοτήτων! Έτσι μπαίνετε στο Παιχνίδι των Ευλογημένων Πιθανοτήτων! Έτσι ανοίγουν όλες οι Πύλες του Σύμπαντος και έτσι είναι!

Αν θέλετε να ανακαλύψετε τον Σκοπό της ζωής σας, γράψτε από κάτω:

“Αγαπημένοι μου Άγγελοι, είμαι έτοιμος, για να μάθω τον Σκοπό της Ζωής μου και τον λόγο, για τον οποίο έχω ενσαρκωθεί! Γνωρίζω πως με αγαπάτε και πως πιστεύετε σε εμένα! Γνωρίζω πως είμαι σημαντικός, για εσάς και πως έχω αντίστοιχα, μία σημαντική Αποστολή! Αποκαλύψτε μου παρακαλώ, τον λόγο για τον οποίο έχω ενσαρκωθεί! Είμαι έτοιμος, για περισσότερη Ευτυχία, για περισσότερα Χρήματα, Αγάπη, Τέλεια Υγεία και όλα τα καλά, που έχετε για εμένα! Είμαι έτοιμος να λάβω αυτά, ως Δώρα και Ανταμοιβές, για την Αποστολή, που θα φέρω εις πέρας! Σας ευχαριστώ, που μου υπενθυμίζετε, πως υπάρχει μία καλύτερη ζωή, για εμένα, την οικογένεια μου και ολόκληρη την Ανθρωπότητα! Σας ευχαριστώ, που είσαστε συνεχώς στο πλευρό μου! Σας ευχαριστώ, που με αγαπάτε ανιδιοτελώς, που με προστατεύετε και μου δείχνετε τον Δρόμο! Είμαι έτοιμος και αναμένω με χαρά και ενθουσιασμό τις Αποκαλύψεις, που έχετε, για εμένα! Σας ευχαριστώ προκαταβολικά, για όλα τα Θαυμαστά, που πρόκειται να λάβω! Σας στέλνω Αγάπη και Φως, από την καρδιά μου, στις καρδιές σας, τώρα και πάντα!”

Νάμαστε στην δόνηση της Ευτυχίας μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

Often you are wondering “What can I do to earn more? How can I have access to more money, more success?” The answer is “Dedicate yourself to what you love!”

When you dedicate yourself to what yo love, when you dedicate yourself wholeheartedly to what you love, every day, every moment and every minute, you find yourself vibrating at the frequency of inner Joy, Happiness and Creativity! This vibration is flooding you with the feeling of inner Completeness, Happiness and Fulfillment! Why is this happening? Because you do what you love and when you do what you love, that means that you are following your Inner Guidance, that comes fro the heart, in other words, you are following the Purpose of your life!

By following your life’s Purpose and offering your services to humanity, you feel happy and everyone else feels happy, everyone who resonates with you, through your work and your offer to your fellow human beings! All this is happening, because at some point of time and space, you have decided to follow your heart, your Inner Guidance and you took the steps to make it happen  and that makes you happy and so it is!

When you do what you love, you feel happy and other people feel happy too, so happiness is becoming a reality, because love it’s being transmitted from heart to heart! Happiness becomes more “tangible”! Ceases to be an abstraction or an arbitrary feeling, were you trying to tune in, mainly through your relationships with others or trying to get more material objects or anything else, you were trying to do, in order to feel happy until now.

Now you realize that happiness is an inner “thing” and totally related to your Path and the Purpose of Your Life! Now you realize that, when you do what you love,  following your Inner Guidance and the Purpose of your life, you activate the vibration of Happiness within you and outside of you and you realize that by doing this, you have the Key that opens all the doors, all the Gates of the Universe of the Gates of Infinite Probabilities and thus you are entering in this Blessed Field of infinite Possibilities and you are playing the “Game” of incarnation with a whole new different way now and so is!

So how can you earn more? How can you have access to more money and success? The answer is  by following your Inner Guidance! Marching consciously on your Path and fulfilling the Purpose of Your Life! That’s how you are activating Happiness within and outside of you! That’s how you offering Happiness to others! That’s how you are entering into the field of Infinite Possibilities! That’s how you are entering in the Game of blessed Possibilities! That’s how you are opening all the Gates of the Universe and so it is!

If you want to find your Life’s Purpose, write below:

“Beloved Angels, I am ready to learn the Purpose of My Life and the reason for which I have been incarnated! I know, that you love me and that you believe in me! I know that I am important, for you and that I have, a significant Mission on Earth! Reveal to me please, the Purpose of my Life! I am ready for more Happiness, for more Money, more Love, Perfect Health and all the good that you have for me! I am ready to receive all of it, as Gifts and Rewards, for my Mission! Thank you that you are always reminding me, that there is a better life for me, my family and the whole Humanity! Thank you that you are constantly on my side! Thank you for loving me unconditionally, for protecting me and showing me the Way! I am ready and i am looking forward with joy and enthusiasm for the revelations, that you have, for me! Thank you in advance for all the wonderful information and things that i am about to get! I am sending you Love and Light, from my heart, to your hearts now and forever!”

Namaste in vibration with Happiness within us!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Daily Quotes Η Αφύπνιση του Ρόδου της Καρδιάς!/The Awakening of the Rose of the Heart!

daily-quotes-fotini-kechagia-the-awakening-of-the-rose-of-the-heart

Σήμερα συντονιζόμαστε εδώ, στο Ρόδο της Καρδιάς και εκπέμπουμε με πρόθεση Αγάπη, Θεϊκή Αγάπη, Ανιδιοτελή Αγάπη! Αγάπη που θεραπεύει, Αγάπη που προσφέρει, Αγάπη που φροντίζει, Αγάπη που θρέφει, Αγάπη που γονιμοποιεί τις Καρδιές των ανθρώπων!

Το Ρόδο της Καρδιάς, είναι το Κέντρο της Θεϊκής Αγάπης μέσα μας! Το Ρόδο της Καρδιάς, το έχει κάθε άνθρωπος και όταν αυτό ενεργοποιηθεί, ο άνθρωπος νιώθει πλήρης, ευτυχής, νιώθει πως έχει όλα όσα χρειάζεται και είναι παρόν στην ζωή του! Παρατηρεί με ενθουσιασμό μικρού παιδιού και παράλληλα Σοφού Δασκάλου, κάθε λεπτομέρεια της ζωής, που ξεδιπλώνεται μπροστά του! Αυτός ο άνθρωπος είναι ενθουσιώδης! Αυτό-ανακαλύπτεται και ανακαλύπτει εκ νέου την ζωή και τους Νόμους της! Συχνά σκέφτεται “Είμαι εγώ που το δημιουργώ αυτό ή το δημιουργεί η Υπέρτατη Δύναμη ή μήπως έχει ξεκινήσει μία Θεϊκή Συνεργασία, που μου δείχνει τον δρόμο της Δημιουργίας;”

Το ανθισμένο Ρόδο Καρδιάς, κάνει την παρουσία του αισθητή, από εκατοντάδες εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, από τη γη, έτσι έλκει με φυσικότητα και άλλα ανθισμένα Ρόδα μέσα από το Σύμπαν και όλα τα Ρόδα μαζί, έρχονται κοντά το ένα στο άλλο και σχηματίζουν έναν Ακτινοβόλο Ανθισμένο Κύκλο, έναν όμορφο Κήπο, που έχει όλα τα χρώματα και όλα τα αρώματα του Ουρανού!

Η Οικογένεια των ανθισμένων Ρόδων της Καρδιάς, ξεκινά και εκπέμπει τότε συλλογικά, αυτό το Θαυμαστό, Θεϊκό Φως, που το κάθε ένα έχει στη Καρδιά, τότε ξεκινά η Συλλογική Ακτινοβολία προς τα έξω, προς την Ανθρωπότητα και ολόκληρη τη Γη! Με αυτό τον τρόπο, λαμβάνουν χώρα πολλά και όμορφα Φαινόμενα!

Οι Συνειδητότητες των ανθρώπων, που είναι έτοιμες,  ανοίγουν και απορροφούν αυτό το Φως! Αυτό το Φως, που δεν γίνεται αισθητό με τα γήινα μάτια, αλλά με το Ένα Μάτι, αυτό, που φωλιάζει στην περιοχή, ανάμεσα στα φρύδια! Έτσι έχουμε να μετράμε καθημερινά πολλά Θαύματα!

Όσοι είναι έτοιμοι, δέχονται με χαρά, αυτές τις Ακτινοβολίες των Ρόδων της Καρδιάς, επιτρέπουν στο Φως να κυλήσει μέσα τους, καθώς αυτό εισέρχεται σε Κύματα, λαμβάνοντας τους πιο όμορφους Σχηματισμούς, έχοντας Υπερκόσμια Χρώματα και όλος αυτός ο Θησαυρός, βρίσκει χώρο στην καρδιά, στο Ρόδο κάποιου ανθρώπου, που ξυπνά, που αφυπνίζεται από την λήθη και αναφωνεί “Ω! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραίο που είσαι Φως! Τι ωραίος και φωτεινός που είμαι και εγώ! Τι ωραία και φωτεινή που είναι η ζωή!”

Όταν συμβεί αυτό, γνωρίζουμε πως έχει επιτευχθεί, η Αφύπνιση του Ρόδου της Καρδιάς και έτσι η Οικογένεια των Ρόδων, χαμογελά, γεμάτη ικανοποίηση, που ακόμα ένας άνθρωπος, ξύπνησε στο Φως, που στα Α-λήθεια ο ίδιος είναι! Έπειτα Τα Ρόδα μαζεύουν σταδιακά και με τρυφερότητα την Ακτινοβολία τους  και έχουν για πάντα αυτόν, τον νεοφώτιστο και εκκολαπτόμενο Αναληφθέντα Διδάσκαλο, υπό την Εποπτεία τους, μέχρι να εκδηλώσει το Πλήρες Δυναμικό του και στην Γη και έτσι ειναι!

Νάμαστε μέσα στο Ρόδο της Καρδιάς μας!

Με Αγάπη και Εκτίμηση
Φωτεινή Κεχαγιά

Today we tune in to the Rose of our Heart and we emit with intention Love, Divine Love, Pure, Unconditional Love! Love that heals, Love that offers, Love that cares, Love that nourishes, Love that fertilizes the hearts of the human beings!

The Rose of the Heart is the Center of Divine Love within us! Every person has his own Rose of the Heart and when it’s activated, the person feels complete, happy, feels that he has everything that he needs and that he is present in his life! Then he is noticing every little detail of life with the excitement of a little kid and a Wise Teacher! He is noticing every little detail of life, that it’s unfolding itself in front of his eyes! This person full of enthusiasm! He is rediscovering himself and rediscovering life and its Laws! He often thinks “Is it me who creates all these or it’s been created by the Supreme Force or perhaps there is a Divine Cooperation, showing me the way of Creation?”

The blooming Rose of the Heart makes its presence obvious, from hundreds of millions of light years away in the Universe, so naturally it’s attracting other blooming Roses and all together, they come close to each other and form a Radiant Flower Circle, a beautiful Garden, which has all the colors and all the flavors of Heaven!

The Family of the Blooming Roses of the Heart, starts transmitting collectively, this admirable, Divine Light, which each one them has in its own heart. The Collective Radiation it’s embracing humanity and the whole planet Earth! With this way a lot of miracles are taking place each day!

The Consciousness of the people, who are ready, is opening up and starts absorbing the Radiation of the Roses of the Heart! This light, is not perceived by the earthly eyes, but with the One Eye, that nests in the area between the eyebrows!

Those who are ready, are accepting with joy, this Radiation of the Roses of the Heart, allowing the Light to flow inside of them, as it enters in form of Waves, taking the most beautiful Formations, having Cosmic Colors and all this Treasure finds space in the heart of a human being, who is awakening and he is making his transition, from the stage of forgetfulness to remembrance and then he exclaims “Oh! How beautiful! How beautiful! How beautiful you are Light! How beautiful and bright I am!  How beautiful and bright is life too!”

When this happens, we know that the Awakening of the Rose of the Heart is achieved and thus the Family of Roses, is smiling, full of satisfaction, because another person woke up in the Light, that he truly is! Afterwards The Roses gradually gather with tenderness their radiation and put this person, that neophyte and nascent Ascended Master, under their Supervision, until he express his full potential on Earth too and so it is!

Namaste in the Roses of Our Heart!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

Daily Quotes Η Μήτρα του Σύμπαντος!/The Matrix of the Universe!

daily-angel-fotini-kechagia-the-matrix-of-the-universe

Σήμερα, ημέρα ιδανική, για Θαύματα Αφθονίας και όταν λέω Θαύματα, εννοώ Ευλογημένες Συγκυρίες, όμως τι είναι οι Ευλογημένες Συγκυρίες, τι είναι τα Θαύματα και πώς δημιουργούνται αυτά;

Η αλήθεια είναι, πως κάθε ημέρα, κάθε  στιγμή και κάθε λεπτό, έχετε πρόσβαση στο Θαύμα! Βρίσκεστε διαρκώς σε αυτήν την Δημιουργική Διαδικασία, καθώς μέσα από τις σκέψεις σας και τα συναισθήματα σας, γονιμοποιείτε συνεχώς την Μήτρα του Σύμπαντος!

Κάθε σκέψη και το συναίσθημα, που παράγει αυτή, είναι και ένας σπόρος! Με τον σπόρο σας αυτόν, γονιμοποιείτε την Μήτρα του Σύμπαντος! Η διαδικασία που ακολουθείται, έπειτα από το Σύμπαν, είναι πάντα ίδια, όπως σε κάθε Θηλυκό και εκτελείται σε τρία βήματα: 1) Σύλληψη, 2) Κυοφορία, 3) Γέννα, δηλαδή Υλοποίηση!

Κάθε φορά που σκέφτεστε κάτι, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, δημιουργείτε ένα συναίσθημα, έναν κραδασμό, στον ίδιο σας τον εαυτό, στο εσωτερικό σας Σύστημα και Δίκτυο.  Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται η ψυχολογία σας. Ναι, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Η ψυχολογία σας έχει σχετίζεται πάντα, με την ποιότητα των σκέψεών σας, γιατί οι θετικές σκέψεις, παράγουν θετικά συναισθήματα και επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία σας και οι αρνητικές σκέψεις, παράγουν αρνητικά συναισθήματα και επηρεάζουν αρνητικά της ψυχολογίας σας και έτσι είναι.

Σε αυτήν την δημιουργική διαδικασία, της σκέψης-συναισθήματος-γονιμοποίησης του Σύμπαντος και εν τέλει Υλοποίησης, βρίσκεστε κάθε ημέρα, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό. Ο ανθρώπινος νους, δεν σταματά ποτέ να σκέφτεται και με αυτόν τον τρόπο, δεν σταματά ποτέ να αισθάνεται και με αυτόν τον τρόπο, δεν σταματά ποτέ να γονιμοποιεί το Σύμπαν και με αυτό το τρόπο, δεν σταματά να δέχεται τα αποτελέσματα των δράσεων του, ως υλοποιήσεις, πίσω σε εκείνον. Μέσα από κάθε του δράση, δέχεται την αντίστοιχη αντίδραση, δηλαδή αποτέλεσμα, δηλαδή υλοποίηση.  Η υλοποίηση είναι απλά η αντίδραση του Σύμπαντος, στην δράση του ανθρώπου και έτσι είναι!

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερη Αφθονία, σκεφτείτε περισσότερο την Αφθονία, αισθανθείτε περισσότερο την Αφθονία, ενεργοποιήστε το Δίκτυο Αφθονίας μέσα σας και εκπέμψτε προς το Σύμπαν το σήμα σας, γονιμοποιώντας το με Αφθονία! Το Σύμπαν θα δεχθεί τον Σπόρο σας, θα περάσει από τα Στάδια Υλοποίησης και θα σας φέρει τις υλοποιήσεις σας. Σπέρνετε Αφθονία, θερίζετε Αφθονία. Είναι ο Νόμος και έτσι λειτουργεί.

Αν δεν σας αρέσει η πραγματικότητα σας, μπορείτε να την αλλάξετε! Εσείς είσαστε οι δημιουργοί της Πραγματικότητας σας!  Πώς να αλλάξετε την πραγματικότητα σας;  Αλλάζοντας τις σκέψεις σας, να λοιπόν πώς μπορεί κάποιος, να υλοποιήσει για τον εαυτό του περισσότερες συγκυρίες Χαράς, Ευτυχίας, Αφθονίας, Συντροφικής Αγάπης, Επιτυχίας και ό,τι άλλο επιθυμεί! Αυτός είναι ο τρόπος, σκέφτεται αυτό που θέλει, το νιώθει, το εκπέμπει, γονιμοποιεί το Σύμπαν και δέχεται πίσω, αυτό που ο ίδιος εξέπεμψε.

Τώρα που γνωρίζετε αυτό, είναι στα χέρια σας να εφαρμόσετε, όσα ειπώθηκαν και να δημιουργήσετε συνειδητά, την ζωή που επιθυμείτε και σας αξίζει να ζήσετε και όχι τη ζωή, που σας έχουν υποδείξει τρίτοι.

Έπειτα από αυτά που ειπώθηκαν, μπορεί τώρα να συνειδητοποιείτε ότι μπορείτε να σταματήσετε να γκρινιάζετε, διότι η γκρίνια είναι ενέργεια χαμηλού κραδασμού και προέρχεται από αντίστοιχες χαμηλό κραδασμικές σκέψεις και παράγει αντίστοιχα συναισθήματα χαμηλού κραδασμού, οπότε μπορείτε να φανταστείτε, πως μοιάζει ο σπόρος σας και με τι ποιότητα και κραδασμό γονιμοποιείτε την Μήτρα του Σύμπαντος, οπότε γνωρίζετε και τι θα λάβετε ως αποτέλεσμα!

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερα, εστιάστε θετικά, εστιάστε στα περισσότερα και λάβετε πίσω, αυτό που εκπέμψατε!

Αν είσαστε έτοιμοι να λάβετε περισσότερα τώρα, παρά παρακαλώ γράψε από κάτω:

“Είμαι έτοιμος να λάβω περισσότερα! Συντονίζομαι τώρα με την Δόνηση της Ευλογιάς μέσα μου!  Ξεκινώ τώρα και σκέφτομαι θετικά και μέσα από τις ευλογημένες μου σκέψεις και τα ευλογημένα μου συναισθήματα, εκπέμπω την δόνηση της Ευλογίας, πρώτα προς τον εαυτό μου και έπειτα προς όλο τον κόσμο, ολόκληρη την Ανθρωπότητα και τον πλανήτη Γη! Η ενέργεια της Ευλογιάς, που εκπέμπεται τώρα μέσα από την ύπαρξη μου και την καρδιά μου, γονιμοποιεί θετικά τη Μήτρα του Σύμπαντος και μου φέρει πίσω Ευλογημένες Συγκυρίες και Θαύματα, για εμένα και την οικογένεια μου! Τώρα συνειδητοποιώ, πως όπως μέσα έτσι και έξω! Όπως επάνω, έτσι και κάτω και έτσι είναι! Ευχαριστώ  προκαταβολικά, για τα Θαύματα, που μόλις δημιούργησα συνειδητά και πρόκειται να λάβω!”

Να είμαστε πάντα μέσα στο Κέντρο της Σοφίας μας.

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

Today is an ideal day code for Miracles of Abundance and when I say Miracles, I mean moments of divine synchronicity, but what does this mean, what are the Miracles and how we create them?

The truth is that every day, every moment and every minute, you can create your own Miracles! You are constantly in this creative process, because with your thoughts and feelings, you are constantly fertilizing the Matrix of the Universe!

Every thought and feeling, which is produced by you, is a seed! With this seed, you are fertilizing the Matrix of the Universe! The procedure is always the same, as in any Feminine Entity and performed in three steps: 1) Capture, 2) Gestation, 3) Birth or simply Manifestation!

Every time you think of something, whatever it is, your thought creates a feeling, a vibration, that it’s been activated and transmitted through your internal system and network. This has a great and instant impact to your psychology. Yes, this is how it works. Your psychology is always associated with the quality of the thoughts, that you make. Positive thoughts produce positive emotions and positive emotions affect positively your psychology. Negative thoughts produce negative emotions and negative emotions affect negatively your psychology and so it is.

In this creative process of thinking-feeling-fertilizing the Matrix of the Universe and finally having your manifestations, you are finding yourselves every day, every moment and every minute. The human mind never stops thinking, never stops producing feelings, never stops fertilizing the Matrix of the Universe and never stops accepting the results of its own actions, as manifestations. Each manifestation is simply the reaction of the Universe to the previous human action and so it is.

If you want to receive more Abundance, think more about Abundance, feel more the energy of Abundance, activate with intention the network of Abundance within you and emit to the Universe your signal, fertilizing it with Abundance! The Universe will accept your Seed, will go through the stages of manifestation and will bring to you exactly what you have transmitted. Sow Abundance, reap Abundance. This is the law and that’s how it works.

If you do not like your reality, you can change it! You are the creators of your own reality! How to change your reality? By changing your thoughts, feelings and seeds! This is how someone can manifest for himself all the blessed circumstances of Joy, Happiness, Abundance, Love, Success and everything else that he/she is wishing for! This is the way, think what you want, feel it, emit it, fertilize the Matrix of the Universe and receive back exactly what you have offered.

Now that you know it, it is up to you to apply, what was said before and create consciously the life that you want and you deserve to live, and not the life, that other people want you to live.

After of what it has been said, you can now realize that you can stop whining about your life, because first of all, whining is a low vibrational energy and is derived from low vibrational thoughts and is producing corresponding emotions, of low vibration, so you can easily imagine how your seed looks like and with what quality and vibration you are fertilizing the Matrix of the Universe, so you know what you will receive as a result, of the previous procedure!

If you want to receive more, focus on positive thoughts, focus on Abundance and get back what you sent out!

If you are ready to receive more now, please write below:

“I am ready to receive more! I now coordinate myself with the vibration of Bliss within me! I now start thinking positively and through my blessed thoughts, i create blessed feelings and i emit the vibration of Bliss, first to myself and then to the whole world, the whole of humanity and the planet Earth! The energy of Bliss is now transmitted through my existence and my heart and that’s how i fertilize positively the Matrix of the Universe and the Universe is bringing back to me blessed circumstances, divine synchronicities and Miracles, for me and my family! Now I realize, that as inside, so outside! As above, so below, and so it is! Thank you in advance for the Miracles, that i have created consciously and i am going to receive! ”

Namaste always in the Wisdom Center within.

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Daily Quotes Υπόσχεση Αγάπης Εαυτού!/Self Love Promise!

daily-quotes-fotini-kechagia-self-love-promise

Βλέπετε ήδη τις ευλογημένες αλλαγές και μιλάω κυρίως για τις αλλαγές μέσα σας! Συμβαίνουν ήδη και έτσι είναι! Καθημερινά, απαλλάσεστε από τα ποσοστά φόβου, που κουβαλούσατε από μία προηγούμενη εμπειρία, από την γέννα ή ακόμα και από μία προηγούμενη ζωή και αυτά είναι θαυμάσια νέα!

Εστιάστε μέσα σας! Διαπιστώστε τις αλλαγές, που λαμβάνουν χώρα! Σήμερα τα πράγματα γίνονται ακόμα περισσότερο ξεκάθαρα, από ότι ήταν εχθές! Κάθε ημέρα εξελίσσεστε! Ναι! Δεν είσαστε οι ίδιοι άνθρωποι, που ήσαστε εχθές! Είσαστε διαφορετικοί! Αυτό σημαίνει το να πηγαίνεις με την ροή!

Είμαστε εδώ, για να αλλάζουμε, για να προχωράμε, για να αποχαιρετάμε παλαιά κομμάτια του εαυτού, παλαιούς φόβους και έτσι να απομακρύνουμε τα εμπόδια, εμείς και όχι κάποιος άλλος, διότι εμείς, είμαστε οι μόνοι, που δημιουργούμε την πραγματικότητα μας, μέσα από τις σκέψεις μας και τα συναισθήματα μας!

Απαλλαχθείτε από την σκέψη, ότι τα πάντα μένουν ίδια ή ότι η ζωή είναι στάσιμη ή ότι οι άνθρωποι, δεν αλλάζουν, διότι αυτό δεν είναι αλήθεια! Η Αλήθεια είναι ότι βρίσκεστε μόνιμα σε κίνηση, μέσα σας και έξω σας! Αν δεν σας αρέσει η τροπή, που έχουν πάρει τα πράγματα στην ζωή σας, έως τώρα, αλλάξτε κατεύθυνση! Πώς; Σκεφτείτε διαφορετικά, σκεφτείτε περισσότερο θετικά και αναπάντεχα θα αισθανθείτε διαφορετικά, θα αισθανθειτε περισσότερο θετικά, διότι η σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συναίσθημα και μαζί δημιουργούν την πραγματικότητα, που ζούμε και έτσι είναι!

Αποφασίστε και κάνετε τα όνειρα σας πραγματικότητα και αν δεν είσαστε ακόμα έτοιμοι, για τόση ευτυχία, είναι εντάξει αυτό, πάρετε τον χρόνο σας! Απλά δεσμευτείτε προς τον εαυτό σας, ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατό, κάθε ημέρα, για εσάς τους ίδιους! Μία υπόσχεση αγάπης! Μόνο εσείς μπορείτε να την δώσετε αυτή την υπόσχεση! Μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε τις σκέψεις σας και τα συναισθήματα σας! Μόνο εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε την πραγματικότητα σας και έτσι είναι!

Αν είσαστε έτοιμοι να βάλετε τα δυνατά σας, μέσα στην καθημερινότητα σας, για να βελτιώσετε τον τρόπο που σκέφτεστε, την ψυχολογία σας και την ζωή σας, γράψτε από κάτω:

“Αυτή την στιγμή, αποφασίζω να κάνω το καλύτερο δυνατό για εμένα, μέσα στην ημέρα μου! Αγαπημένε μου εαυτέ, υπόσχομαι να σου φέρομαι καλύτερα, να σε φροντίζω περισσότερο, να σε βοηθήσω να νιώσεις νοητική και ψυχική γαλήνη, κάνοντας καλύτερες επιλογές! Υπόσχομαι να σε βοηθήσω με τις σπουδές σου, τα ταλέντα σου, την συντροφική σου ζωή, την επαγγελματική σου επιτυχία και το Μονοπάτι σου! Σου υπόσχομαι εαυτέ μου, πως δεν θα σταματήσω την προσπάθεια, μέχρι να σε δω να χαμογελάς και να νιώθεις αληθινή ευτυχία! Δεν θα σταματήσω την προσπάθεια, για εσένα, μέχρι να σε δω να λαμβάνεις από την ζωή, αυτά που αληθινά σου αξίζουν! Από σήμερα ξεκινάμε μία νέα πορεία! Μπαίνουμε σε Τροχιά Ευτυχίας! Εγώ και εσύ εαυτέ μου, ως Μονάδα πια, μία ευλογημένη Μονάδα, που κοιτάζει μόνο το ευλογημένο τώρα και το θαυμαστό μέλλον, που μας περιμένει! Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι πλήρως! Σε τιμώ και σε συγχωρώ για όλα τα λάθη του παρελθόντος! Είσαι ελεύθερος να ευτυχήσεις! Είμαστε ελεύθεροι να ευτυχήσουμε! Είμαστε μαζί σε αυτό και έτσι είναι!”

Νάμαστε μέσα στην ευλογία της Παρούσας Στιγμής, της Θεϊκής Συγκυρίας, των Θαυμάτων!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

You are seeing already the blessed changes, that are taking place and I speak mainly about the changes inside of you! They are already happening and so it is! Everyday, you manage to release amounts of fear, fear that you have been carried from a previous experience, from birth, or even from a previous life and these are great news!

Ffocus on these changes, that are happening within you! Be aware of them! Today, things are become even more clear, than they were yesterday! Every day you take a little step and you manage to go even further! You are constantly evolving! Yes! You are not the same person, that you were yesterday! You are a different person! This is what we call “Go with the flow!” You already going with the flow! It is already happening and so it is!

We are here to change, to move forward, to set free old parts of the self, old fears and thus to remove the obstacles, that we and not someone else, put them on our way!  We are the only ones that we create our reality, through our thoughts and our feelings!

Get rid of the thought that everything remains the same, or that life is stagnant or that people do not change, because this is not true! The truth is that you are constantly in motion, within you and outside you! If you do not like your life, your experiences and the way that have taken things in your life so far, change direction! How? Think different, think more positively and unexpectedly feel different, you will feel more positive, because the thought is inseparable from emotion and together they create the reality, that we live in and so it is!

Decide to make your dreams come true and if you are not yet ready for so much happiness, it is okay, take your time! Just commit to yourself that you will do the best, that you can, every day, for yourself! Give a promise of love to yourself! Only YOU can give this promise! Only YOU can change your thoughts and your feelings! Only YOU can create your reality and so it is!

If you are ready to try your best, in your daily life, to improve the way that you think, your psychology and your life, write below:

“Right now, I decide to do the best for me in my every day life! Dear Self, I promise to  treat you better, to take care of you, to help you feel mentally and emotional tranquility, by making better choices! I promise to help you with your studies, your talents, your love life, your career success and your Path! I promise dear Self, that i will not stop trying until i will see you smiling and feeling true happiness! I will never stop trying for you, until i will see that you receive from life, what you truly deserve! From today we begin a new Journey ! We are beginning the Journey of inner Happiness! Me and you my beloved Self, as a Unit , one blessed Unit, looking just the blessed present moment and the miraculous future that is waiting us! I love you and I accept you completely! I honor you and i forgive you for all the mistakes of the past! You are free to be HAPPY! We are free to be HAPPY! We are in this together and so it is!”

Namaste in the blessing of the Present Moment, of the Divine Synchronicity, of Miracles!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

12 Ζώδια και Αγγελική Καθοδήγηση-Δεκέμβριος 2017! Πάρτε το Μάθημα μου!

Daily Live Day #76 Αλλάξτε τη ζωή σας με τη βοήθεια των Αγγέλων Φωτεινή Κεχαγιά