Daily Quotes Πηγαίνοντας με τη Ροή!/Going with the flow!

 

Daily Quotes

Μπορεί να βρίσκεστε σε εκείνο το σημείο, όπου χρειάζεται να πάρετε κάποιες αποφάσεις, έτσι ώστε να φέρετε τις επιθυμητές αλλαγές στην ζωή σας. Μπορεί να χρειάζεται να συνδεθείτε περισσότερο με την καρδιά σας και λιγότερο με τον νου σας, έτσι ώστε να νιώσετε περισσότερο την Εσωτερική σας Καθοδήγηση. Μπορεί να χρειάζεται να βρεθείτε για λίγο στη φύση και να αλλάξετε την ρουτίνα σας. Μπορείτε να κάνετε όλα τα παραπάνω ή ένα από αυτά, έτσι ώστε να νιώσετε δυνατοί, αναγεννημένοι και έτοιμοι, για τις ευλογημένες αλλαγές, που έρχονται! Όλα είναι καλά και όλα μπορείτε να τα καταφέρέτε και έτσι είναι!

Μην αντιστέκεστε στην αλλαγή, πηγαίνετε με τη ροή! Όταν αντιστέκεστε, δημιουργείτε περισσότερη δυσκολία, περισσότερα εμπόδια, περισσότερο πόνο!

Αν θέλετε να τελειώνετε με την δυσκολία, πηγαίνετε με την ευκολία! Αν θέλετε να τελειώνετε με τα εμπόδια, πηγαίνετε με τη ροή! Αν θέλετε να τελειώνετε με τον πόνο, πηγαίνετε με την αγάπη! Αγκαλιάστε κάθε πιθανή αλλαγή! Πείτε “Έλα αλλαγή! Γνωρίζω πως θέλεις το καλό μου! Έλα στην ζωή μου! Σε καλοδέχομαι τώρα!” και έπειτα αφήστε κάθε ανάγκη, για έλεγχο! Αφήστε κάθε ανάγκη, για να ορίσετε τα πάντα και απλά αφεθείτε στη ζωή και στην όμορφη ροή της! Πηγαίνετε μαζί της και θα δείτε, πως θα σας οδηγήσει στα πιο όμορφα και ευλογημένα μέρη και έτσι είναι! Δείξτε εμπιστοσύνη! Έχετε Πίστη! Όλα πηγαίνουν καλά και έτσι είναι!

Νάμαστε στη Πίστη μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

You may be at that point, where you need to make some decisions so you can bring the desired changes in your life. You may need to connect more with your heart and less with your mind, so you can listen more clearly your Inner Guidance. You may need to go for a while in the nature and change your routine. You can do all the above or one of them, so that you feel strong, reborn and ready, for the blessed changes that are about to come! Everything is good and you can do it and so it is!

Do not resist to change, go with the flow! When you resist, you create more difficulty, more obstacles, more pain!

If you want to end with the difficulties, go ahead with ease! If you want to end with the obstacles, go with the flow! If you want to end with the pain, embrace love! Embrace every possible change! You can say “Come change into my life, come! I know you want to benefit me! Come into my life, I welcome you now!” and then leave any need for control! Leave any need to control everything and just let it go, let everything on the hands of life and go with the beautiful flow! See how life will lead you to the most beautiful and blessed places and so it is! Show Trust! You have Faith! Everything goes well and so it is!

Namaste in our Faith!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

Advertisements

Daily Quotes Η Δύναμη του Τώρα!/The Power of now!

%ce%b7-%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Δεν υπάρχει καμία άλλη στιγμή, τόσο σημαντική, όσο το “τώρα”, γιατί; Διότι είναι η μόνη στιγμή, που μπορείτε να είσαστε παρόντες, να συντονιστείτε με την Καρδιά σας, με την Καρδιά του Σύμπαντος, να σκεφτείτε τι θέλετε, να το νιώσετε, να εκπέμψετε τον κραδασμό του Αιτήματος σας και έπειτα να αφεθείτε, νιώθοντας την γλυκιά προσμονή, απολαμβάνοντας τη διαδρομή, έως ότου, έχετε στα χέρια σας, αυτό, που ζητήσατε και έτσι είναι!

Το Παρελθόν, ήταν πολύ σημαντικός Δάσκαλος, για εσάς! Δείτε πόσο εκπληκτικοί και εξελιγμένοι, είσαστε τώρα! Συγχαρητήρια! Τα έχετε πάει περίφημα! Αποδεχθείτε το παρελθόν σας και όλες τις επιλογές! Είναι εντάξει! Μπορείτε να το κάνετε αυτό! Αν σας είναι δύσκολο, αν νιώθετε τύψεις, ντροπή ή οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα χαμηλού κραδασμού και αυτό είναι εντάξει. Τώρα αγαπάτε τον εαυτό σας και σίγουρα δεν θα κάνατε “αυτό” ή “εκείνο”, που κάνατε χρόνια πρίν! Μπορείτε να συγχωρήσετε τον εαυτό σας και  να προχωρήσετε. Είναι εντάξει, όλα είναι εντάξει και να θυμάστε, πως ό,τι κι αν έγινε, τα πάντα συμβαίνουν σωστά, σοφά και δίκαια, σύμφωνα με τους Νόμους της Ζωής και το Ανώτερο Καλό σας!

Αφήστε το παρελθόν, στο παρελθόν και φέρτε με πρόθεση την εστίαση σας, στο εδώ και στο τώρα! Η παρούσα στιγμή, έχει δύναμη, καθώς είναι η μόνη, διαθέσιμη στις υλοποιήσεις και στα Θαύματα! Κανένας δεν μπορεί να πάει μερικά χρόνια πίσω, για να κάνει μία υλοποίηση! Αυτό που έγινε, έγινε και τελείωσε! Αφήστε το παρελθόν, εκεί που ανήκει, στο παρελθόν και καθώς το κάνετε αυτό και θα φέρνετε ολοένα και περισσότερο συνεδειτά τη προσοχή σας στο “Τώρα”, τόσα περισσότερα, θα μπορείτε να κατορθώνετε και έτσι είναι!

Νάμαστε στο τώρα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

There is no other moment, as important as it is the “now” moment! Why? Because it is the only moment that you can be present, tune in with your Heart, with the Heart of the Universe, think what you want, feel it, emit the vibration of your Request, and then let go, feeling the sweet expectation , enjoying the journey, until you have, what you have asked for and that how it is!

The Past, it is a very important Teacher, for you! See how wonderful and developed person you are now! Congratulations! You’ve done it! Accept your past and all your choices! It is ok! You can do this! If it’s hard for you, if you feel remorse, shame or any other low vibrational feeling, that’s okay too. Now that you love yourself, you certainly would not do what you did years before! You can forgive yourself and move on. It’s okay, everything it’s ok and remember that whatever happens, is happening correctly, wisely and fairly, according to the Laws of Life and Your Highest Good!

Leave the past in the past and bring with intention your focus on the here and now moment! The present moment, it has power, as it is the only one, that gives us access to great manifestations and miracles! No one can go a few years back, in the past, iin order to make a manifestation! What happened was done and it is ended! Leave the past, where it belongs, in the past and as you do this and you are bring your attention to “Now,” you are going to achieve so much more and so it is!

Namaste in the “Now”

With appreciation and gratitude

Fotini Kehagia

 

Daily Motivation-Πάρε τη Δύναμη στα Χέρια σου!

Daily Quotes Αγγελικός Διαλογισμός!/Angelic Meditation!

%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3

“Οι εργάτες του Φωτός καλούνται σε καθημερινό Αγγελικό Διαλογισμό, καθαρισμού των Τσάκρα. Το κανάλι επικοινωνίας πρέπει να καθαρίζεται, να συντονίζεται και να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο, έτσι ώστε οι αγαπημένες οντότητες του Φωτός, να βρίσκουν ανοιχτούς ενεργειακούς δρόμους και να τους δίνεται η δυνατότητα να μεταδίδουν το υπέρλαμπρο, θεραπευτικό φως, από την καρδιά του Θεού απευθείας στις καρδιές μας.

Οι Φύλακες Άγγελοι, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Αναληφθέντες Δάσκαλοι και οι Γαλαξιακοί Θεραπευτές είναι εδώ και σου ζητούν να θυμηθείς τον Σκοπό της ενσάρκωσης σου στο πλανητικό πεδίο Γη.

“Θυμήσου, αφυπνίσου, είμαστε εδώ και θα σου παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και προστασία. Η ώρα της Πνευματικής σου Αφύπνισης έχει φτάσει. Άνοιξε την καρδιά σου προς εμάς. Σε αγαπάμε!”

Φως και απεριόριστη αγάπη.
Namaste.

Ο κάθε ένας από εμάς, καλείται να διαλογίζεται καθημερινά, αφιερώνοντας 5 λεπτά στη διαδικασία καθαρισμού των τσάκρα, η οποία είναι η εξής:

Ο καθένας ξεχωριστά, θα βρίσκει ένα ήσυχο μέρος στο σπίτι του, θα ζητά να μην τον ενοχλήσει κανείς για 5 λεπτά. Στον χώρο αυτό, μπορείς να βάλεις μια χαλαρωτική μουσική, ώστε να σε βοηθήσει να αλλάξεις γρήγορα κατάσταση συνειδητότητας, αφήνοντας πίσω τα άγχη και τις έγνοιες της καθημερινής σου ζωής για λίγο. Μπορείς να ανάψεις ένα αρωματικό στικ ή ένα κεράκι, καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργειακά τον χώρο και αφιερώνοντας τον στους Αγγέλους. Βάλε την πρόθεση να συνδεθείς μαζί τους και να δεχτείς τη θεραπεία τους.

Κάθισε αναπαυτικά σε μια καρέκλα, με την σπονδυλική σου στήλη όρθια και τα χέρια σου ακουμπισμένα στους μηρούς με τις παλάμες να κοιτούν προς τα πάνω, προς τον ουρανό, συμβολικά δηλώνοντας ότι είσαι ανοιχτός προς τις θεραπευτικές ενέργειες, που θα σου φέρουν οι Άγγελοι.

Κλείσε τα μάτια. Πάρε 2,3 βαθιές, χαλαρωτικές ανάσες και παρατήρησε τις σκέψεις σου. Μην τις κρίνεις. Πάρε θέση παρατηρητή. Χαλάρωσε. Όλες οι σκέψεις είναι καλές. Μην τις κρίνεις.

Κάλεσε κοντά σου νοερά, με μια σκέψη, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για να σου προσφέρει την ύψιστη Προστασία του. Πες:

“Αγαπημένε Αρχάγγελε Μιχαήλ, σε καλώ κοντά μου τώρα και σου ζητώ να τοποθετήσεις τον Χρυσό Προστατευτικό σου Τρούλο πάνω από εμένα, πάνω από τα άτομα τις οικογένειας μου, πάνω από το σπίτι μου, πάνω από κάθε άνθρωπο και σπίτι στο πλανήτη καθώς και όλη τη Γαία, τώρα. Σε ευχαριστώ”.

Οραματίσου πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει τοποθετήσει τον Χρυσό του Τρούλο, πάνω από εσένα και πάνω από όποιον άλλον έχεις συμπεριλάβει στη σκέψη σου. Παρατήρησε πως ο Αρχάγγελος Μιχάηλ, έχει δημιουργήσει επιπλέον, για τον κάθε έναν από εσάς, μια μπλε ενεργειακή κάψουλα Προστασίας, μέσα στην οποία σας έχει τοποθετήσει. Αυτή την κάψουλα δεν μπορεί να τη διαπεράσει, καμία αρνητική σκέψη, ενέργεια ή σκεπτομορφή, ή οντότητα χαμηλού κραδασμού. Είσαι ασφαλής.

Αφού τώρα πια έχεις την ύψιστη Προστασία, ζήτα από τον ισχυρότερο Αρχάγγελο Θεραπευτή, τον Αρχάγγελο Ραφαήλ να έρθει κοντά σου τώρα με μια σκέψη όπως:

“Αγαπημένε Αρχάγγελε Ραφαήλ, σε παρακαλώ να έρθεις κοντά μου τώρα, για να θεραπεύσεις, να  εξαγνίσεις, να συντονίσεις και να ευθυγραμμίσεις τα τσάκρα μου τώρα. Σε ευχαριστώ”.

Μπορείς σε αυτό το σημείο να οραματιστείς πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, στέκεται δεξιά σου και σου κρατά το χέρι, ενώ ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, στέκεται μπροστά σου. Δες πως έχει τοποθετήσει τα χέρια του στους ώμους σου, καθώς σου περνάει τις θεραπευτικές του ενέργειες, μέσα στο υλικό σου σώμα.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Οραματίσου πως ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, έχει κατεβάσει μια λευκή στήλη φωτός που τώρα διαπερνά το τσάκρα της κεφαλής, σταδιακά κατεβαίνει στο το τρίτο μάτι, έπειτα στο τσάκρα του λαιμού, στο τσάκρα της καρδιάς, του ηλιακού πλέγματος, των γεννητικών οργάνων και τέλος στο τσάκρα της βάσης.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Αυτή η λευκή στήλη φωτός, έχει παρασύρει κάθε ενεργειακή βρωμιά, που υπήρχε στα τσάκρα σου. Τώρα μπορείς να ζητήσεις τη βοήθεια της Μητέρας Γης, ζήτα της να λάβει τα ενεργειακά αυτά κατάλοιπα και να τα οδηγήσει στον πυρήνα της, για να τα κάψει στη Φωτιά που καίει εκεί.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Ευχαρίστησε την Μητέρα Γη, για την βοήθεια της. Φέρε τώρα την εστίαση σου στον Αρχάγγελο Ραφαήλ και αφού τον ευχαριστήσεις θερμά, μέσα από την καρδιά σου, για την θεραπεία, που σου πρόσφερε, τον αποχαιρετάς στέλνοντας του Αγάπη και Φως. Το ίδιο κάνεις και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, για την Προστασία που σου πρόσφερε, έτσι του στέλνεις Αγάπη και Φως.

Τώρα επιστρέφεις στον τρισδιάστατο κόσμο όπου ζεις, γεμάτος θετική ενέργεια, ανανεωμένος, σαν να πήρες ένα ευεργετικό υπνάκο, έτοιμος για μια ακόμη υπέροχη μέρα στον πλανήτη Γη.

Ανοίγεις τα μάτια σου, χαμογελάς και νιώθεις υπέροχα. Χαίρεσαι πολύ που είχες την πρώτη σου συνειδητή επαφή με τους Αρχαγγέλους. Μια νέα εποχή ξεκινά στη ζωή σου!Μια εποχή γαλήνης, ισορροπίας και Αγγελικής Αγάπης και Προστασίας!

Namaste στην Αρχαγγελική Αγάπη, Προστασία και Βοήθεια!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

“The Lightworkers are called to a daily angelic meditation, in order to purify their Chakras. The channel of communication must be cleansed, coordinated and strengthened more and more, so that the loving entities of Light, can find open energy paths, that will give them the opportunity to transmit the superlative, healing light, from the heart of God directly to our hearts.

Guardians Angels, Angels, Archangels, Ascended Masters, and Galactic Therapists are here to ask you to remember the Purpose of Your Incarnation on planet Earth.

“Remember, awake, we are here, and we will offer you help and protection! The time of your Spiritual Awakening has arrived, open your heart to us, we love you!”

Light and unlimited love.
Namaste.

Each of us is called to meditate daily, devoting 5 minutes to the process of purifying the chakras, which is as follows:

Everyone will find a quiet place in his/her house, he/she will ask not to be disturbed for 5 minutes. In this space, you can listen to a relaxing music, that will help you change the state of your consciousness quickly, leaving behind the stresses and worries of your everyday life for a while. You can light up a fragrant stick or a candle, clearing the space in this way and dedicating it to the Angels. Put the intention to connect with them and accept their treatment.

Sit back on a chair with your spine upright and your hands resting on the thighs with your palms facing up to the sky, symbolically stating that you are open to the healing energies that the Angels will bring to you.

Close your eyes. Take 2.3 deep, relaxing breaths and observe your thoughts. Do not judge them. Take an observer position. Relax. All thoughts are good. Do not judge them.

Call with a thought upon Archangel Michael to offer you his highest Protection. Tell:

“Beloved Archangel Michael, I call you now and ask for you to put a Gold Dome for protection over me, over my family, over my home, over every person in this world and over the planet, and all Gaia, now, thank you!”

Imagine that Archangel Michael has already placed the Gold Dome of protection above you and above whoever you have included in your thoughts. Notice that Archangel Michael, has created also a Blue Energy Protection Capsule in which he has placed you. This capsule can not penetrated by no negative thought, energy or low-vibration entity. You’re safe.

Now that you have the highest protection, ask for the most powerful Archangel Healer, Archangel Raphael, to come close to you, with a simple thought like:

“Beloved Archangel Raphael, please come to me now, to heal, purify, coordinate and align my chakras, thank you in advance!”

You can now visualize that Archangel Michael is standing on your right side and that he is holding your hand, while Archangel Raphael us standing in front of you. See with your inner eyes, that Archangel Raphael has placed his hands on your shoulders, as he is passing his healing energies, into your physical body.

Pause for as long as necessary.

Imagine that Archangel Raphael has downloaded from the Skies, a white column of light, that it is now passing through your head chakra, gradually descending to the third eye chakra, then to the chakra of the throat, the chakra of the heart, the solar plexus, the sacred and finally the chakra of the basis.

Pause for as long as necessary.

This white column of light has drawn any energy dirt that existed in your chakras. Now you can ask for the help of Mother Earth. Ask her to take these energy residues and lead them to her core, to burn them to the Fire that burns there.

Pause for as long as necessary.

Thank Mother Earth for her help. Now bring your focus to Archangel Raphael, and since you warmly thank him, through your heart, for the healing, that he offered you, say goodbye to him by sending him Love and Light. You are doing the same with Archangel Michael. Thank him for the Protection he has offered you and send him Love and Light.

Now you are returning to the three-dimensional world, where you live, full of positive energy, renewed, like you have just taken a beneficial nap, ready for another wonderful day on planet Earth!

You now open your eyes, you smile and you feel great! You are very happy, that you had your first conscious contact with the Archangels. A new era begins in your life! An era of serenity, balance and Angelic Love and Protection!

Namaste in the Archangelic Love, Protection and Help!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

Daily Quotes Τα Κύματα της Κάθαρσης!/The Waves of Purge!

%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Βρισκόσαστε εδώ, για να θριαμβεύσετε! Βρισκόσαστε σε αυτόν τον κόσμο, για να λάμψετε, για να μοιραστείτε το φως σας, τη μοναδική σας ακτινοβολία και έτσι είναι! Αυτός είναι ο Σκοπός της ζωής σας, να λάμπετε και να μοιράζετε το φως της καρδιάς σας, με το μοναδικό τρόπο, που εσείς γνωρίζετε, μέσα από τα ταλέντα σας, μέσα από το σώμα σας, μέσα από την ύπαρξή σας!

Θεραπεύστε τώρα και τα τελευταία τραύματα! Τα κύματα της Κάθαρσης έχουν σηκωθεί, για εσάς και για ολόκληρη την ανθρωπότητα, εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, εδώ και αιώνες, εδώ και χιλιετίες!

Θεραπεύστε τώρα και τα τελευταία τραύματα! Δεν χρειάζεται άλλο να πονάτε! Μπορείτε να παραδώσετε όλο τον πόνο, όλο τον φόβο! Μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα και καθώς εσείς κάνετε αυτό, παράλληλα και ταυτόχρονα και άλλοι άνθρωποι συντονίζονται μαζί σας και αποφασίζουν και εκείνοι να θεραπεύσουν τα τελευταία τους τραύματα και να ξεκινήσουν να ζουν μία ζωή στο Φως, όπως ακριβώς και εσείς!

Παλαιότερα είχατε μία εικόνα για τον εαυτό πολύ διαφορετική, από την εικόνα που έχετε σήμερα. Σήμερα εκτιμάτε τον εαυτό σας περισσότερο και αυτά είναι θαυμάσια νέα! Σήμερα επιλέγετε να εστιάσετε στο φως μέσα σας, στο φως που εσείς είσαστε και αυτό είναι ότι σοφότερο, που πράξετε ποτέ, καθώς είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να σας οδηγήσει στην Πηγή της Αγάπης, της Σοφίας και της Δύναμης, που βρίσκεται στην Καρδιά σας, στο Κέντρο της ύπαρξής σας και έτσι είναι!

Σήμερα εκτιμάτε τον εαυτό σας περισσότερο και αγαπάτε τον εαυτό σας περισσότερο και φροντίζετε τον εαυτό σας περισσότερο και αγκαλιάζετε τον εαυτό σας περισσότερο και αποδέχεστε τον εαυτό σας περισσότερο και περνάτε όμορφα με τον εαυτό σας παρέα! Σήμερα που έχετε κατορθώσει όλα αυτά, πόσο υπερήφανοι νιώθετε για τον εαυτό σας;

Θυμάστε τις εποχές, που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, που δεν αγαπούσε τον εαυτό σας αρκετά, δεν φροντίζετε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν αγκαλιάζετε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν περνούσατε όμορφα με τον εαυτό σας και έπρεπε συνεχώς να βρίσκεστε κοντά σε άλλους ανθρώπους. Θυμάστε όλες αυτές τις εποχές και πόσο δύσκολες ήταν αυτές, καθώς το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η έλλειψη, ο πόνος, η απόρριψη, με άλλα λόγια ο φόβος.

Από τότε έχετε κάνει μεγάλα βήματα! Έχετε προχωρήσει πολύ! Έχετε εξελιχθεί και είμαστε υπερήφανοι για εσάς, για τον καθένα ξεχωριστά! Το Πνεύμα καταγράφει με λεπτομέρεια, όλα σας τα κατορθώματα, σε κάθε ζωή, σε κάθε εμπειρία, σε κάθε ενσάρκωση και έτσι αποθηκεύεται αυτός ο Θησαυρός των Κατορθωμάτων, στο Αρχείο της Ψυχής σας!

Όταν αποφασίζετε, να παίξετε και πάλι, να βρεθείτε στο Παιχνίδι των Τριών Διαστάσεων της γης, τότε συμβουλεύεστε το Αρχείο της Ψυχής σας, για να επιλέξετε σοφά, πού ακριβώς θα ενσαρκωθείτε, ποιοι θα είναι οι γονείς σας, τα αδέρφια σας, οι φίλοι σας, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, τα κατοικίδιά σας, οι δάσκαλοι σας, το σχολείο σας, οι συμμαθητές σας, η εργασία σας, οι συνεργάτες σας, το σπίτι σας, το σώμα σας, οι δοκιμασίες σας, οι ευκολίες σας, τα δώρα σας και οι ανταμοιβές σας.

Σας κοιτάζουμε και σας χαιρόμαστε, διότι ό,τι κι αν έχει συμβεί, στη προσωπική σας ζωή, βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Κέντρο της Καρδιάς σας και έτσι μπορείτε και έχετε Πρόσβαση σε αυτό, που τώρα προσφέρουμε σε σας, με τόση Αγάπη! Υλικό φερμένο από τον Ήλιο!

Νάμαστε στον Κεντρικό Ήλιο μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

You are here to triumph! You are in this world, to shine, to share your light, your unique radiation, and so it is! This is the Purpose of your life!  The Purpose of your life is to shine and share the light of your heart, in the unique way that you know, through your talents, through your body, through your being!

Heal now the last wounds! The waves of Purge have been raised up for you and for all mankind for years, decades, for centuries, for millennia!

Heal now the last wounds! You have no longer the need to hurt! You can let all the pain, all the fear go! You can do this now, and as you do this, other people are also coordinating with you, and they also decide to heal, their last traumas and start living a life in the Light, just like you do!

Previously you had a very different image of yourself in comparison with the image, that you have today. Today you appreciate yourself more and these are wonderful news! Today you choose to focus on the light inside of you, in the light that you are and this is the most wise thing to do, as it is the only thing, that can lead you to the Source of Love, Wisdom and Power, which there is in your Heart , at the Center of Your Being and so it is!

Today you appreciate yourself more and you love yourself more and you care for yourself more and you embrace yourself more and you accept yourself more and you spend beautiful time with yourself! Now that you have done all of this, how proud do you feel about yourself?

You remember when things were different, when you did not love yourself enough, when you did not care enough about yourself, when you did not embrace yourself enough, when you did not accept yourself enough, when you did not spend good time with yourself and you had always the need to be close to other people. You remember all these times and how difficult these were, as the sovereign feeling was lack, pain, rejection, in other words, fear.

Since then you have made great changes! You’ve gone a long way! You have evolved and we are proud of you! The Spirit is keeping records in detail of all your accomplishments, in every life, in every experience, in every embodiment, and thus saves this Treasure in Your Soul Archive!

When you decide to play again, to find yourself in the Three Dimensions of the Earth, then you consult your Soul Archive, in order to choose wisely, where you will be incarnated, who your parents will be, your siblings, your friends, your partner, your children, your pets, your teachers, your school, your classmates, your colleagues, your work, your home, your body, your difficulties, your gifts and your rewards.

We look at you and we are happy for you, because whatever happens, in your personal life, you are always tuned to your Heart Center and that’s how you have access to what we are now offering you with so much Love! The Wisdom of the the Sun!

Namaste in the Central Sun within us!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

Daily Quotes 10 βήματα Υλοποίησης!/The 10 Steps of manifestation!

%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Ποιά είναι τα 10 σημαντικότερα βήματα Υλοποίησης; Τι θα πρέπει να κάνετε, για να δείτε τους στόχους, τα όνειρα σας, τις ευχές σας, να βγαίνουν αληθινά;

1. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον στόχο σας!

2.Θα πρέπει να είσαστε αποφασισμένοι να πετύχετε τον στόχο σας!

3.Θα πρέπει να επιμένετε!

4.Θα πρέπει η Πίστη σας να είναι τόσο μεγάλη, που με ένα σας νεύμα, να απομακρύνονται τα μεγαλύτερα βουνά!

5.Θα πρέπει να κρατάτε τους στόχους σας, για εσάς! Φροντίστε τους και καλλιεργήστε τους εσωτερικά, όταν θα έχετε κάνει τα πρώτα βήματα προς την επίτευξη τους, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε να μοιράζεστε τους στόχους σας και τα όνειρα σας, με τρίτους!

6.Θα πρέπει να πλαισιώνετε τον εαυτό σας με ανθρώπους, που πιστεύουν σε εσάς και που σας ενθαρρύνουν! Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σας, δεν πειράζει, ζητήστε την αγάπη και υποστήριξη του Πνεύματος και πιστέψτε εσείς σε εσάς! Αυτό είναι και το σημαντικότερο!

7.Τροφοδοτείστε τον εαυτό σας, με κάθε πιθανό, θετικό τρόπο! Χρησιμοποιήστε τα ταλέντα σας, για να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας! Χορέψτε, ζωγραφίστε, δημιουργήστε με κάθε τρόπο, οτιδήποτε σας εμπνέει, έτσι ώστε να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας, να συνεχίσει, μέχρι να επιτύχετε αυτό, που θέλετε!

8.Νιώστε με όλες σας τις αισθήσεις, ότι ο στόχος σας είναι ήδη μία πραγματικότητα! Γιορτάστε προκαταβολικά, για την επίτευξη του στόχου σας, στο εδώ και στο τώρα!

9.Ζήστε την καθημερινότητα σας, έχοντας ενεργή τη δόνηση του στόχου σας!

10.Αφεθείτε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Σύμπαντος, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο, ακράδαντη πίστη, πως όλα όσα ζητήσατε, έχουν ήδη συμβεί και ανοίξτε, για να λάβετε!

Νάμαστε στην Υλοποίηση!
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

The 10 most important steps of manifestation. What do you have to do, in order to see your goals and your dreams come true?

1. You should know your goal!

2.You should be determined to achieve your goal!

3.You should insist!

4.You should have great faith, so you can remove the biggest mountains!

5.You should keep your goals for you! Take care of them and cultivate them internally, once you have made the first steps toward achieving your goals, then you can start sharing them with others!

6.You should have all around you, people who believe in you and who encourage you! If you don’t have this kind of people people in your life, it’s ok, ask for the love and support of the Spirit and believe in you! This is the most important thing!

7. Feed yourself in every possible, positive way! Use your talents to encourage yourself! Dance, paint, create in every possible way, in order to inspire you and encourage yourself, to continue, until you achieve what you want!

8. Feel with all your senses that your goal is already a reality! Celebrate in advance the achievement of your goal in the here and now moment!

9. Live your everyday life, with your goal actively vibrating!

10. Trust and let yourself with confidence on the hands of the Universe, stating in this way, a strong belief, that everything you have asked for, has already happened and open up to receive!

Namaste in manifestation!
With appreciation and gratitude
Fotini Kehagia

Daily Quotes Μπορείτε να τα καταφέρετε!/You can do it!

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%ad

Μπορείτε να τα καταφέρετε και είναι Α-λήθεια και έτσι είναι!

Mπορεί κανένας άνθρωπος, έως τώρα, να μην σας είχε πει πόσο θαυμάσιος και υπέροχος και ταλαντούχος και όμορφος και καλός είσαστε, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι είσαστε όντως αυτός ο θαυμάσιος, υπέροχος και ταλαντούχος και όμορφος και καλός άνθρωπος, που εσείς είσαστε και έτσι είναι!

Εστιάστε στον Εαυτό σας, στο Κέντρο σας, στον Κρυμμένο Θησαυρό εντός σας και ανακαλύψτε πόσο σπουδαίοι είσαστε! Πείτε και ξανά πείτε στον εαυτό σας “Είμαι θαυμάσιος, είμαι υπέροχος, είμαι ταλαντούχος, είμαι όμορφος, είμαι καλός άνθρωπος και έτσι είναι!” ακόμα κι αν δεν σας το έχει πει ποτέ κανείς!

Κάνετε το αυτό, είτε έχετε καλή γνώμη για τον εαυτό σας, είτε όχι. Δεν έχει σημασία, αν πιστεύετε, πως είσαστε όλα αυτά που προείπαμε ή όχι. Αυτό που έχει σημασία, είναι η Α-λήθεια και η Α-λήθεια είναι ότι είσαστε Θαυμάσια Όντα, σε όλα τα Επίπεδα της Δημιουργίας, γιατί το λέμε αυτό; Διότι είσαστε η Ενσάρκωση του Θεϊκού και έτσι είναι! Αν η Θεϊκή Ενέργεια, που κατοικεί εντός σας, δεν είναι Θαυμάσια σε όλα τα Επίπεδα της Δημιουργίας, τότε τι μπορεί να είναι;

Κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός για το Πνεύμα! Κάθε άνθρωπος είναι Θαυμάσιος και Θαυμαστός και Θαυματουργός και Δημιουργός και η Ενσάρκωση του Θείου, για αυτό κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός για το Πνεύμα, διότι καθένας ξεχωριστά, είναι ακόμα μία Ενσάρκωση, εκείνης της Ενέργειας, που ονομάζεται Θεός ή Πνεύμα ή Ενέργεια ή Αγάπη ή Ενότητα ή όπως αλλιώς προτιμάτε να την αποκαλείτε εσείς.

Τώρα που έχουμε μοιραστεί μαζί σας αυτά, πόσο Θαυμάσιοι στα Α-λήθεια νιώθετε πως είσαστε; Πόσο σημαντικοί νιώθετε, πως είσαστε; Απόλυτα Θαυμάσιοι και Σημαντικοί και έτσι είναι!

Νάμαστε στον Πολύτιμο Εαυτό μας!
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

You can do it and so it is!

No matter if someone has ever told you, how wonderful and talented and handsome and good person you are, doesn’t change the fact that you are indeed this wonderful and talented and handsome and good person, who you are and so it is!

Focus on yourself, your center, the hidden treasure within you and discover how great you are! Say again and again to yourself, “I am wonderful, I am talented, I am beautiful, I am a good person and so it is!” Even if nobody has ever told you so!

Do this, whether you have a good opinion of yourself or not. It doesn’t matter, if you believe, that you are have the great person, that we have already told you, that you are. What matters is the truth and the truth is that you are wonderful beings at all levels of creation, why do we say that? Because you are the incarnation of the divine and so it is! If the divine energy, living within you, is not wonderful at all levels of creation, then what can it be?

Every person is important for Spirit! Every person is wonderful and a miracle maker and a miracle its self  and a creator and the incarnation of the divine; that’s why every person is important for Spirit, because each one you is another incarnation, of the energy, called God or Spirit or Energy or Love or Unity or as you otherwise prefer to call it yourself.

Now that we’ve shared these ideas with you, how wonderful do you feel about being you? How important do you feel? You are absolutely wonderful and important and so it is!

Namaste in our Precious Self!
With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

Daily Quotes Όλα όσα δεν κατανοείς!/ All things you don’t understand!

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%8c%cf%83%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%af%cf%82

Ας υποθέσουμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν, όπως ακριβώς θα θέλατε στη ζωή σας. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόσαστε σε ένα σημείο, όπου αισθάνεστε έλλειψη. Ας υποθέσουμε ότι πιστεύετε, ότι υπάρχει μία καλύτερη ζωή εκεί για εσάς, αλλά εξακολουθείτε να μην τη ζείτε. Ας υποθέσουμε ότι είσαστε στο Πνευματικό σας Μονοπάτι, ότι γνωρίζετε αρκετά, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθείτε να μην βλέπετε τη ζωή που γνωρίζετε πως σας αξίζει, να γίνεται εμπειρία. Α υποθέσουμε ότι εσείς αναρωτιέστε ξανά και ξανά:

“Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Μήπως το Σύμπαν δεν με ακούει; Μήπως εν τέλει η φιλοσοφία, που έχω υιοθετήσει, δεν έχει αποτελέσματα; Μήπως κάποιος με τιμωρεί; Μήπως όταν ανοίγω για να λάβω περισσότερα, νιώθω αρνητικές δυνάμεις να βάζουν εμπόδια στο δρόμο μου;” και άλλα τέτοια.

Θα συνεχίσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εσείς είσαστε οι Δημιουργοί της ζωής σας, θα συνεχίσουμε να σας το υπενθυμίζουμε, μέχρι να συνειδητοποιήσετε εις βάθος, τι ακριβώς σημαίνει.

Θεωρείτε ότι γνωρίζετε αρκετά; Θεωρείτε ότι επειδή βαδίζετε κάποια χρόνια πάνω στο Μονοπάτι σας, ότι τα έχετε μάθει όλα; Αν ήταν τόσο εύκολο, γιατί να είχατε την ευκαιρία, τόσων πολλών ζώων; Αν μπορούσε κάποιος να αντιληφθεί τις Μεγάλες Α-λήθειες, από την πρώτη στιγμή της ενσάρκωσης του στη Γη, γιατί να υπήρχε η εμπειρία της ζωής; για ποιο λόγο να είχε δημιουργηθεί ο πλανήτης Γη; Δεν υπήρχε κανένας λόγος, σωστά; Και έτσι είναι! Πάρτε τον χρόνο σας, καθώς εξελίσσεστε και λάβετε ως δεδομένο, ότι οι κατώτερη προσωπικότητά σας, η προσωπικότητα που ενσαρκώνετε, δεν γνωρίζει αρκετά ακόμη. Αυτό είναι ένα καλό σημείο, για να ξεκινήσετε. Πείτε ξανά και ξανά:

“Δεν γνωρίζω ακόμη αρκετά, αλλά είμαι πρόθυμος να μάθω περισσότερα! Είμαι πρόθυμος να εξελιχθώ! Είμαι πρόθυμος να ανακαλύψω τις Μεγάλες Α-λήθειες της ζωής!” και έπειτα δείτε τις Α-λήθειες να ξεκινούν να σας αποκαλύπτονται, στο βαθμό που μπορείτε να τις αγκαλιάσετε, να τις αποδεχτείτε, να τις κατανοήσετε.

Αγκαλιάζετε και αποδέχεστε μονάχα ό,τι μπορείτε να κατανοήσετε όταν δεν κατανοείτε κάτι, ό,τι κι αν είναι αυτό, επειδή είναι νέα πληροφορία για το νου σας, αντιστέκεστε σε αυτό και λέτε “Δεν σε γνωρίζω, τι είσαι εσύ; Εγώ που τα ξέρω όλα, εσένα πώς και δεν σε γνωρίζω; Δεν μπορεί να υπάρχεις, διότι δεν σε γνωρίζω!” Αυτό λέει ο κατώτερος νους, που νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα. Ό,τι δεν γνωρίζει, δεν το κατανοεί και όταν δεν το κατανοεί δεν το αγκαλιάζει, διότι δεν το έχει πρωτύτερα αποδεχτεί. Τώρα μπορείτε να αποδεχθείτε, ότι η προσωπικότητά σας δεν γνωρίζει όλες τις Α-λήθειες της ζωής και για αυτό ακριβώς το λόγο βρίσκεστε σε ενσάρκωση, για να ανακαλύψετε αυτές τις Α-λήθειες, για να γνωρίσετε περισσότερα, για να κατανοήσετε περισσότερα, για να αποδεχθείτε περισσότερα, για να αγκαλιάσετε περισσότερα και έτσι είναι.

Όταν συναντάτε μία νέα πληροφορία, ένα νέο δεδομένο, έναν νέο κραδασμό, μία νέα δόνηση, ένα νέο κύμα φωτός, ένα νέο ήχο, μία νέα γεύση, μία νέα υφή, όποια πληροφορία και να είναι αυτή, μην βιάζεστε να την απορρίψετε, μόνο και μόνο επειδή δεν την γνωρίζετε ως τώρα. Μην βιάζεστε να φοβηθείτε, αντίθετα πείτε:

“Τι είσαι εσύ; Πρώτη φορά σε βλέπω, δεν γνώριζα ως τώρα τίποτα για εσένα, δεν γνώριζα καν πως υπάρχεις, βέβαια το γεγονός ότι εγώ δεν γνώριζα πως υπάρχεις, δεν επηρεάζει τη δική σου ύπαρξη, υπόσταση, δόνηση και φως, διότι τώρα διαπιστώνω, πως υπάρχεις. Μπορεί να είναι εντυπωσιακό ότι υπήρχες, ακόμη κι αν δεν είχες κάνει την εμφάνισή σου στο νοητικό μου σώμα, παρόλα αυτά, θα κρατηθώ από την αγάπη και με τα μάτια της θα σε κοιτάξω, για να σε εξετάσω! Θέλω να δω τι είσαι κι αν μου κάνεις κι αν δεν μου κάνεις, με αγάπη θα σε ελευθερώσω και θα σε ευχαριστήσω, που έκανες έστω αυτήν, τη μικρή επίσκεψη, για να μου φανερωθείς. Σε ευχαριστώ, μόλις μου δίδαξες κάτι καινούργιο. Σου είμαι ευγνώμων για αυτό, θα το εξετάσω εκτενέστερα, σε αυτή ίσως και σε μερικές ακόμη ζωές και όταν πάρω την απόφαση μου, όταν πια θα είμαι σε θέση να σε κατανοήσω, τότε θα είμαι σε θέση να σε αποδεχτώ, τότε θα είμαι σε θέση να σε αγκαλιάσω, τότε θα είμαι σε θέση να σε αγαπήσω και εν τέλει οι δύο μαζί να γίνουμε Ένα ξανά, όπως στη Πηγή, όπως παλιά, όπως Επάνω έτσι και κάτω!”

Ναμαστε στην Αποδοχή μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

Let’s assume that things are not going the way you want in life. Let’s say that you are feeling that something is missing. Let’s suppose that you believe, that there is a better life there for you, but you still don’t experience it. Now lets suppose that you are on your Spiritual Path, that you know enough, but you still don’t see the life you know, that you deserve. Lets suppose, that you are wondering again and again:

“Why is this happening? Why the universe doesn’t listen to me? Is is that the philosophy that I have adopted doesn’t work? Does anyone punishes me? Why am i not receiving more? Are there any negative forces putting obstacles on my way?” etc.

We will continue to remind you, that you are the Creators of your own life, until you understand it in the depths of what it means.

Do you think that you know enough? Do you think that just because you are walking on your Path for a few years, that you have learned everything? If it is so easy, why do you have the opportunity, for so many incarnations? If one could perceive the Great Truths, from the very first moment of his/her incarnation on Earth, why do you have so many experiences? If it would be so easy, why should the planet Earth be created? There would be no reason, right? And so it is! Take your time, as you evolve and know, that the lower personality, that the person that you are incarnate, doesn’t know enough yet. This is a good point to get started. Say again and again:

“I am willing to discover the Great Truths of Life!” and then see the Truths begin to be revealed, to the extent that you can accept them and understand them.

You embrace and accept only what you can understand, when you do not understand something, whatever it is, it’s because it’s a new information about your mind and it is resisting and the mind says “I do not know what you are, this is strange, because I know everything! Why i don’t know anything about you? You cannot exist, because I do not know you! “This is what the lower mind says. What the mind doesn’t know or understand, cannot embrace. Now you can accept that your personality does not know everything in life, and this is the reason why you are in incarnation. You are in incarnation in order to discover the great Truths, to know more, to understand more, to accept and embrace more and so is.

When you find a new information, a new vibration, a new wave of light, a new sound, a new flavor, a new texture, any information, do not discard it because you don’t know it until now. Do not be in a hurry to be afraid of it, but say:

“What are you? it is the first time, that I see you. I didn’t even know your existence, of course, the fact that I did not know that you exist, does not affect your existence, your vibration and light, because now I see that you exist. It is impressive that you existed, although you hadn’t appeared in my mental body up to this moment. I will see you through the eyes of love and I will examine you! I want to see what you are and then  with love I will free you and thank you, for your visit and revelation. I am grateful for! I will examine you more extensively, perhaps in a few more lives, and when I will make my decision, when I will be able to understand you, then I will be able to to accept you, then I will be able to embrace you, then I will be able to love you and eventually the two of us will become one again, as above and below! ”

Namaste in our acceptance!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

Daily Quotes Το Κέντρο της Πίστης!/The Center of Faith!

daily-quotes-fotini-kechagia-the-center-of-faith

Πού έχετε την εστίαση σας; Τι περιμένετε να συμβεί; Τι πιστεύετε, πως είναι πιθανό να συμβεί; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις, που μπορείτε να θέτετε στον εαυτό σας καθημερινά, έτσι ώστε να συνειδητοποιείτε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε μέσα σας.

Τα σημεία στα οποία μπορείτε να βρίσκεστε είναι μόνο δύο:

α) Tο Κέντρο της γλυκιάς αναμονής των Θαυμάτων της ζωής σας, το Κέντρο της Πίστης

ή

β) Το Κέντρο της δυσπιστίας, της αμφιβολίας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, σε ποιο Κέντρο βρίσκεστε συντονισμένοι καθημερινά, καθώς η εστίαση αλλάζει, πολύ εύκολα και γρήγορα, μέσα από τις σκέψεις σας, έτσι την μία στιγμή, μπορεί να νιώθετε χαρά και να περιμένετε να συμβούν τα καλύτερα, αλλά λίγο αργότερα, επειδή συναντηθήκατε με εκείνο το πρόσωπο ή διαβάσατε εκείνη την είδηση ή θυμηθήκατε κάτι, που έχετε κάνει στο παρελθόν σας, η εστίαση σας αλλάζει και ξεκινάτε να έχετε την προσοχή σας σε ανθρώπους, γεγονότα και καταστάσεις, που δεν είναι ευχάριστα.

Όπως πολύ εύκολα και γρήγορα μπορείτε να βγείτε από το Κέντρο της Πίστης σας, άλλο τόσο εύκολα και γρήγορα, μπορείτε να επανέλθετε! Πώς να το κάνετε αυτό; Συνειδητοποιώντας που βρίσκεστε και αλλάζοντας τις σκέψεις σας με πρόθεση, για να βρεθείτε εκεί που θέλετε, μέσα σας και έξω σας! Αυτό ήταν! Έγινε και έτσι είναι!

Βρισκόμαστε σε ενσάρκωση, για να μάθουμε, για να εξελιχθούμε, για να αλλάζουμε συνεχώς και να γίνουμε, εν τέλει η καλύτερη δυνατή εκδοχή του Εαυτού μας! Βρισκόμαστε σε ενσάρκωση, για να γίνουμε οι Δάσκαλοι, που στ’ Α-λήθεια είμαστε! Βρισκόμαστε εδώ για να κυριαρχήσουμε, για να γίνουμε Μάστερς ξανά, όπως επάνω, έτσι και κάτω και έτσι είναι!

Νάμαστε στο Κέντρο του Μάστερ, που εμείς είμαστε!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

Where is your focus? What are you expecting? What do you think is likely to happen? These are some of the questions, that you can ask yourself everyday so you can realize where your focus is.

You can focus on:

a) The Center of Faith

or

b) The Center of Mistrust and Doubt.

It is important to know, in which center you are tuned in daily, because the focus  changes very easily and quickly through your thoughts, so at the moment, you may feel joyful and you may wait for the best to happen, but a little bit later, just because you met with that person or you read that story or you remember something you’ve done in the past, your focus is changing and you start to pay attention to people, facts and situations that are not pleasant.

As easily and quickly you can get out of the center of your faith, so fast and easily, you can come back! How do you do that? Realizing where you are and changing your thoughts with intent, to find where you want to focus on! That’s it! It is done and so it is!

We are in incarnation, in order to learn, to evolve, to constantly change and to become, ultimately, the best possible version of our Self! We are in incarnation, in order to become the Masters, who we truly are! We are here to dominate, to become Masters again, as above, so below and so it is!

Namaste at the Master Center whithin!

With appreciation and gratitude

Fotini Kehagia

 

Daily Quotes Γιατί έφυγες;/Why did you leave?

daily-quotes-fotini-kechagia-why-did-you-leave

Άνθρωποι έρχονται και άνθρωποι φεύγουν”, ρωτάτε “γιατί;” και εμείς απαντάμε “Επειδή ο Σκοπός έχει εκπληρωθεί!” και έτσι είναι!

Πολύ πριν βρεθείτε σε ενσάρκωση, έχετε επιλέξει τι ακριβώς θα γευτείτε στη ζωή, ποιές θα είναι οι δυσκολίες, ποιές οι χαρές, ποια τα Μαθήματα και Ανταμοιβές. Μέσα από την συμμετοχή σας στο Παιχνίδι της Ζωής και όλες αυτές τις εμπειρίες, που έχετε επιλέξει προσεχτικά και σοφά και δίκαια, σύμφωνα με τον Νόμο του Κάρμα και σύμφωνα, με όλους τους Νόμους της Δημιουργίας, επιλέγετε να έχετε μαζί σας Βοηθούς, επιλέγετε να έχετε μαζί σας Δασκάλους της Αγάπης και όταν λέμε Δασκάλους της Αγάπης, εννοούμε όλες αυτές τις σημαντικές οντότητες, μέρη του Εαυτού και αδερφές ψυχές, που θα συναντήσετε στη Γη, έτσι ώστε να αποπληρώσετε το Κάρμα σας μαζί τους και εκείνοι, μαζί σας και για να δώσετε την ευλογία σας σε εκείνους και εκείνοι σε εσάς και έτσι να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε, να κάνετε τα επόμενα λαμπερά σας βήματα στο Μονοπάτι της Αφύπνισης και έτσι είναι!

Κάθε σχέση, που δημιουργείτε στη Γη, είναι μία σχέση ιερή, όπως κι αν έχει εξελιχθεί αυτή, όποιο κι αν ήταν το αποτέλεσμα αυτής, όποιος κι αν ήταν ο άνθρωπος αυτός, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κι αν έλαβε χώρα, είτε είσαστε σε σχέση με τον άνθρωπο αυτόν τώρα, που διαβάζετε αυτό, είτε η σχέση σας, έχει ολοκληρωθεί με κάποιον τρόπο, είτε διότι αποφασίσατε να μην μιλάτε πια, είτε γιατί κάποιος πέρασε στην Άλλη Πλευρά, όπως και να έχει, όλες οι σχέσεις σας είναι ιερές, διότι ο Σκοπός, που υπηρετεί η εκάστοτε σχέση, που δημιουργήσατε στη ζωή σας, υπηρετεί την Αγάπη και το Φως, που εσείς είσαστε και ο άλλος άνθρωπος είναι, που και οι δύο είσαστε και έτσι είναι! Ο Σκοπός της σχέσης είναι ιερός! Ποιος είναι αυτός ο Σκοπός; Να Αφυπνιστείτε, να ξυπνήσετε από την λήθη και να γεννηθείτε εκ νέου, στην Αγάπη και στο φως, που εσείς στ’ Α-λήθεια είσαστε και έτσι είναι!

Αφού έχει έρθει εκείνος ο άνθρωπος στη ζωή σας και σας κάνει να αισθάνεστε θαυμάσια και να εξελίσσεστε και να ξεδιπλώνεστε και να ανακαλύπτεται εκ νέου τον Α-ληθινό, Θαυμάσιο και Θαυματουργό σας Εαυτό, γιατί έπειτα φεύγει; Γιατί δεν μένει; Τι πρέπει να μάθετε από αυτό; Και εμείς σας απαντάμε:

Ο Δάσκαλος της Αγάπης, ολοκλήρωσε την Αποστολή του στη ζωή σας και έτσι άνοιξε τα φτερά του, για νέους ορίζοντες, για νέες θαυμαστές εμπειρίες, για νέες Αποστολές Αφύπνισης, όπως ακριβώς έκανε με εσάς! Αφού ο Σκοπός Εκπληρωθεί, δεν υπάρχει λόγος, να είσαστε άλλο μαζί!”

Πολύ πριν ενσαρκωθείτε, όταν γράφατε τα Σενάρια της ζωής σας, είχατε επιλέξει να συναντηθείτε στον χώρο και στον χρόνο, στην συγκεκριμένη συντεταγμένη, για τόσο όσο χρειαζόσαστε, για να ανθίσετε και να λάμψετε! Όταν γράφατε τα σενάρια της ζωής σας και αποφασίσατε να αλληλό-βοηθηθείτε, ορίσατε την περίοδο του χρόνου, που θα περνούσατε μαζί, καθώς επίσης και την υπόλοιπη διαδρομή, του καθενός ξεχωριστά! Είσαστε εσείς που κάνετε την Επιλογή και κανένας άλλος!

Τι μπορεί να μάθει κάποιος από την ολοκλήρωση μίας σχέσης;

Μπορείτε να αγαπάτε, δίχως να προσδοκάτε από το αγαπημένο πρόσωπο, να είναι σε σχέση μαζί σας! Μπορείτε να αγαπάτε κάποιον είτε βρίσκεται σε ενσάρκωση, είτε όχι! Μπορείτε να επιτρέψετε στο αγαπημένο πρόσωπο να εξελιχθεί, προχωρώντας στη ζωή, όπως ο ίδιος το έχει επιλέξει! Μπορείτε να αγαπάτε ελεύθερα! Μπορείτε να αγαπάτε κάποιον, απλά επειδή όταν συντονίζετε την σκέψη σας, με αυτό το αγαπημένο πρόσωπο, νιώθετε να πλημμυρίζετε ευτυχία! Μπορείτε να αγαπάτε, απλά για να αγαπάτε και μπορείτε να στέλνετε τις Ευλογίες σας σε αυτό το αγαπημένο πρόσωπο, χωρίς να περιμένετε αντάλλαγμα, όπως ευχαριστώ, σε αγαπώ ή θέλω να σε παντρευτώ!

Θυμηθείτε:

Επιλέξατε τα πάντα πολύ πριν ενσαρκωθείτε. Επιλέξατε τους Δασκάλους της Αγάπης σας! Κάθε άνθρωπος είναι ιερός, κάθε σχέση είναι ιερή και κάθε σχέση υπηρετεί έναν Σκοπό, που είναι πάντα η Αφύπνιση! Ένας άνθρωπος φεύγει από την ζωή σας και εσείς από την δική του, όταν ο Σκοπός έχει εκπληρωθεί! Νιώστε ευγνωμοσύνη και απελευθερώστε τους Δασκάλους της Αγάπης, που πέρασαν από την ζωή σας, για να σας διδάξουν, πώς να αγαπάτε ελεύθερα, ανιδιοτελώς και ευλογημένα! Όλα είναι καλά! Περισσότεροι Δάσκαλοι Αγάπης, έρχονται σε εσάς τώρα!

Νάμαστε στον Δάσκαλο της Αγάπης μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

People come and people go“, you ask “why?” and we answer “because the Purpose is fulfilled!” And so it is!

Long before you find yourself in incarnation, you choose exactly what you will experience in life, what the challenges will be, the moments of joy, the lessons and the rewards. Through your participation in the Game of Life and all these experiences, you choose carefully and wisely and fairly, in accordance with the Law of Karma and in accordance with all the Laws of Creation, you choose to have Assistants, you choose to have your Masters of Love and when we say Masters of Love, we mean all these important entities, parts of the Self and soulmates, that you meet on Earth, in order to pay off your karma with them and they pay off their karma with you and move on and evolve and make your next brilliant steps on the Path of Awakening and so it is!

Every relationship you create on Earth, is a sacred relationship, whatever the kind of relationship or the result of it, whoever the person is, under any circumstances it took place, whether you are in relation with this person now or your relationship has been already completed, because you are separated physically or because he/she went to the other side of the Veil, all your relationships are sacred because the purpose, that this relationship is serving is sacred! This relationship is serving the Love and Light that you are and the other person is and you both are and so it is! The purpose of the relationship is sacred! Which is that Purpose? To wake up from oblivion and be born again in the love and light, that you truly are and so it is!

Once this person has come into your life and helped you to evolve and unfold and rediscover the true self of yours, your fabulous and miraculous Self, why they do have to leave? Why they are not staying by your side? What should you learn from this? and we say:

The Master of Love, has completed his/her Mission in your life and thus he/she has opened his wings, for new horizons, for new fun experiences, new Missions of Awakening, just as he/she did with you! After the purpose is fulfilled, there is no other reason for you to be together!

Long before you incarnate, when you wrote the scripts of your life, you have chosen to meet in space and time, in a specific “point”, for just enough time to blossom and shine! When you wrote the scripts of your life and decide to help each other, you set the period of time, that you would spend together, as well as the rest of the way, that you would take separately! You are you making the choice and no one else!

What can one learn from the completion of a relationship?
You can learn that you can love, without expecting from the other person, to be in relationship with you! You can learn that you can love someone, who is in incarnation or not! You learn that you can allow the loved one to evolve in life the way he/she wants! You can learn to love freely! You can learn to love someone, simply because when you tune your thinking in this loved person, you feel happiness! You can learn that you can love, just because you want to love, without waiting for return, “thank you”, “I love you” and “I want to marry you!”

Remember:

You have chosen everything long before you were incarnated. You chose the Masters of Love, that you meet during your incarnation! Every human being is sacred, every relationship is sacred and every relationship serves a purpose, which is always the Awakening! A person leaves from your life and your leave from his/her life, when the Purpose has been fulfilled! Feel gratitude and release the Masters of Love, who came into your life to teach you how to love unconditionally! Everything’s fine! More Teachers of Love, are now coming  by your side!

Namaste in the Master of Love within us!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

 

 

Daily Motivation-Έχω εγώ Σκοπό Ζωής;