ΑΚΟΥ ΕΝΩ ΚΟΙΜΑΣΑΙ-ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ-21 ΜΕΡΕΣ-ΥΓΕΙΑ-ΑΓΑΗ-ΑΦΘΟΝΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΖΩΗΣ!

7Η ΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ!