Σεβασμός! 🙏⭐🙏

Κάποιος σήμερα θα σεβαστεί τα όρια σου και θα σε θαυμάσει! ❤️🙏❤️