Daily Motivation-Η Λίστα της Ευγνωμοσύνης!

Advertisements

Daily Quotes Πηγαίνοντας με τη Ροή!/Going with the flow!

 

Daily Quotes

Μπορεί να βρίσκεστε σε εκείνο το σημείο, όπου χρειάζεται να πάρετε κάποιες αποφάσεις, έτσι ώστε να φέρετε τις επιθυμητές αλλαγές στην ζωή σας. Μπορεί να χρειάζεται να συνδεθείτε περισσότερο με την καρδιά σας και λιγότερο με τον νου σας, έτσι ώστε να νιώσετε περισσότερο την Εσωτερική σας Καθοδήγηση. Μπορεί να χρειάζεται να βρεθείτε για λίγο στη φύση και να αλλάξετε την ρουτίνα σας. Μπορείτε να κάνετε όλα τα παραπάνω ή ένα από αυτά, έτσι ώστε να νιώσετε δυνατοί, αναγεννημένοι και έτοιμοι, για τις ευλογημένες αλλαγές, που έρχονται! Όλα είναι καλά και όλα μπορείτε να τα καταφέρέτε και έτσι είναι!

Μην αντιστέκεστε στην αλλαγή, πηγαίνετε με τη ροή! Όταν αντιστέκεστε, δημιουργείτε περισσότερη δυσκολία, περισσότερα εμπόδια, περισσότερο πόνο!

Αν θέλετε να τελειώνετε με την δυσκολία, πηγαίνετε με την ευκολία! Αν θέλετε να τελειώνετε με τα εμπόδια, πηγαίνετε με τη ροή! Αν θέλετε να τελειώνετε με τον πόνο, πηγαίνετε με την αγάπη! Αγκαλιάστε κάθε πιθανή αλλαγή! Πείτε “Έλα αλλαγή! Γνωρίζω πως θέλεις το καλό μου! Έλα στην ζωή μου! Σε καλοδέχομαι τώρα!” και έπειτα αφήστε κάθε ανάγκη, για έλεγχο! Αφήστε κάθε ανάγκη, για να ορίσετε τα πάντα και απλά αφεθείτε στη ζωή και στην όμορφη ροή της! Πηγαίνετε μαζί της και θα δείτε, πως θα σας οδηγήσει στα πιο όμορφα και ευλογημένα μέρη και έτσι είναι! Δείξτε εμπιστοσύνη! Έχετε Πίστη! Όλα πηγαίνουν καλά και έτσι είναι!

Νάμαστε στη Πίστη μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

You may be at that point, where you need to make some decisions so you can bring the desired changes in your life. You may need to connect more with your heart and less with your mind, so you can listen more clearly your Inner Guidance. You may need to go for a while in the nature and change your routine. You can do all the above or one of them, so that you feel strong, reborn and ready, for the blessed changes that are about to come! Everything is good and you can do it and so it is!

Do not resist to change, go with the flow! When you resist, you create more difficulty, more obstacles, more pain!

If you want to end with the difficulties, go ahead with ease! If you want to end with the obstacles, go with the flow! If you want to end with the pain, embrace love! Embrace every possible change! You can say “Come change into my life, come! I know you want to benefit me! Come into my life, I welcome you now!” and then leave any need for control! Leave any need to control everything and just let it go, let everything on the hands of life and go with the beautiful flow! See how life will lead you to the most beautiful and blessed places and so it is! Show Trust! You have Faith! Everything goes well and so it is!

Namaste in our Faith!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

Daily Motivation-Τι να κάνεις αν φοβάσαι την Αγάπη;

Daily Quotes Η Δύναμη του Τώρα!/The Power of now!

%ce%b7-%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Δεν υπάρχει καμία άλλη στιγμή, τόσο σημαντική, όσο το “τώρα”, γιατί; Διότι είναι η μόνη στιγμή, που μπορείτε να είσαστε παρόντες, να συντονιστείτε με την Καρδιά σας, με την Καρδιά του Σύμπαντος, να σκεφτείτε τι θέλετε, να το νιώσετε, να εκπέμψετε τον κραδασμό του Αιτήματος σας και έπειτα να αφεθείτε, νιώθοντας την γλυκιά προσμονή, απολαμβάνοντας τη διαδρομή, έως ότου, έχετε στα χέρια σας, αυτό, που ζητήσατε και έτσι είναι!

Το Παρελθόν, ήταν πολύ σημαντικός Δάσκαλος, για εσάς! Δείτε πόσο εκπληκτικοί και εξελιγμένοι, είσαστε τώρα! Συγχαρητήρια! Τα έχετε πάει περίφημα! Αποδεχθείτε το παρελθόν σας και όλες τις επιλογές! Είναι εντάξει! Μπορείτε να το κάνετε αυτό! Αν σας είναι δύσκολο, αν νιώθετε τύψεις, ντροπή ή οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα χαμηλού κραδασμού και αυτό είναι εντάξει. Τώρα αγαπάτε τον εαυτό σας και σίγουρα δεν θα κάνατε “αυτό” ή “εκείνο”, που κάνατε χρόνια πρίν! Μπορείτε να συγχωρήσετε τον εαυτό σας και  να προχωρήσετε. Είναι εντάξει, όλα είναι εντάξει και να θυμάστε, πως ό,τι κι αν έγινε, τα πάντα συμβαίνουν σωστά, σοφά και δίκαια, σύμφωνα με τους Νόμους της Ζωής και το Ανώτερο Καλό σας!

Αφήστε το παρελθόν, στο παρελθόν και φέρτε με πρόθεση την εστίαση σας, στο εδώ και στο τώρα! Η παρούσα στιγμή, έχει δύναμη, καθώς είναι η μόνη, διαθέσιμη στις υλοποιήσεις και στα Θαύματα! Κανένας δεν μπορεί να πάει μερικά χρόνια πίσω, για να κάνει μία υλοποίηση! Αυτό που έγινε, έγινε και τελείωσε! Αφήστε το παρελθόν, εκεί που ανήκει, στο παρελθόν και καθώς το κάνετε αυτό και θα φέρνετε ολοένα και περισσότερο συνεδειτά τη προσοχή σας στο “Τώρα”, τόσα περισσότερα, θα μπορείτε να κατορθώνετε και έτσι είναι!

Νάμαστε στο τώρα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

There is no other moment, as important as it is the “now” moment! Why? Because it is the only moment that you can be present, tune in with your Heart, with the Heart of the Universe, think what you want, feel it, emit the vibration of your Request, and then let go, feeling the sweet expectation , enjoying the journey, until you have, what you have asked for and that how it is!

The Past, it is a very important Teacher, for you! See how wonderful and developed person you are now! Congratulations! You’ve done it! Accept your past and all your choices! It is ok! You can do this! If it’s hard for you, if you feel remorse, shame or any other low vibrational feeling, that’s okay too. Now that you love yourself, you certainly would not do what you did years before! You can forgive yourself and move on. It’s okay, everything it’s ok and remember that whatever happens, is happening correctly, wisely and fairly, according to the Laws of Life and Your Highest Good!

Leave the past in the past and bring with intention your focus on the here and now moment! The present moment, it has power, as it is the only one, that gives us access to great manifestations and miracles! No one can go a few years back, in the past, iin order to make a manifestation! What happened was done and it is ended! Leave the past, where it belongs, in the past and as you do this and you are bring your attention to “Now,” you are going to achieve so much more and so it is!

Namaste in the “Now”

With appreciation and gratitude

Fotini Kehagia

 

Daily Motivation-Πάρε τη Δύναμη στα Χέρια σου!

Daily Quotes Αγγελικός Διαλογισμός!/Angelic Meditation!

%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3

“Οι εργάτες του Φωτός καλούνται σε καθημερινό Αγγελικό Διαλογισμό, καθαρισμού των Τσάκρα. Το κανάλι επικοινωνίας πρέπει να καθαρίζεται, να συντονίζεται και να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο, έτσι ώστε οι αγαπημένες οντότητες του Φωτός, να βρίσκουν ανοιχτούς ενεργειακούς δρόμους και να τους δίνεται η δυνατότητα να μεταδίδουν το υπέρλαμπρο, θεραπευτικό φως, από την καρδιά του Θεού απευθείας στις καρδιές μας.

Οι Φύλακες Άγγελοι, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Αναληφθέντες Δάσκαλοι και οι Γαλαξιακοί Θεραπευτές είναι εδώ και σου ζητούν να θυμηθείς τον Σκοπό της ενσάρκωσης σου στο πλανητικό πεδίο Γη.

“Θυμήσου, αφυπνίσου, είμαστε εδώ και θα σου παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και προστασία. Η ώρα της Πνευματικής σου Αφύπνισης έχει φτάσει. Άνοιξε την καρδιά σου προς εμάς. Σε αγαπάμε!”

Φως και απεριόριστη αγάπη.
Namaste.

Ο κάθε ένας από εμάς, καλείται να διαλογίζεται καθημερινά, αφιερώνοντας 5 λεπτά στη διαδικασία καθαρισμού των τσάκρα, η οποία είναι η εξής:

Ο καθένας ξεχωριστά, θα βρίσκει ένα ήσυχο μέρος στο σπίτι του, θα ζητά να μην τον ενοχλήσει κανείς για 5 λεπτά. Στον χώρο αυτό, μπορείς να βάλεις μια χαλαρωτική μουσική, ώστε να σε βοηθήσει να αλλάξεις γρήγορα κατάσταση συνειδητότητας, αφήνοντας πίσω τα άγχη και τις έγνοιες της καθημερινής σου ζωής για λίγο. Μπορείς να ανάψεις ένα αρωματικό στικ ή ένα κεράκι, καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργειακά τον χώρο και αφιερώνοντας τον στους Αγγέλους. Βάλε την πρόθεση να συνδεθείς μαζί τους και να δεχτείς τη θεραπεία τους.

Κάθισε αναπαυτικά σε μια καρέκλα, με την σπονδυλική σου στήλη όρθια και τα χέρια σου ακουμπισμένα στους μηρούς με τις παλάμες να κοιτούν προς τα πάνω, προς τον ουρανό, συμβολικά δηλώνοντας ότι είσαι ανοιχτός προς τις θεραπευτικές ενέργειες, που θα σου φέρουν οι Άγγελοι.

Κλείσε τα μάτια. Πάρε 2,3 βαθιές, χαλαρωτικές ανάσες και παρατήρησε τις σκέψεις σου. Μην τις κρίνεις. Πάρε θέση παρατηρητή. Χαλάρωσε. Όλες οι σκέψεις είναι καλές. Μην τις κρίνεις.

Κάλεσε κοντά σου νοερά, με μια σκέψη, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για να σου προσφέρει την ύψιστη Προστασία του. Πες:

“Αγαπημένε Αρχάγγελε Μιχαήλ, σε καλώ κοντά μου τώρα και σου ζητώ να τοποθετήσεις τον Χρυσό Προστατευτικό σου Τρούλο πάνω από εμένα, πάνω από τα άτομα τις οικογένειας μου, πάνω από το σπίτι μου, πάνω από κάθε άνθρωπο και σπίτι στο πλανήτη καθώς και όλη τη Γαία, τώρα. Σε ευχαριστώ”.

Οραματίσου πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει τοποθετήσει τον Χρυσό του Τρούλο, πάνω από εσένα και πάνω από όποιον άλλον έχεις συμπεριλάβει στη σκέψη σου. Παρατήρησε πως ο Αρχάγγελος Μιχάηλ, έχει δημιουργήσει επιπλέον, για τον κάθε έναν από εσάς, μια μπλε ενεργειακή κάψουλα Προστασίας, μέσα στην οποία σας έχει τοποθετήσει. Αυτή την κάψουλα δεν μπορεί να τη διαπεράσει, καμία αρνητική σκέψη, ενέργεια ή σκεπτομορφή, ή οντότητα χαμηλού κραδασμού. Είσαι ασφαλής.

Αφού τώρα πια έχεις την ύψιστη Προστασία, ζήτα από τον ισχυρότερο Αρχάγγελο Θεραπευτή, τον Αρχάγγελο Ραφαήλ να έρθει κοντά σου τώρα με μια σκέψη όπως:

“Αγαπημένε Αρχάγγελε Ραφαήλ, σε παρακαλώ να έρθεις κοντά μου τώρα, για να θεραπεύσεις, να  εξαγνίσεις, να συντονίσεις και να ευθυγραμμίσεις τα τσάκρα μου τώρα. Σε ευχαριστώ”.

Μπορείς σε αυτό το σημείο να οραματιστείς πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, στέκεται δεξιά σου και σου κρατά το χέρι, ενώ ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, στέκεται μπροστά σου. Δες πως έχει τοποθετήσει τα χέρια του στους ώμους σου, καθώς σου περνάει τις θεραπευτικές του ενέργειες, μέσα στο υλικό σου σώμα.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Οραματίσου πως ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, έχει κατεβάσει μια λευκή στήλη φωτός που τώρα διαπερνά το τσάκρα της κεφαλής, σταδιακά κατεβαίνει στο το τρίτο μάτι, έπειτα στο τσάκρα του λαιμού, στο τσάκρα της καρδιάς, του ηλιακού πλέγματος, των γεννητικών οργάνων και τέλος στο τσάκρα της βάσης.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Αυτή η λευκή στήλη φωτός, έχει παρασύρει κάθε ενεργειακή βρωμιά, που υπήρχε στα τσάκρα σου. Τώρα μπορείς να ζητήσεις τη βοήθεια της Μητέρας Γης, ζήτα της να λάβει τα ενεργειακά αυτά κατάλοιπα και να τα οδηγήσει στον πυρήνα της, για να τα κάψει στη Φωτιά που καίει εκεί.

Παύση για όσο χρειαστεί.

Ευχαρίστησε την Μητέρα Γη, για την βοήθεια της. Φέρε τώρα την εστίαση σου στον Αρχάγγελο Ραφαήλ και αφού τον ευχαριστήσεις θερμά, μέσα από την καρδιά σου, για την θεραπεία, που σου πρόσφερε, τον αποχαιρετάς στέλνοντας του Αγάπη και Φως. Το ίδιο κάνεις και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, για την Προστασία που σου πρόσφερε, έτσι του στέλνεις Αγάπη και Φως.

Τώρα επιστρέφεις στον τρισδιάστατο κόσμο όπου ζεις, γεμάτος θετική ενέργεια, ανανεωμένος, σαν να πήρες ένα ευεργετικό υπνάκο, έτοιμος για μια ακόμη υπέροχη μέρα στον πλανήτη Γη.

Ανοίγεις τα μάτια σου, χαμογελάς και νιώθεις υπέροχα. Χαίρεσαι πολύ που είχες την πρώτη σου συνειδητή επαφή με τους Αρχαγγέλους. Μια νέα εποχή ξεκινά στη ζωή σου!Μια εποχή γαλήνης, ισορροπίας και Αγγελικής Αγάπης και Προστασίας!

Namaste στην Αρχαγγελική Αγάπη, Προστασία και Βοήθεια!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

“The Lightworkers are called to a daily angelic meditation, in order to purify their Chakras. The channel of communication must be cleansed, coordinated and strengthened more and more, so that the loving entities of Light, can find open energy paths, that will give them the opportunity to transmit the superlative, healing light, from the heart of God directly to our hearts.

Guardians Angels, Angels, Archangels, Ascended Masters, and Galactic Therapists are here to ask you to remember the Purpose of Your Incarnation on planet Earth.

“Remember, awake, we are here, and we will offer you help and protection! The time of your Spiritual Awakening has arrived, open your heart to us, we love you!”

Light and unlimited love.
Namaste.

Each of us is called to meditate daily, devoting 5 minutes to the process of purifying the chakras, which is as follows:

Everyone will find a quiet place in his/her house, he/she will ask not to be disturbed for 5 minutes. In this space, you can listen to a relaxing music, that will help you change the state of your consciousness quickly, leaving behind the stresses and worries of your everyday life for a while. You can light up a fragrant stick or a candle, clearing the space in this way and dedicating it to the Angels. Put the intention to connect with them and accept their treatment.

Sit back on a chair with your spine upright and your hands resting on the thighs with your palms facing up to the sky, symbolically stating that you are open to the healing energies that the Angels will bring to you.

Close your eyes. Take 2.3 deep, relaxing breaths and observe your thoughts. Do not judge them. Take an observer position. Relax. All thoughts are good. Do not judge them.

Call with a thought upon Archangel Michael to offer you his highest Protection. Tell:

“Beloved Archangel Michael, I call you now and ask for you to put a Gold Dome for protection over me, over my family, over my home, over every person in this world and over the planet, and all Gaia, now, thank you!”

Imagine that Archangel Michael has already placed the Gold Dome of protection above you and above whoever you have included in your thoughts. Notice that Archangel Michael, has created also a Blue Energy Protection Capsule in which he has placed you. This capsule can not penetrated by no negative thought, energy or low-vibration entity. You’re safe.

Now that you have the highest protection, ask for the most powerful Archangel Healer, Archangel Raphael, to come close to you, with a simple thought like:

“Beloved Archangel Raphael, please come to me now, to heal, purify, coordinate and align my chakras, thank you in advance!”

You can now visualize that Archangel Michael is standing on your right side and that he is holding your hand, while Archangel Raphael us standing in front of you. See with your inner eyes, that Archangel Raphael has placed his hands on your shoulders, as he is passing his healing energies, into your physical body.

Pause for as long as necessary.

Imagine that Archangel Raphael has downloaded from the Skies, a white column of light, that it is now passing through your head chakra, gradually descending to the third eye chakra, then to the chakra of the throat, the chakra of the heart, the solar plexus, the sacred and finally the chakra of the basis.

Pause for as long as necessary.

This white column of light has drawn any energy dirt that existed in your chakras. Now you can ask for the help of Mother Earth. Ask her to take these energy residues and lead them to her core, to burn them to the Fire that burns there.

Pause for as long as necessary.

Thank Mother Earth for her help. Now bring your focus to Archangel Raphael, and since you warmly thank him, through your heart, for the healing, that he offered you, say goodbye to him by sending him Love and Light. You are doing the same with Archangel Michael. Thank him for the Protection he has offered you and send him Love and Light.

Now you are returning to the three-dimensional world, where you live, full of positive energy, renewed, like you have just taken a beneficial nap, ready for another wonderful day on planet Earth!

You now open your eyes, you smile and you feel great! You are very happy, that you had your first conscious contact with the Archangels. A new era begins in your life! An era of serenity, balance and Angelic Love and Protection!

Namaste in the Archangelic Love, Protection and Help!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

Daily Motivation-Ο Νόμος της Έλξης!

Daily Quotes Τα Κύματα της Κάθαρσης!/The Waves of Purge!

%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Βρισκόσαστε εδώ, για να θριαμβεύσετε! Βρισκόσαστε σε αυτόν τον κόσμο, για να λάμψετε, για να μοιραστείτε το φως σας, τη μοναδική σας ακτινοβολία και έτσι είναι! Αυτός είναι ο Σκοπός της ζωής σας, να λάμπετε και να μοιράζετε το φως της καρδιάς σας, με το μοναδικό τρόπο, που εσείς γνωρίζετε, μέσα από τα ταλέντα σας, μέσα από το σώμα σας, μέσα από την ύπαρξή σας!

Θεραπεύστε τώρα και τα τελευταία τραύματα! Τα κύματα της Κάθαρσης έχουν σηκωθεί, για εσάς και για ολόκληρη την ανθρωπότητα, εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, εδώ και αιώνες, εδώ και χιλιετίες!

Θεραπεύστε τώρα και τα τελευταία τραύματα! Δεν χρειάζεται άλλο να πονάτε! Μπορείτε να παραδώσετε όλο τον πόνο, όλο τον φόβο! Μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα και καθώς εσείς κάνετε αυτό, παράλληλα και ταυτόχρονα και άλλοι άνθρωποι συντονίζονται μαζί σας και αποφασίζουν και εκείνοι να θεραπεύσουν τα τελευταία τους τραύματα και να ξεκινήσουν να ζουν μία ζωή στο Φως, όπως ακριβώς και εσείς!

Παλαιότερα είχατε μία εικόνα για τον εαυτό πολύ διαφορετική, από την εικόνα που έχετε σήμερα. Σήμερα εκτιμάτε τον εαυτό σας περισσότερο και αυτά είναι θαυμάσια νέα! Σήμερα επιλέγετε να εστιάσετε στο φως μέσα σας, στο φως που εσείς είσαστε και αυτό είναι ότι σοφότερο, που πράξετε ποτέ, καθώς είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να σας οδηγήσει στην Πηγή της Αγάπης, της Σοφίας και της Δύναμης, που βρίσκεται στην Καρδιά σας, στο Κέντρο της ύπαρξής σας και έτσι είναι!

Σήμερα εκτιμάτε τον εαυτό σας περισσότερο και αγαπάτε τον εαυτό σας περισσότερο και φροντίζετε τον εαυτό σας περισσότερο και αγκαλιάζετε τον εαυτό σας περισσότερο και αποδέχεστε τον εαυτό σας περισσότερο και περνάτε όμορφα με τον εαυτό σας παρέα! Σήμερα που έχετε κατορθώσει όλα αυτά, πόσο υπερήφανοι νιώθετε για τον εαυτό σας;

Θυμάστε τις εποχές, που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, που δεν αγαπούσε τον εαυτό σας αρκετά, δεν φροντίζετε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν αγκαλιάζετε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό σας αρκετά, που δεν περνούσατε όμορφα με τον εαυτό σας και έπρεπε συνεχώς να βρίσκεστε κοντά σε άλλους ανθρώπους. Θυμάστε όλες αυτές τις εποχές και πόσο δύσκολες ήταν αυτές, καθώς το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η έλλειψη, ο πόνος, η απόρριψη, με άλλα λόγια ο φόβος.

Από τότε έχετε κάνει μεγάλα βήματα! Έχετε προχωρήσει πολύ! Έχετε εξελιχθεί και είμαστε υπερήφανοι για εσάς, για τον καθένα ξεχωριστά! Το Πνεύμα καταγράφει με λεπτομέρεια, όλα σας τα κατορθώματα, σε κάθε ζωή, σε κάθε εμπειρία, σε κάθε ενσάρκωση και έτσι αποθηκεύεται αυτός ο Θησαυρός των Κατορθωμάτων, στο Αρχείο της Ψυχής σας!

Όταν αποφασίζετε, να παίξετε και πάλι, να βρεθείτε στο Παιχνίδι των Τριών Διαστάσεων της γης, τότε συμβουλεύεστε το Αρχείο της Ψυχής σας, για να επιλέξετε σοφά, πού ακριβώς θα ενσαρκωθείτε, ποιοι θα είναι οι γονείς σας, τα αδέρφια σας, οι φίλοι σας, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, τα κατοικίδιά σας, οι δάσκαλοι σας, το σχολείο σας, οι συμμαθητές σας, η εργασία σας, οι συνεργάτες σας, το σπίτι σας, το σώμα σας, οι δοκιμασίες σας, οι ευκολίες σας, τα δώρα σας και οι ανταμοιβές σας.

Σας κοιτάζουμε και σας χαιρόμαστε, διότι ό,τι κι αν έχει συμβεί, στη προσωπική σας ζωή, βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Κέντρο της Καρδιάς σας και έτσι μπορείτε και έχετε Πρόσβαση σε αυτό, που τώρα προσφέρουμε σε σας, με τόση Αγάπη! Υλικό φερμένο από τον Ήλιο!

Νάμαστε στον Κεντρικό Ήλιο μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

You are here to triumph! You are in this world, to shine, to share your light, your unique radiation, and so it is! This is the Purpose of your life!  The Purpose of your life is to shine and share the light of your heart, in the unique way that you know, through your talents, through your body, through your being!

Heal now the last wounds! The waves of Purge have been raised up for you and for all mankind for years, decades, for centuries, for millennia!

Heal now the last wounds! You have no longer the need to hurt! You can let all the pain, all the fear go! You can do this now, and as you do this, other people are also coordinating with you, and they also decide to heal, their last traumas and start living a life in the Light, just like you do!

Previously you had a very different image of yourself in comparison with the image, that you have today. Today you appreciate yourself more and these are wonderful news! Today you choose to focus on the light inside of you, in the light that you are and this is the most wise thing to do, as it is the only thing, that can lead you to the Source of Love, Wisdom and Power, which there is in your Heart , at the Center of Your Being and so it is!

Today you appreciate yourself more and you love yourself more and you care for yourself more and you embrace yourself more and you accept yourself more and you spend beautiful time with yourself! Now that you have done all of this, how proud do you feel about yourself?

You remember when things were different, when you did not love yourself enough, when you did not care enough about yourself, when you did not embrace yourself enough, when you did not accept yourself enough, when you did not spend good time with yourself and you had always the need to be close to other people. You remember all these times and how difficult these were, as the sovereign feeling was lack, pain, rejection, in other words, fear.

Since then you have made great changes! You’ve gone a long way! You have evolved and we are proud of you! The Spirit is keeping records in detail of all your accomplishments, in every life, in every experience, in every embodiment, and thus saves this Treasure in Your Soul Archive!

When you decide to play again, to find yourself in the Three Dimensions of the Earth, then you consult your Soul Archive, in order to choose wisely, where you will be incarnated, who your parents will be, your siblings, your friends, your partner, your children, your pets, your teachers, your school, your classmates, your colleagues, your work, your home, your body, your difficulties, your gifts and your rewards.

We look at you and we are happy for you, because whatever happens, in your personal life, you are always tuned to your Heart Center and that’s how you have access to what we are now offering you with so much Love! The Wisdom of the the Sun!

Namaste in the Central Sun within us!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

 

Daily Motivation-Γιατί δεν έχει συμβεί ακόμη αυτό που θέλω;

Daily Quotes 10 βήματα Υλοποίησης!/The 10 Steps of manifestation!

%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%87%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac

Ποιά είναι τα 10 σημαντικότερα βήματα Υλοποίησης; Τι θα πρέπει να κάνετε, για να δείτε τους στόχους, τα όνειρα σας, τις ευχές σας, να βγαίνουν αληθινά;

1. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον στόχο σας!

2.Θα πρέπει να είσαστε αποφασισμένοι να πετύχετε τον στόχο σας!

3.Θα πρέπει να επιμένετε!

4.Θα πρέπει η Πίστη σας να είναι τόσο μεγάλη, που με ένα σας νεύμα, να απομακρύνονται τα μεγαλύτερα βουνά!

5.Θα πρέπει να κρατάτε τους στόχους σας, για εσάς! Φροντίστε τους και καλλιεργήστε τους εσωτερικά, όταν θα έχετε κάνει τα πρώτα βήματα προς την επίτευξη τους, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε να μοιράζεστε τους στόχους σας και τα όνειρα σας, με τρίτους!

6.Θα πρέπει να πλαισιώνετε τον εαυτό σας με ανθρώπους, που πιστεύουν σε εσάς και που σας ενθαρρύνουν! Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σας, δεν πειράζει, ζητήστε την αγάπη και υποστήριξη του Πνεύματος και πιστέψτε εσείς σε εσάς! Αυτό είναι και το σημαντικότερο!

7.Τροφοδοτείστε τον εαυτό σας, με κάθε πιθανό, θετικό τρόπο! Χρησιμοποιήστε τα ταλέντα σας, για να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας! Χορέψτε, ζωγραφίστε, δημιουργήστε με κάθε τρόπο, οτιδήποτε σας εμπνέει, έτσι ώστε να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας, να συνεχίσει, μέχρι να επιτύχετε αυτό, που θέλετε!

8.Νιώστε με όλες σας τις αισθήσεις, ότι ο στόχος σας είναι ήδη μία πραγματικότητα! Γιορτάστε προκαταβολικά, για την επίτευξη του στόχου σας, στο εδώ και στο τώρα!

9.Ζήστε την καθημερινότητα σας, έχοντας ενεργή τη δόνηση του στόχου σας!

10.Αφεθείτε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Σύμπαντος, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο, ακράδαντη πίστη, πως όλα όσα ζητήσατε, έχουν ήδη συμβεί και ανοίξτε, για να λάβετε!

Νάμαστε στην Υλοποίηση!
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

The 10 most important steps of manifestation. What do you have to do, in order to see your goals and your dreams come true?

1. You should know your goal!

2.You should be determined to achieve your goal!

3.You should insist!

4.You should have great faith, so you can remove the biggest mountains!

5.You should keep your goals for you! Take care of them and cultivate them internally, once you have made the first steps toward achieving your goals, then you can start sharing them with others!

6.You should have all around you, people who believe in you and who encourage you! If you don’t have this kind of people people in your life, it’s ok, ask for the love and support of the Spirit and believe in you! This is the most important thing!

7. Feed yourself in every possible, positive way! Use your talents to encourage yourself! Dance, paint, create in every possible way, in order to inspire you and encourage yourself, to continue, until you achieve what you want!

8. Feel with all your senses that your goal is already a reality! Celebrate in advance the achievement of your goal in the here and now moment!

9. Live your everyday life, with your goal actively vibrating!

10. Trust and let yourself with confidence on the hands of the Universe, stating in this way, a strong belief, that everything you have asked for, has already happened and open up to receive!

Namaste in manifestation!
With appreciation and gratitude
Fotini Kehagia

Daily Motivation-Υλοποίηση σε 3 Βήματα!