Binaural Beats-Infinite abundance money success!

Advertisements

Αφθονία! Abundance!

Daily Quotes Αφθονία και Σκοπός Ζωής!/Abundance and Life’s Purpose!

daily-quotes-fotini-kechagia-abundance-and-lifes-purpose

Συχνά αναρωτιέστε “Τι μπορώ να κάνω, για να κερδίσω περισσότερα; Πώς μπορώ να έχω προσβαση σε περισσότερα χρήματα, σε περισσότερη επιτυχία;” Η απάντηση είναι “Αφιερωθείτε από καρδιάς, σε ό,τι αγαπάτε!”

Όταν κάνετε αυτό, που αγαπάτε και αφιερώνεστε από καρδιάς σε αυτό, κάθε ημέρα, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, δονείστε στην Συχνότητα της Χαράς, της Ευτυχίας, της Δημιουργικής Διαδικασίας και έτσι είναι! Αυτή η δόνηση, έχει σαν αποτέλεσμα, να σας πλημμυρίζει με το αίσθημα της Εσωτερικής Πληρότητας, Ευτυχίας και Ολοκλήρωσης! Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι κάνετε αυτό, που αγαπάτε και όταν κάνετε αυτό, που αγαπάτε, ακολουθείτε την Καθοδήγηση της Καρδιάς σας, με άλλα λόγια, τον Σκοπό, για τον οποίο έχετε ενσαρκωθεί!

Ακολουθώντας τον Σκοπό σας και προσφέροντας μέσα από αυτό, που κάνετε, νιώθετε ευτυχισμένοι και έτσι νιώθουν ευτυχισμένοι και όλοι όσοι συντονίζονται μαζί σας, με το Έργο σας και την Προσφορά σας! Όλο αυτό συνέβη, επειδή κάποια στιγμή, αποφασίσατε να ακολουθήσετε την Καρδιά σας, την Εσωτερική σας Καθοδήγηση και κάνατε πράξη, αυτό που στα αλήθεια, σας κάνει ευτυχισμένους και έτσι είναι!

Όταν κάνετε αυτό, που αγαπάτε, νιώθετε ευτυχισμένοι και νιώθουν και άλλοι άνθρωποι ευτυχισμένοι και έτσι η Ευτυχία, γίνεται μία πραγματικότητα, καθώς μεταδίδεται, από καρδιά σε καρδιά! Η ευτυχία, γίνεται περισσότερο “χειροπιαστή”! Παύει να είναι μία αφηρημένη έννοια ή ένα αυθαίρετο συναίσθημα, που προσπαθούσατε να συντονιστείτε μαζί του, κυρίως μέσω των σχέσεων σας με τρίτους ή προσπαθώντας να αποκτήσετε περισσότερα υλικά αντικείμενα ή όποιον άλλον “εξωτερικό” τρόπο, χρησιμοποιούσατε έως τώρα!

Τώρα συνειδητοποιείτε ότι η Ευτυχία, είναι εσωτερική υπόθεση και σχετίζεται απόλυτα με το Μονοπάτι σας και τον Σκοπό της ενσάρκωσης σας! Τώρα συνειδητοποιείτε πως κάνοντας αυτό, για το οποίο έχετε ενσαρκωθεί, όχι μόνο αφυπνίζετε την δόνηση της Ευτυχίας εντός σας και εκτός σας, αλλά έχετε το Κλειδί, που ανοίγει όλες τις Πόρτες, όλες τις Πύλες και τις Πιθανότητες του Σύμπαντος και έτσι μπαίνετε στο Πεδίο των Άπειρων Πιθανοτήτων! Το Παιχνίδι των Ευλογημένων Πιθανοτήτων και έτσι είναι!

Πώς λοιπόν να κερδίσετε περισσότερα; Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα χρήματα και επιτυχία; Ακολουθώντας την εσωτερική σας Καθοδήγηση! Βαδίζοντας συνειδητά, επάνω στο Μονοπάτι σας και εκπληρώνοντας τον Σκοπό της ζωής σας! Έτσι δονείστε στην Ευτυχία! Έτσι προσφέρετε Ευτυχία! Έτσι μπαίνετε στο Πεδίο των Άπειρων Πιθανοτήτων! Έτσι μπαίνετε στο Παιχνίδι των Ευλογημένων Πιθανοτήτων! Έτσι ανοίγουν όλες οι Πύλες του Σύμπαντος και έτσι είναι!

Αν θέλετε να ανακαλύψετε τον Σκοπό της ζωής σας, γράψτε από κάτω:

“Αγαπημένοι μου Άγγελοι, είμαι έτοιμος, για να μάθω τον Σκοπό της Ζωής μου και τον λόγο, για τον οποίο έχω ενσαρκωθεί! Γνωρίζω πως με αγαπάτε και πως πιστεύετε σε εμένα! Γνωρίζω πως είμαι σημαντικός, για εσάς και πως έχω αντίστοιχα, μία σημαντική Αποστολή! Αποκαλύψτε μου παρακαλώ, τον λόγο για τον οποίο έχω ενσαρκωθεί! Είμαι έτοιμος, για περισσότερη Ευτυχία, για περισσότερα Χρήματα, Αγάπη, Τέλεια Υγεία και όλα τα καλά, που έχετε για εμένα! Είμαι έτοιμος να λάβω αυτά, ως Δώρα και Ανταμοιβές, για την Αποστολή, που θα φέρω εις πέρας! Σας ευχαριστώ, που μου υπενθυμίζετε, πως υπάρχει μία καλύτερη ζωή, για εμένα, την οικογένεια μου και ολόκληρη την Ανθρωπότητα! Σας ευχαριστώ, που είσαστε συνεχώς στο πλευρό μου! Σας ευχαριστώ, που με αγαπάτε ανιδιοτελώς, που με προστατεύετε και μου δείχνετε τον Δρόμο! Είμαι έτοιμος και αναμένω με χαρά και ενθουσιασμό τις Αποκαλύψεις, που έχετε, για εμένα! Σας ευχαριστώ προκαταβολικά, για όλα τα Θαυμαστά, που πρόκειται να λάβω! Σας στέλνω Αγάπη και Φως, από την καρδιά μου, στις καρδιές σας, τώρα και πάντα!”

Νάμαστε στην δόνηση της Ευτυχίας μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

Often you are wondering “What can I do to earn more? How can I have access to more money, more success?” The answer is “Dedicate yourself to what you love!”

When you dedicate yourself to what yo love, when you dedicate yourself wholeheartedly to what you love, every day, every moment and every minute, you find yourself vibrating at the frequency of inner Joy, Happiness and Creativity! This vibration is flooding you with the feeling of inner Completeness, Happiness and Fulfillment! Why is this happening? Because you do what you love and when you do what you love, that means that you are following your Inner Guidance, that comes fro the heart, in other words, you are following the Purpose of your life!

By following your life’s Purpose and offering your services to humanity, you feel happy and everyone else feels happy, everyone who resonates with you, through your work and your offer to your fellow human beings! All this is happening, because at some point of time and space, you have decided to follow your heart, your Inner Guidance and you took the steps to make it happen  and that makes you happy and so it is!

When you do what you love, you feel happy and other people feel happy too, so happiness is becoming a reality, because love it’s being transmitted from heart to heart! Happiness becomes more “tangible”! Ceases to be an abstraction or an arbitrary feeling, were you trying to tune in, mainly through your relationships with others or trying to get more material objects or anything else, you were trying to do, in order to feel happy until now.

Now you realize that happiness is an inner “thing” and totally related to your Path and the Purpose of Your Life! Now you realize that, when you do what you love,  following your Inner Guidance and the Purpose of your life, you activate the vibration of Happiness within you and outside of you and you realize that by doing this, you have the Key that opens all the doors, all the Gates of the Universe of the Gates of Infinite Probabilities and thus you are entering in this Blessed Field of infinite Possibilities and you are playing the “Game” of incarnation with a whole new different way now and so is!

So how can you earn more? How can you have access to more money and success? The answer is  by following your Inner Guidance! Marching consciously on your Path and fulfilling the Purpose of Your Life! That’s how you are activating Happiness within and outside of you! That’s how you offering Happiness to others! That’s how you are entering into the field of Infinite Possibilities! That’s how you are entering in the Game of blessed Possibilities! That’s how you are opening all the Gates of the Universe and so it is!

If you want to find your Life’s Purpose, write below:

“Beloved Angels, I am ready to learn the Purpose of My Life and the reason for which I have been incarnated! I know, that you love me and that you believe in me! I know that I am important, for you and that I have, a significant Mission on Earth! Reveal to me please, the Purpose of my Life! I am ready for more Happiness, for more Money, more Love, Perfect Health and all the good that you have for me! I am ready to receive all of it, as Gifts and Rewards, for my Mission! Thank you that you are always reminding me, that there is a better life for me, my family and the whole Humanity! Thank you that you are constantly on my side! Thank you for loving me unconditionally, for protecting me and showing me the Way! I am ready and i am looking forward with joy and enthusiasm for the revelations, that you have, for me! Thank you in advance for all the wonderful information and things that i am about to get! I am sending you Love and Light, from my heart, to your hearts now and forever!”

Namaste in vibration with Happiness within us!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia